Ім'я файлу: аграрний сектор галузевий аналіз.docx
Розширення: docx
Розмір: 422кб.
Дата: 30.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
практична 6.docx.odt
практична 6.docx
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.doc

Характеристика аграрного сектору України

Сільське господарство є базовим елементом агропромислового комплексу України. Агропромисловий комплекс — сукупність галузей національної економіки, що охоплює сільське й рибне господарство, харчову промисловість і перероблення сільськогосподарської продукції, а також їх матеріально-технічне й фінансове забезпечення. Сільське господарство формує продовольчу, економічну, екологічну й енергетичну безпеки, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей, соціально-економічні основи розвитку сільських територій. В Україні аграрний сектор забезпечує в середньому 10 % ВВП і близько 40 % експортних надходжень. Зайнятість населення в сільському, рибному й лісовому господарстві — 17 % від усіх працівників (2020, оцінка). Станом на 01.01.2020 сільськогосподарські угіддя становили 41 310,9 тис. га (68,5 % від загальної площі земель). Так, рілля становить 32 757,3 тис. га, пасовища — 5250,3 тис. га, сіножаті — 2283,9 тис. га, багаторічні насадження — 852,7 тис. га, перелоги — 166,7 тис. га. Площа орних земель України дорівнює 30 % орних земель Європейського Союзу і 2,1 % — світового банку. В Україні зосереджено близько 25 % найродючіших чорноземів у світі, які в умовах помірного клімату надають українським виробникам значні природні конкурентні переваги й унікальний сільськогосподарський потенціал.Частка аграрної продукції у внутрішньому валовому продукті України

Україна є одним зі світових лідерів експорту зернових і кормових культур, соняшникової олії, тютюну, фруктів і овочів тощо. В останні роки вона виробляє близько 40–50 млн т зерна на рік і відновила статус найбільшого постачальника зерна на світові ринки. Українські агрохолдинги мають вищу ефективність порівняно зі світовими лідерами галузі за рахунок менших витрат виробництва. Родючі ґрунти є запорукою порівняно високої врожайності. Утім, середні врожаї досі нижчі, ніж у Європейському Союзі, через недостатнє застосування добрив і засобів захисту рослин, відсутність сучасного обладнання на полях. Аграрний сектор зростав навіть в умовах кризи у 2008. Так, ідеться про стабільне забезпечення населення країни якісним, безпечним і доступним продовольством. Окрім того, національний аграрний сектор має значний потенціал для розв’язання світової проблеми голоду. Сільське господарство тісно пов’язане з різними галузями економіки, зокрема, з машинобудуванням (поставляння техніки й устаткування) і хімічною промисловістю (виготовлення мінеральних добрив, отрутохімікатів і засобів захисту рослин). Підприємства інфраструктури забезпечують заготівлю, транспортування, зберігання та реалізацію продукції.Розвиток аграрного сектору України відбувався в умовах стрімкого перетворення командно-адміністративної системи господарювання на ринкову. Трансформація відбувалася паралельно з процесами утвердження суверенності держави й формування владних структур — проведенням низки реформ, які стосувалися основних аспектів аграрних відносин.

Агропромисловий комплекс визначено законом України як пріоритетний і стратегічно важливий сектор вітчизняної економіки. Основні засади державної аграрної політики спрямовані на забезпечення сталого розвитку відповідного сектору національної економіки, системності та комплексності заходів. Управління здійснюється відповідно до законів України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (1990, редакція від 2018), «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001–2004 років» (2001), «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» (2005), Земельного кодексу України (2001, редакція від 2021), Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» (1999), розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» (2013) та інших документів. Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року», де передбачені заходи з розвитку сталого сільськогосподарського виробництва
скачати

© Усі права захищені
написати до нас