1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ім'я файлу: Алгоритми (хірургія )2012 .doc
Розширення: doc
Розмір: 1892кб.
Дата: 29.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Банк-тестових-завдан-Крок-М-Л 2.docx


АЛГОРИТМДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ З УШКОДЖЕННЯМ ХРЕБТАНазва заходу

Послідовність дій

Примітка

Особливості огляду

1. Пацієнта укласти на ліжко з підкладеним під матрац дерев'яним щитом.

Надати пацієнту зручного поло­ження в ліжку на щиті:

а) при переломах грудного та попе­рекового відділів хребта пацієнту надати положення на животі, під­
клавши під грудну клітку і гомілку
подушки;

б)якщо пацієнт не спроможний перебувати в попередньому положенні то його слід укласти на спину на тверду поверхню або гіпсове ліжечко, під
місце перелому підкласти валик, поступово збільшуючи його висоту.

  1. Стежити за накладеною петлею Гліссона і скобами на тім'яних горбах , які ви­користовують при переломах зі зміщенням шийних хребців.

  2. Проводити лікувальну гімнастику.

Через 7—10 днів спонукати пацієнта до активного виконання вправ.
Починаючи з 18—20-го дня пацієнт повертається на живіт, піднімає голову, кінцівки, йому надають поло
ження "ластівки". Вправи виконують 5 разів на день, спочатку по 5— 6 хв, а потім — 20—30 хв

5. Стежити за виконанням пацієнтом дихальної гімнастики. У разі потреби проводити інгаляції киснем туалет носоглотки.

6. Розправляти простирадла, підп'ятки і лопатки підкласти ватно -марлеві подушки у вигляді бублика
заміняти мокрі простирадла, доглядати за шкірою, проводити масаж стиснених ділянок.

7. Регулярно випорожнювати сечо­вий міхур, оскільки у такої категорії пацієнтів спостерігаються розлади
сечовипускання. При нетриманні сечі вставити в сечовий міхур постій­ний катетер.

8. Спостерігати за цистостомою, яку іноді накладають при переломах хребта з ушкодженням спинного мозку, промивати її антисептиками.

  1. Проводити механічне очищення прямої кишки пальцем у гумовій рукавичці, змащеній гліцерином чи вазеліном.

10. Спостерігати за накладеними гіпсовими пов'язками: а) гіпсовими корсетами при переломах без змі­щення шийних та грудних хребців;

б)за гіпсовими лонгетними пов'язками, які накладають на нижні кінцівки при ушкодженнях хребта з порушенням цілісності спинного мозку. Стопа по-

винна бути в положенні під кутом 90° 'функціонально вигідне положення)


Досягається нерухомлення шкодженої ділянки
Досягається максимальне розвантаження та розслаблення м'язів ушкодже­ної ділянки

Досягається по­ступове зістав­лення кісткових уламків

Підвищується тонус м'язів

Запобігання запаленню легень

Запобігання ви­никненню тро­фічних розладів (пролежнів)

Досягається ви­порожнення сечового міхура. Запобігання за­пальному проце­су сечовидільної системи. Запобігання роз­витку висхідної інфекції

Досягається ви­порожнення ки­шок

Досягається зро­щення перелому. Запобігання звисанню ниж­ньої кінцівки і утворення конт-рактурАЛГОРИТМВИЗНАЧЕННЯ ПУЛЬСАЦІЇ АРТЕРІЙ НА НИЖНІЙ

КІНЦІВЦІ


Назва заходу

Послідовність дій


Примітка

Визначення пульсації на стегновій артерії

Підготовка пацієнта до маніпуляції

1.Пацієнту надати горизонтального положення.

2.Звільнити обстежувану ділянку від одягу

3.Стегно на боці обстеження випрямити і дещо повернути назовні

Досягається ефективність маніпуляції

Покращується доступ до артерії

Техніка

прове­дення маніпу­ляції

1. У пахвинній ділянці (нижче від пахвинної складки) пропальпувати пульс, з помірною силою притис­нувши артерію до горизонтальної гілки лобкової кістки.

2. Визначити число ударів за хви­лину, ритм, напруження та напо­внення

Досягається визна­чення пульсу на стегновій артерії

Для повної характе­ристики пульсу

Запис даних

Показники пульсу записати в ме­дичну карту пацієнта

Забезпечується до­стовірність даних

Визначення пульсації на підколінній артерії

Підготовка пацієнта до маніпуляції

1. Пацієнту надати горизонтально­го положення на животі.

2. Звільнити обстежувану ділянку від одягу.

3.Нижню кінцівку зігнути в колін­ному суглобі під кутом 120 °С.

Досягається ефек­тивність маніпуля­ції

Покращується до­ступ до артерії

Техніка прове­дення маніпу­ляції

1. По середині підколінної ямки знайти пульсацію артерії.

2. Визначити число ударів за хви­лину, ритм, напруження та напо­внення

Досягається визна­чення пульсу

Для повної характе­ристики пульсу

Запис даних

Показники пульсу записати в ме­дичну карту пацієнта

Досягається досто­вірність даних

Визначення пульсу на задній великогомілковій артерії

Підготовка пацієнта до маніпуляції

1. Пацієнту надати горизонтально­го положення.

2. Звільнити обстежувану ділянку від одягу.

3. Стегно випрямити, дещо повер­нути назовні

Досягається ефек­тивність маніпуля­ції

Покращується до­ступ до артерії

Техніка прове­дення маніпу­ляції

1. Між заднім краєм внутрішньої кісточки і надп'ятковим сухожил­ком знайти пульсацію артерії.

2. Визначити число ударів за хви­лину, ритм, напруження та напо­внення

Досягається визна­чення пульсу на за­дній великогомілко­вій артерії

Для повної характе­ристики пульсу

Запис даних

Показники пульсу записати в ме­дичну карту пацієнта

Досягається досто­вірність даних

Визначення пульсу на тильній артерії ступні

Підготовка пацієнта до маніпуляції

1. Пацієнту надати горизонтально­го положення.

2. Випрямити кінцівку і звільнити обстежувану ділянку від одягу

Досягається ефек­тивність маніпуля­ції

Техніка

прове­дення маніпу­ляції

1. По середній лінії між першою і другою плесновими кісточками знайти пульсацію артерії.

2. Визначити число ударів за хви­лину, ритм, напруження та напо­внення

Досягається ви­значення пульсу на тильній артерії ступні

Для повної характе­ристики пульсу

Запис даних

Показники пульсу записати в медичну карту пацієнта

Досягається достовірність даних


АЛГОРИТМ


ПРОВЕДЕННЯ ПРОБИ ДЕЛЬБЕ—ПЕРТЕСА


Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Підготовка

паці­єнта до маніпу­ляції

1. Пацієнту, який перебуває у вертикальному положенні, на­класти еластичний джгут у верх­ній третині стегна так, щоб пере­тиснути тільки підшкірні вени

2. Запропонувати пацієнту по­ходити із джгутом протягом 5—10 хв

Для припинення відтоку крові через поверхневі вени

Для відтоку крові в глибокі вени

Оцінювання

ре­зультату

1. Якщо підшкірні вени не спадаються і виникає біль у кін­цівці — це вказує на порушен­ня прохідності глибоких вен.

2. Спадання підшкірних вен під час ходьби свідчить про прохід­ність глибоких вен

Видалення під­шкірних вен про­типоказано

Видалення під­шкірних вен по­казано

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

скачати

© Усі права захищені
написати до нас