Ім'я файлу: Список літератури.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 13.05.2022
скачати

Список літератури:

 • Грінченко Б. Д. Словарь української мови, т. 1-4. Київ, 1907-09 (багато перевидань). До 68 тисяч реєстрових слів. Онлайн-версія.

 • Словник української мови в 11 томах / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР / гол. ред. кол. І. К. Білодід. — Київ: Наукова думка, 1970—1980. 134 058 реєстрових одиниць. Онлайн: inmo.org.ua і sum.in.ua.

 • Короткий тлумачний словник української мови. Близько 6750 слів / за ред. Д. Г. Гринчишина. — 2-е вид., доп. і перероб. — Київ: Рад. Школа, 1988.

 • Новий тлумачний словник української мови. 42000 слів: У 4-х томах / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. — Київ: вид. Аконіт, 1998.

 • Великий тлумачний словник сучасної української мови / Близько 250 тисяч слів і словосполучень / Автор, керівник проекту і гол. редактор В. Т. Бусел. — Київ, Ірпінь: ВТФ Перун. 2001, 2005. Онлайн: Lingvo.ua і Словопедія.

 • Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т. В. Ковальова. — Харків: Фоліо, 2005. — 767 с. — (Бібліотека державної мови). — ISBN 966-03-2698-Х с.

 • Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я / Упоряд. Загнітко А. П. — Донецьк: Вид. «Бао», 2008. — 704 с. — ISBN 978-966-481-019-4.

 • Словник української мови. У 20-ти т. / Український мовно-інформаційний фонд НАН України; за ред. В. М. Русанівського. — Київ: Наукова думка, 2010. — Т.1. А — Б. — 911 с. Онлайновий доступ до перших шести томів. Томи 1-9: Переглянути онлайн.

 • Універсальний словник-енциклопедія (УСЕ) на сайті Словопедія.

 • Словник української мови. Ред. В. В. Жайворонок. — Київ: Просвіта, 2012 — 1320 с. ISBN 978-966-2133-49-3.

 • Вікісловник uk.wiktionary.org. Переглянути онлайн. • Бутенко Н. П. Словник асоціативних норм української мови. — Львів: Вища школа, 1979. — 120 с.

 • Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові. — Львів: Вища шк., 1989. — 328 с.

 • Мартінек С. В. Український асоціативний словник: У 2 т. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.

 • Мартінек С. В. Український асоціативний словник: У 2 т. — 2-ге вид., стер. — Львів: Паїс, 2008. • Граматичний словник української мови: Сполучники / Уклад. Городенська К. — Київ-Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. — 340 с.

 • Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140 000 слів / Відп. ред. Н. Ф. Клименко. — К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. — 760 с. Електронна версія

 • Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія.

 • Словник.ua: словоформи понад 260 000 слів. Прямий доступ.

 • Українська мова: Словник-довідник уклад.: Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін. Онлайн.

 • Онлайн-словник граматичних форм на сайті oldict.com.

 • Великий електронний словник української мови (понад 327 тис. слів). Онлайн. • Полюга Л. М. Словник українських морфем. — 3-є вид. — К.: Довіра, 2009. — 554 с.

 • Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові. — К.: Академперіодика, 2014. — 324 с. Онлайн.

 • Яценко І. Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: У 2 т. / За ред. Н. Ф. Клименко. — К.: Вища школа, 1981.

 • Фразеологічний словник української мови: у 2-х кн. / АН України; Інститут української мови; уклад. В. М. Білоножко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. — Київ: Наукова думка, 1993.

 • Історичний словник українського язика / Під ред. Є. Тимченка; укл.: Є. Тимченко, Є. Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренко. — К.-Х., 1930-32. — Т. 1. — XXIV + 948 с. Словник у форматі DjVu.

 • Власні імена людей: Словник-довідник / Уклад. Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. — Київ: Наукова думка, 1986. — 310 с.

 • Російсько-український словник: Прізвища, Імена, Імена по батькові; Області; Райони; Міста; Селища міського типу; Села / Упоряд. З. Г. Рикова, Н. В. Щеголівська. — Харків: РПВ «Оригінал», 1997. — 304 с.

 • Словник українських імен / укл. І. І. Трійняк — Київ: Довіра, 2005.

 • Власні імена людей, словник на сайті hohlopedia.org.ua. Електронна версія.

 • Голоскевич Г. Правописний словник (за нормами українського правопису ВУАН Харків, 1929 р.) — Нью-Йорк, Сидней, Торонто, Львів: НТШ, 1994. Передмова до словникаЗавантажити PDF.

 • Правописний словник української мови. За ред. Яр. Рудницького і К. Церкевича. Нью-Йорк — Монтреаль: Українська Могилянсько-Мазепинська Академія Наук і Науково-дослідне товариство української термінології, 1979.

 • Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови: близько 35000 слів. — Київ: Наукова думка, 1995.

 • Український орфографічний словник: близько 165 000 слів / За ред. В. М. Русанівського . — Київ: Дніпро, 2006. — 940 с. — (Словники України). — ISBN 966-507-186-6.

 • Великий орфографічний словник сучасної української лексики, 253 000 слів / зав. ред. С. П. Круть. — Ірпінь: Перун. 966—569-178-3.

 • Івченко А. О. Новий орфографічний словник української мови — Тернопіль: «Навчальна книга — Богдан», 2007. — с. 712. Словник на сайті видавця.

 • Орфографічний словник української мови на сайті Словопедія.

 • Український словник, як додаток до Mozilla Firefox — Український словник перевірки орфографії / Автори: Andriy Rysin, dyedfox. Прямий доступ.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас