1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ім'я файлу: Алгоритми (хірургія )2012 .doc
Розширення: doc
Розмір: 1892кб.
Дата: 29.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Банк-тестових-завдан-Крок-М-Л 2.docx


АЛГОРИТМСТЕРИЛІЗАЦІЯ ШОВКУ ЗА КОХЕРОМ

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Мотки шовку, мильний розчин, тази,стерильний халат і рукавички, сте-рильні простирадла, флакони з ефі-ром і спиртом, мило, ножиці, корн-цанг у дезінфекційному розчині, ма-лий операційний стіл
Підготовка мед-

1. Коротко підстригти нігті.

Для інфекційної

працівника до

2. Зняти обручку, персні, браслети.

безпеки

маніпуляції

3. Прийняти гігієнічний душ.4. Надягнути операційну білизну, ба-хіли, за потреби клейончастий фар-тух
Підготовка шов-

1. Мотки шовку перев'язати у двох

Забезпечується

ку до стерилі-

місцях (запобігання заплутуванню

зручність корис-

зації

ниток).

Тування

2. Випрати мотки в мильній піні, три-

Забезпечується
чі змінюючи воду.

вимивання мі-крофлори
3. Прополоскати у проточній воді до

Забезпечується
чистої води.

вивільненняшовку від миль-ної піни
4. Провести хірургічну обробку рук,

Для інфекційної
надягнути стерильний халат і рука-

безпеки
вички згідно з алгоритмами, накритивеликий операційний стіл.5. Мотки розкласти на стерильний

Забезпечується
рушник, а іншим рушником накрити

висушування
шовк.6. На стерильному столі розмотати

Забезпечується
мотки шовку, нарізати нитки за-

зручність корис-
вдовжки 2—3 м і намотати їх на скля-

тування
ні котушки.7. Корнцангом котушки помістити в

Забезпечується
банку, залити ефіром на 24 год і за-

знежирювання
крити корком.8. Після вказаного терміну нитки

Забезпечується
корнцангом перекласти на стерильне

випаровування
простирадло.

ефіру
9. Після випаровування шовк поміс-

Забезпечується
тити в іншу банку і залити спиртом

зневоднення
на 24 год.

шовку
10. Після вказаного терміну шовк ви­класти на стерильне простирадло.

11. Корнцангом сухий шовк укласти в бікс і простерилізувати його в авто­клаві.

12. Після проведеної стерилізації корнцангом перекласти стерильний шовк в банку із 96 % розчином етило­вого спирту для зберігання. Кожні 10 днів спирт змінювати.

13. На банку наклеїти етикетку з мар­куванням (номер шовку, дата почат­ку і закінчення стерилізації, дата і номер бактеріологічного контролю).

14. Дані про проведену стерилізацію зареєструвати в спеціальному жур­налі

Забезпечується випаровування спирту Забезпечується знешкодження мікроорганізмів Для інфекційної безпеки

Забезпечується достовірність даних

Не допускається виникнення по­милок


АЛГОРИТМ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ КЕТГУТУ ЗА МЕТОДОМ КЛАУДІУСА

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Мотки кетгуту, банки, ефір, спирто­вий розчин Люголя, корнцанг у дезін­фекційному розчині, ножиці
Підготовка мед­працівника до маніпуляції

1. Коротко підстригти нігті.

2. Зняти обручку, персні, браслети.

3. Прийняти гігієнічний душ.

4. Надягнути операційну білизну, бахіли, за потреби клейончастий фартух

Для інфекційної безпеки

Підготовка кет­гуту до стерилі­зації

1. Сухі нитки кетгуту нарізати за­вдовжки до

1 м, згорнути в кільце, перев'язати в двох місцях. 2. Виготовлені кільця кетгуту поміс­тити в чисту банку, залити ефіром на 12—24 год, закрити кришкою.

3. Злити ефір і залити кетгут спирто­вим розчином Люголя на 8—10 днів.

4. Злити розчин Люголя і кетгут за­лити ще раз свіжим розчином Люго­ля на 8—10 днів.

5. Злити розчин Люголя, шматочок кетгуту взяти на бактеріологічне до­слідження.

Забезпечується зручність у ко­ристуванні


Забезпечується знежирювання


Здійснюється дезінфекція

Забезпечується контроль якості стерилізації
7. На банку наклеїти етикетку з мар­куванням (номер кетгуту, дата почат­ку і закінчення стерилізації, дата і номер бактеріологічного контролю).

8. Дані про проведену стерилізацію зареєструвати в спеціальному журна­лі

Забезпечується достовірність даних

Не допускається виникнення по­милок


АЛГОРИТМ
ПІДГОТОВКА ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНОГО СТОЛА

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Перев'язувальний стіл, бікс зі стерильними простирадлами і клейонкою, затискачі для утри­мання білизни — 3 шт., хірургіч­ні інструменти, перев'язувальний матеріал, корнцанги в одному із дезінфекційних розчинів (згідно з чинними наказами МОЗ України), рідке мило, рушник
Попередня підготовка перев'язувального стола

Поверхню стола двічі протерти губкою, змоченою одним із дезін­фекційних розчинів (згідно з чин­ними наказами МОЗ України)

Для інфекційної безпеки

Підготовка мед­працівника до ма­ніпуляції

1. Руки помити з милом під про­точною водою, висушити, надіти рукавички.

2. Перевірити дату стерилізації бікса

Для інфекційної безпеки

Забезпечується достовірність даних

Техніка на­кривання перев'язувального стола

1. Відкрити бікс і перевірити зміну забарвлення індикатора.
2. Вийняти з бікса стерильну кле­йонку за допомогою корнцанга, обережно, на витягнутих руках розгорнути її та накрити інстру­ментальний стіл.

3. Стерильним простирадлом, скла­деним удвоє, накрити перев'язу­вальний стіл поверх клейонки так, щоб краї простирадла звисали на 20—30 см.

Забезпечується перевірка якості стерилізації

Для інфекційної безпеки

Забезпечується стерильність стола
4. Дістати з бікса друге прости­радло, скласти його вчетверо і на­крити аналогічно першому (двома нижніми шарами накрити стіл, а верхніми — матеріал, що буде розкладений на столі), при цьому краї простирадла мають звисати на 10—15 см.

5. За допомогою корнцанга з бікса дістати два затискачі для білизни і прикріпити їх на вільні кінці верх­ньої частини простирадла, а третім — зафіксувати бірку із вказаною датою та часом накриття стериль­ного стола.

6. 3 бікса за допомогою корнцанга викласти перев'язувальний мате­ріал та інструменти і накрити їх верхніми шарами простирадла.

Стерильність перев'язувального стола зберігається 3 доби, якщо він не відкривався, а якщо відкри­вався — в год.

Забезпечується стерильність стола


Забезпечується достовірність інформації1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

скачати

© Усі права захищені
написати до нас