Ім'я файлу: 243883.docx
Розширення: docx
Розмір: 180кб.
Дата: 07.09.2021
Пов'язані файли:
Informatsijnij-list-XXVI-Konferentsiya.pdf


Графіки функцій
Графіки функцій


1. Які координати точки перетину графіка рівняння 2х-5у=10 з віссю абсцис?

А. (4; -2) Б. (-2;0) В. (0; 5 ) Д. (5; 0)2. Які координати точки перетину графіка рівняння 4x+7y=28 з віссю ординат ?

А. (0; 4) Б. (4; 0) В. (6; 5 ) Д. (5; 6)


3. Які координати точки перетину графіка рівняння 6x-7y=42 з віссю абсцис?


А. (7; 0) Б. (14; 0) В. (0; 14 ) Д. (0 ;7)4. Які з наведених пар чисел є розв'язками рівняння 2х + у = 7?

А. (0; -7) Б. (0; 7) В. (3; 1) Г. (-0,5; 8) Д. (9,1; -11,2)5. Знайти розв'язок рівняння -7х + у = 7, що відповідає значенню х0 = 2  

А.(2; 21) Б. (21; 2) В.(2; -7) Г.(-7; 2)
6. Яка з наведених пар чисел є розв'язком рівняння: 5x+3y=4

а) (2;1) б) (1;0) в) (2;-2) г) (-1;2)7. Які координати точки перетину графіка рівняння 4х + 9у = 36 з віссю ординат? 

А.(0;9) Б.(9;0) В.(0;4) Г. (4;0) Д. (0;36)

8. Знайдіть точки перетину графіка рівняння 5х + у = 20 з віссю абсцис.

А. (0;4) Б.(4;0) В.(0;20) Г. (20;0) Д. (0;5) Ж.(5;0)

9. Через яку з точок проходить графік рівняння 4х +5у = 20? 

А.(0; -4) Б.(1; 3) В.(5; 0) Г.(3; 2)


10. Які координати точки перетину графіка рівняння y= -3x+12 з віссю абсцис?

А.(0; 12) Б.(12; 0) В.(5; 0) Г.(0; 5)11. Функція задана формулою у = -2,5х+12. Знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює -1; 2.12.  Не виконуючи побудови графіка функції у=-3х+1, знайти координати точок перетину цього графіка з осями координат.
13. Чи є точка М(2;-1) точкою перетину графіків функцій у = -2х+4 та у = х+1?14. Чому дорівнює значення Функції y = 5 - 3х в точці = ?


15. Чому дорівнює значення Функції f (x) = (x + 1) у точці = 9?


16. Pнайти координати точок перетину графіка y = 5 - 3х з осями координат.17. Чому дорівнює значення функції f(x) = у точці = 6?18. Чому дорівнює значення функції f(x)=(x+1) у точці = 15?


19. Чому дорівнює значення функції f(x) = 2x-1 у точці = 3?


20. Функція y=f(x) визначена на проміжку [-8;3] і має похідну в кожній точці області визначення. На рисунку зображено графік функції y=f'(x). Визначте проміжки зростання функції y=f(x)? 


А. [-8; 4 ] і [0; 3]

Б.  [-6; -3] і [2; 3]

В. [-3; -1]


21. Знайдіть усі проміжки зростання функції  f(x) = x3 - 12x.

А. (-∞; -2] Б. [2; +∞) В. [-2; 2] Г. (-∞; -2] [2; +∞)22.Чи є точка М (6; -1) точкою перетину графіка функції ?


скачати

© Усі права захищені
написати до нас