1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ім'я файлу: Алгоритми (хірургія )2012 .doc
Розширення: doc
Розмір: 1892кб.
Дата: 29.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Банк-тестових-завдан-Крок-М-Л 2.docx


АЛГОРИТМ
СТЕРИЛІЗАЦІЯ В ПАРОВОМУ СТЕРИЛІЗАТОРІ

Показання: стерилізація перев'язувального матеріалу, опера­ційної білизни, гумових медичних виробів.

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Бікси, серветки, кульки, тампони, турунди, халати, маски, шапочки, бахіли, індикатори стерильності
Укладання

ма­теріалу в бікс

Матеріал укласти в бікс одним із спо­собів:

універсальна укладка — у бікс укласти операційну білизну, халати, перев'язувальний матеріал, що по­трібно для роботи перев'язувальної або малої операційної протягом одно­го робочого дня;

видова укладка — у бікс укласти один вид матеріалу або білизни;

цілеспрямована — у бікс укласти все, що потрібно для однієї великої операції
Завантаження автоклава

Після укладання матеріалу в бікси помістити їх в автоклав і герметично закрити кришкою

Увага! Стерилізація парою під тис­ком — складна маніпуляція, при якій існує небезпека розриву апара­та, тому в стерилізаційній повинен працювати спеціально підготовлений медперсонал

Забезпечується стерилізація

Режими

автоклавування

Є такі режими стерилізації: —тиск 1,1 атм., температура — 120 °С — 45 хв; — тиск 2 атм., температура — 132 °С — 20 хв;

Запам'ятай!

Тиск і температура пари в автоклаві регулюються манометром

Забезпечується знищення веге­тативних форм і їхніх спор

Виймання ма­теріалу з авто­клави

1. Після проведеної стерилізації кришку автоклави залишити трохи відкритою протягом 15—20 хв.

2. Вийняти бікси з автоклава і закри­ти бічні отвори

Забезпечується швидке охоло­дження біксів Для збереження стерильності


АЛГОРИТМ
КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВОЇ СТЕРИЛІЗАЦІЇ

Назва заходу

Послідовність дій Примітка

Фізичний метод

Обладнання

Бікси з матеріалом, індикатори з по­рошкоподібними речовинами, лак­мусовий папір
Підготовка

мед­працівника

Помити руки з милом і висушити рушником

Для інфекцій­ної безпеки

Техніка

проведен­ня

1. Помістити в закладений бікс по­рошкоподібний індикатор.

2. Провести стерилізацію бікса.

3. Вийняти бікс із автоклава.

4. Відкрити бікс і, не порушую­чи стерильності, проконтролювати зміну забарвлення індикатора: се­човина плавиться за температури 132 °С, бензойна кислота — 120 °С, резорцин — за температури 119 °С. Під час стерилізації в сухожаровій шафі використовують речовини зЗабезпечити контроль сте­рильності Забезпечується стерилізація

Забезпечуєть­ся контроль стерильності
більш високими температурами плав­лення, наприклад тіосечовину, темпе­ратура плавлення якої 180 °С. Контроль стерильності здійснюють також за зміною забарвлення кольо­рового термоіндикатора
Бактеріологічний (біологічний) метод

Обладнання

Бікси з матеріалом, пробірки, папір, олівець
Техніка проведен­ня

1. Невеликі шматочки перев'язу­вального матеріалу, який підлягає стерилізації, вкласти у 2—3 пробірки і закрити ватно-марлевими кульками.

2. Помістити пробірки в бікс, який підлягає стерилізації в автоклаві.

3. Простерилізувати матеріал у біксі.

4. Вийняти пробірки із стерильного бікса, підписати їх і відправити для дослідження в бактеріологічну лабо­раторію.
Увага!

Даний метод контролю є дов­готривалим і коштовним, тому його проводять не частіше ніж

1 раз на 7—10 днів

Забезпечуєть­ся стериліза­ція

Забезпечується стерилізація


Забезпечуєть­ся достовір­ність даних

Цей метод є найточнішимАЛГОРИТМ
ПОВІТРЯНИЙ МЕТОД СТЕРИЛІЗАЦІЇ

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Техніка проведен­ня

1. Предмети, які підлягають сте­рилізації, укласти на металеві сіт­ки стерилізатора.

2. Включити нагрівальний при­стрій, прогріти його до температу­ри 85—90 °С і закрити дверці.

3. Стерилізувати протягом 60 хв (температура — 180 °С) або 45 хв (температура — 200 °С)

4. Після проведення стерилізації апарат виключити, а дверцята від­крити тільки після зниження тем­ператури до 85—90 °С.

5. Після охолодження інструмен­ти викласти на стерильний столик або в стерильні бікси

Забезпечується стерилізація


Витримується режим стерилі­зації


Забезпечується охолодження ін­струментів


Забезпечується стерильність


АЛГОРИТМ
НАДІВАННЯ СТЕРИЛЬНИХ РУКАВИЧОК

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Знезараження рук

Руки обробити одним із методів (див. модуль "Хірургічна обробка рук")

Для інфекційної безпеки

Надягання сте­рильного халата

Надягнути стерильний халат (див. модуль "Надягання стерильного халата")

Забезпечується інфекційна без­пека

Техніка надівання рукавичок на себе

1. Перед тим як надіти рукавички, руки повторно обробити 96% роз­чином етилового спирту.

2. Вийняти рукавички зі стериль­ного пакета або бікса.

3. Краї обох рукавичок перед на­діванням відвернути назовні у ви­гляді манжетки (мал. 9).

4. Великим та вказівним пальця­ми правої руки захопити відверну­тий край лівої рукавички і надіти її на ліву руку так, щоб манжетка рукавички вкрила манжетку хала­та

Забезпечується інфекційна без­пека


Забезпечується виконання мані­пуляції

Забезпечується перший етап на­дівання
Не допускається інфікування ру­кавичок
5. Аналогічно надіти рукавичку на праву руку.

6. Поправити пальчики рукавичок.

Запам'ятай! Під час поправляння рукавичок не слід заводити пальці однієї руки під край рукавички другої руки.
7. Після надівання рукавички об­робити 96% розчином етилового спирту

Забезпечується виконання мані­пуляції


Забезпечується стерильність і правильність наді­вання рукавичок

Техніка надівання рукавичок на

хі­рурга

1. Подати хірургу кульку з 96% розчином етилового спирту.

2. Взяти рукавичку, відвести верх­ній край рукавички у вигляді ман­жетки, розтягнути її, тримаючи долонним боком до хірурга, поки він не введе в неї руку.

3. Вийняти пальці із загорнутого краю рукавички, надіти рукавич­ку на передпліччя хірурга, при­криваючи зав'язки халата.

4. Аналогічно надіти рукавичку на другу руку. 5. Подати хірургу марлеву кульку, змочену 96 % розчином етилового спирту для протирання рукавичок

Для обробки рук


Забезпечується виконання мані­пуляції

Для профілакти­ки інфікування зав'язок


Для інфекційної безпеки

АЛГОРИТМ
ОБРОБКА ОПЕРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ЗА МЕТОДОМ ГРОССІХА—ФІЛОНЧИКОВА

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Стерильні бікси з операційною білизною і перев'язувальним матеріалом, стерильні пінцети, корнцанг, один із рочинів: 1 % розчин йодонату або бетадину, 3 % розчин дегміциду, 0,025 % розчин декаметокси-ну, 1 % розчин рокалу, 2,4 % розчин С4, 0,5 % розчин хлоргекседину біглюконату (гібітану)
Підготовка пацієнта до маніпуляції

1. Прийняти гігієнічну ванну чи душ.

2. Замінити постільну і натільну білиз­ну.

3. Провести гоління операційного поля

Для інфекцій­ної безпеки

Підготовка медпрацівни­ка до маніпу­ляції

1. Коротко підстригти нігті.

2. Зняти обручку, персні, браслети.

3. Прийняти гігієнічний душ.

4. Надягнути операційну білизну, бахі-ли, за потреби клейончастий фартух.

5. Провести хірургічну обробку рук (див. модуль "Хірургічна обробка рук").

6. Надягнути стерильний халат і рука­вички (див. модулі "Надягання стериль­ного халата", "Надівання стерильних ру­кавичок")

Для інфекцій­ної безпеки

Техніка про­ведення

мані­пуляції

1. Операційне поле двічі широко оброби­ти серветками, змоченими в одному із ро­чинів: 1 % розчин йодонату, йодопірону, дегміну, гібітану, брильянтового зелено­го тощо (мал. 11).

2. Накрити операційне поле стерильною білизною, залишаючи відкритим місце для розрізу, закріпити по кутах затиска­чами (цапками)

3. Перед розрізом обробити операційне поле йодонатом.

4. Після закінчення основного етапу опе­рації, перед накладанням вузлових швів на шкіру, краї рани обробити антисепти­ком так, щоб розчин не потрапив у рану. 5. Обробити рану антисептиком після на­кладання швів.

6. Накласти асептичну пов'язку

Для інфекцій­ної безпеки

Обмежується мале операцій­не поле.
Забезпечується інфекційна безпека Забезпечується дезінфекція країв рани
Для інфекцій­ної безпеки

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

скачати

© Усі права захищені
написати до нас