Ім'я файлу: 3. СД Бендак.docx
Розширення: docx
Розмір: 43кб.
Дата: 07.04.2021

Характеристика результатів навчання

Рівні

Високий

Достатній

Середній

Початковий

МИО2

Сприймає, розуміє, інтерпретує твори мистецтва

+


МИО3

Самовиражається через художньо-творчу діяльність та різні види мистецтва

+


Фізична культура

ФІО1

Займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом

+


ФІО2

Виконує фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості

+


ФІО3

Дотримується правил безпечної і чесної гри; вміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, задоволення, гартування характеру; самовиражається та соціально взаємодіє

+Рекомендації учителя __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропущених днів __________ Підпис учителя _____________
Побажання батьків ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис батьків (інших законних представників) ____________

Керівник закладу освіти ____________. _________
М.П.

КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія»

(назва закладу освіти)

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ

учня/учениці 3 – А класу за 2020-2021 навчальний рік І семестр
Бендак Євгенії

(ім’я та прізвище учня/учениці)

Характеристика

наскрізних умінь

Має значні успіхи

Демонструє помітний прогрес

Досягає результату з допомогою дорослих

Потребує уваги і допомоги

Виявляє інтерес до читання
+Знаходить у текстах відповіді на свої запитання

+


Осмислює прочитане

+


Висловлює свою думку і пояснює її

+


Висловлює власну думку письмово
+Аналізує інформацію, отриману з різних джерел

+


Оцінює достовірність інформації

+


Ставить цікаві запитання

+


Добирає аргументи для обґрунтування власної думки
+Виявляє творчість у навчальній діяльності

+


Пропонує нові ідеї

+


Виявляє ініціативність

+


Несе відповідальність за свої дії

+


Виявляє самостійність у роботі

+


Керує своїми емоціями

+


Приймає самостійні рішення, оцінюючи можливі ризики

+


Знаходить успішні шляхи вирішення проблемних завдань та ситуацій

+


Доброзичливо ставиться до інших

+


Співпрацює з іншими дітьми

+


Вирішує конфлікти мирним шляхом

+


Бере участь у житті класу

+


Дотримується правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку

Характеристика результатів навчання

Рівні

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Українська мова, мова відповідних корінних народів та національних меншин (мова навчання)

МОВ 1

Взаємодіє з іншими усно
+МОВ 2

Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює текст

+


МОВ3.1

Створює письмові висловлювання
+МОВ3.2

Взаємодіє письмово в онлайн просторі
+МОВ3.3

Знаходить і виправляє орфографічні помилки
+МОВ3.4

Аналізує та редагує власне письмове висловлювання
+МОВ 4

Досліджує власне індивідуальне мовлення

+


Українська мова як державна, мова національної меншини або корінного народу (мова вивчення)

УМД1

Взаємодіє з іншими усно

УМД2

Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює текст

УМД3

Взаємодіє з іншими письмово

УМД4

Досліджує власне індивідуальне мовлення

Іноземна мова

ІНО 1

Сприймає іноземну мову на слух
+ІНО 2

Читає іноземною мовою
+ІНО 3.1

Висловлюється іноземною мовою
+ІНО 3.2

Взаємодіє письмово іноземною мовою
+Математика

МАО 1

Застосовує математику для розв’язання життєвих ситуацій

+


МАО 2

Розв’язує задачі з використанням різних стратегій

+


МАО 3

Аналізує дані, процес та результат розвязання навчальних і практичних задач, критично їх оцінює

+


МАО4.1

Класифікує, порівнює, узагальнює об’єкти

+


МАО4.2

Встановлює кількість об’єктів, позначає результат лічби числом, порівнює числа

+


МАО4.3

Здійснює обчислення усно та письмово

+


МАО4.4

Орієнтується на площині і в просторі

+


МАО4.5

Розпізнає геометричні фігури

+


МАО4.6

Будує геометричні фігури, конструює

+


МАО4.7

Вимірює величини

+


МАО4.8

Працює з таблицями, схемами, графіками, діаграмами

+


Інтегрований курс «Я досліджую світ»

ПРО1

Спостерігає за навколишнім світом, експериментує, моделює

+


ПРО2

Розуміє, аналізує, узагальнює, інформацією природничого змісту

+


ПРО3

Розуміє взаємозвязки між обєктами та явищами природи

+


ПРО4

Розвязує проблемні завдання та ситуації природничого характеру

+


СЗО1

Турбується про здоровя, безпеку та добробут

+


СЗО2

Приймає рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб

+


СЗО3

Обирає здоровий спосіб життя

+


СЗО4

Демонструє підприємливість та етичну поведінку

+


ГІО1

Встановлює звязки між подіями, діяльністю людей та її результатами в часі

+


ГІО2

Орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку

+


ГІО3

Розуміє, аналізує, узагальнює різні джерела соціальної та історичної інформації

+


ГІО4

Розповідає про минуле і сучасне

+


ГІО5

Висловлюється щодо відомих фактів історії та історичних осіб, а також про події суспільного життя

+


ГІО6

Поважає права і свободи свої та інших людей

+


ГІО7

Усвідомлює себе як громадянина України

+


ГІО8

Дотримується принципів демократичного громадянства

+


Технології (зокрема, в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

ТЕО1

Втілює творчий задум у готовий виріб

+


ТЕО2

Турбується про власний побут

+


ТЕО3

Ефективно та екологічно використовує природні матеріали

+


ТЕО4

Практично і творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла

+


Інформатика

ІФО1

Знаходить, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію

+


ІФО2

Створює інформаційні продукти та програми

+


ІФО3

Спілкується та співпрацює з використанням інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв

+


ІФО4

Дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

+


Мистецтво

МИО1

Створює художні образи різними засобами і способами, імпровізує в різних видах мистецтва

+
скачати

© Усі права захищені
написати до нас