Ім'я файлу: 15.02.odt
Розширення: odt
Розмір: 38кб.
Дата: 23.02.2021
скачати
Пов'язані файли:
Вопросы с инфекции.odt
Клиническая фармакология _ Сердечно-сосудистая система.docx

1. Хвору було знайдено в непритомному стані в в квартирі, яка опалювалась дровами, комин в печі був закритий, в кімнаті відчувався запах диму. Об'єктивно: хвора непритомна, шкіра та слизові вишневого кольору. Зіниці на світло не реагують, корнеальні і сухожильні рефлекси відсутні, тонус м'язів знижений. Пульс - 96/хв., слабого наповнення. Тони серця глухі, поодинокі екстрасистоли, АТ - 90/60 мм рт.ст. В легенях: в нижніх відділах поодинокі дрібнопухирчаті хрипи, ЧД - 28/хв. Який найвірогідніший діагноз?

 1. Гостре отруєння оксидом вуглецю

 2. Гостре отруєння хлором

 3. Гостре отруєння сірчистим газом

 4. Гостре отруєння метаном

 5. Гостре отруєння бензолом

Симптоми гострого отруєння: біль голови (найчастіше) і головокружіння, нудота, блювота, порушення рівноваги і орієнтації, слабість, втома, тахікардія, аритмії, гіпотензія, порушення свідомості аж до коми, судоми; симптоми ішемії серцевого м'язу (навіть у осіб без ішемічної хвороби серця); шкіра — зазвичай синьо-бліда (яскраво-червоне забарвлення спостерігається лише після смерті або при найважчих отруєннях). 
2. Після підняття ваги, 38 річний вантажник, раптово відчув нестерпний головний біль, шум у вухах, з'явилося блювання. Спостерігався судомний пароксизм мимовільним сечопуском. Об'єктивно: хворий дезорієнтований, скаржиться на біль у потилиці, спині, світлобоязнь. Загальна гіперестезія, психомоторне збудження. Парезів кінцівок немає. Ригідність потиличних м'язів. Птоз та розбіжна косоокість справа, анізокорія. Пульс - 52/хв. АТ-180/110 мм рт.ст. На очному дні: вени розширені, звиті, диски зорових нервів обводжені. Ліквор на 5-й день хвороби: ксантохромія, цитоз 372/3, білок - 4,2%. Який найбільш імовірний діагноз?

 1. Субарахноїдальній крововилив

 2. Гострий менінгіт

 3. Гострий менінго-енцефаліт

 4. Внутрішньомозковий крововилив

 5. Субдуральна гематома

У клінічному перебігу аневризми головного мозку виділяють три періоди: догеморагічний, геморагічний, постгеморагічний.

У догеморагічному періоді у половини хворих з аневризмами головного мозку захворювання не діагностують. Інші хворі у цьому періоді можуть відзначати локальний головний біль у ділянці чола, очниць (за типом мігрені). Можливі епізоди головного болю з менінгеальними симптомами, які тривають від декількох годин до 1-2 діб. Ці симптоми частіше виникають у людей старше 40 років. Іншими проявами можуть бути епілептичні напади неясного генезу, а також тимчасові порушення функції прилеглих до аневризми нервів: диплопія (подвоєння предметів), косоокість, анізокорія (при здавлюванні III, IV, VI пара черепних нервів), прозопалгія — біль різного генезу в ділянці обличчя — (здавлювання V пари), лицьовий геміспазм (здавлювання VII пари). Зниження гостроти зору і бітемпоральних дефектів полів зору бувають результатом тиску на хіазму, минучі гомонімні геміанопсіі — випадіння однойменних (правих чи лівих) половин полів зору — при здавлюванні зорового тракту. Таким хворим нерідко ставлять діагноз офтальмічна мігрень.
3. У клініку поступив хворий зі скаргами на головокружіння, головні болі, зниження гостроти зору, нудоту, відчуття страху. Захворів у зв'язку із застосуванням хлорофосу на присадибній ділянці. Об'єктивно: міоз потовиділення, салівація, блювання, підвищений АТ , помірна тахікардія. Попередній діагноз: отруєння фосфорорганічними речовинами. Які з перелічених досліджень крові необхідно додатково провести для уточнення діагнозу?

 1. Визначити активність холінестерази

 2. Визначити активність лужної фосфатази

 3. Визначити активність амінотрансфераз

 4. Визначити вміст глюкози

 5. Визначити білкові фракції

Ацетилхолінестераза грає ключову роль в процесах нейрогуморальної і синаптичної передачі: у холінергічних синапсах каталізує гідроліз ацетилхоліну, і, як наслідок, припиняє вплив даного медіатора на холінорецептор, що відповідає за збудження нервового волокна. При інгібуванні АХЕ звільнення рецепторів від ацетилхоліну відбувається дуже повільно (тільки за допомогою дифузії ), і передача нервових імпульсів заблокована на рівні ( нейротрансміттер <-> постсинаптична мембрана ). Це викликає дезорганізацію процесів організму, а при важких отруєннях (зокрема фосфорорганічними бойовими отруйними речовинами ) може привести до летального результату.
4. Больной 23 лет в связи с острой респираторной инфекцией принял 1 г аспирина. У него развился приступ удушья с затрудненным выдохом, который был купирован введением эуфиллина. Аллергоанамнез не отягощен. В прошлом дважды оперирован по поводу полипоза носа. Какой наиболее вероятный диагноз?

 1. Аспириновая астма

 2. Атопическая бронхиальная астма

 3. Инфекционно-аллергическая бронхиальная астма

 4. Астма физического усилия

 5. Симптоматический бронхоспазм

Аспириновая бронхиальная астма — вариант эндогенной или смешанной бронхиальной астмы, при которой одним из факторов, способствующих сужению бронхов, являются НПВП, в том числе и ацетилсалициловая кислота. Складывается из триады симптомов (триада Фернана-Видаля): полипозный риносинусит, приступы удушья и непереносимость НПВП.

5. Під час транспортування хворого 60 років лікар швидкої допомоги помітив погіршення загального стану хворого, відсутність пульсу, дихальних рухів грудної клітки, розширення зіниць. До приймального відділення 5 хвилин їзди. Що є першочерговою дією по відношенню до даного хворого?

 1. Розпочати серцево-легеневу реанімацію

 2. Якнайшвидше довезти хворого до лікарні

 3. Внутрішньосерцево ввести адреналін

 4. Наладити інгаляцію кисню

 5. Внутрішньовенне ввести поліглюкін

Серцево-легенева реанімація  — невідкладна медична комплексна процедура, спрямована на відновлення життєдіяльності організму та виведення його зі стану клінічної смерті. Включає штучну вентиляцію легенів (штучне дихання) та компресії грудної клітки (непрямий масаж серця).
6. Больной 41 года после поднятия тяжести отметил резкую боль в правой половине грудной клетки, резко усилилась одышка. Состояние больного тяжелое: цианоз губ и видимых слизистых, ЧДД – 28/мин, пульс – 122/мин. Над правой половиной грудной клетки тимпанит, дыхание резко ослабленное, акцент второго тона над легочной артерией. АД - 80/60 мм рт. ст. Каково основное неотложное мероприятие на догоспитальном этапе?

 1. Аспирация воздуха из плевральной полости

 2. Ввести больному адреналин

 3. Ввести больному эуфиллин

 4. Вызвать кардиологическую бригаду

 5. Начать ингаляцию кислорода

У пацієнта виник пневмоторакс.
7. В санпропускник ОКБПЗ доставлен пострадавший при внезапном выбросе рудничного газа. Объективно: легкая кома; пульс - 112/мин, АД - 90/65 мм рт.ст., ЧД - 22/мин. На месте аварии отмечались судороги, на этапе транспортировки - психомоторное возбуждение. Какое лечение из нижнперечисленного наиболее целесообразно?

 1. Гипербарическая оксигенация

 2. Цитохром С

 3. Гемосорбция

 4. Обменное переливание крови

 5. Форсированный диурез

Гипербарическая оксигенация (ГБО) — метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях, проводится в гипербарических барокамерах. Применяется в лечении декомпрессионной болезни или воздушной эмболии. Терапевтический принцип связан со значительным повышением парциального давления кислорода в биологических тканях в сравнении с достигаемым при дыхании чистым кислородом под обычным атмосферным давлением. Эффект проявляется в увеличении кислородной ёмкости крови: при гипербарической оксигенации транспорт кислорода плазмой значительно возрастает, тогда как при дыхании кислородом под атмосферным давлением транспорт кислорода ограничен связывающей ёмкостью гемоглобина эритроцитов, а плазмой переносится лишь незначительная часть кислорода, поскольку при атмосферном давлении гемоглобин эритроцитов насыщен кислородом практически до предела, этот путь переноса кислорода к клеткам не может использоваться сверх предела.
8. Мастер К., 25 лет оказался в зоне самовозгорания угля в бункерах с выделением больших концентраций угарного газа. Доставлен в бессознательном состоянии. На укол иглы не реагирует. Кожные покровы розового цвета. Пульс - 110/мин, АД - 110/60 мм рт.ст. Регистрируется правосторонняя пирамидная недостаточность. Какое лечение наиболее целесообразно?

 1. Гипербарическая оксигенация

 2. Гормонотерапия стероидами

 3. Люмбальная пункция

 4. Переливание крови

 5. Гемосорбция

Гипербарическая оксигенация (ГБО) — метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях, проводится в гипербарических барокамерах. Применяется в лечении декомпрессионной болезни или воздушной эмболии. Терапевтический принцип связан со значительным повышением парциального давления кислорода в биологических тканях в сравнении с достигаемым при дыхании чистым кислородом под обычным атмосферным давлением. Эффект проявляется в увеличении кислородной ёмкости крови: при гипербарической оксигенации транспорт кислорода плазмой значительно возрастает, тогда как при дыхании кислородом под атмосферным давлением транспорт кислорода ограничен связывающей ёмкостью гемоглобина эритроцитов, а плазмой переносится лишь незначительная часть кислорода, поскольку при атмосферном давлении гемоглобин эритроцитов насыщен кислородом практически до предела, этот путь переноса кислорода к клеткам не может использоваться сверх предела.
9. Мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов 12 лет подвергался воздействию паров ртути в концентрациях 0,01-0,45 мгм3. При профосмотре выявлены неврастенический синдром, вегетативные нарушения, рассеянная микроорганическая симптоматика. Какой из дополнительных методов исследования надо провести для диагностики ртутной интоксикации?

 1. Определение ртути в моче после провокации унитиолом

 2. Определение ртути в крови

 3. Определение ртути в волосах

 4. Определение ртути в моче

 5. Определение ртути в ногтях

Для полной уверенности в диагнозе интоксикации ртутью необходимо проведение психологических исследований, ЭЭГ, реоэнцефалографии. Кроме повторных определений экскреции ртути с мочой, рекомендовано проведение подобного исследования на фоне 3–5-дневного введения димеркаптопропансульфоната натрия (унитиола), что может способствовать удалению ртути из депо. В выраженных стадиях интоксикации дифференциально-диагностическое значение приобретают такие симптомы, как нарушения психоэмоциональной сферы, сна, тремор, нистагм, мозжечковые знаки, гингивит, выраженные вегетативные расстройства.
10. Сменный инженер 25 лет оказался во время пожара в зоне высокой концентрации СО. В клинику доставлен в бессознательном состоянии. Какие лабораторные показатели являются ранними критериями оценки тяжести состояния?

 1. Карбоксигемоглобинемия

 2. Анемия

 3. Лейкоцитоз

 4. Увеличение вязкости крови

 5. Метгемоглобинемия

Карбоксигемоглобин (HbCO) — прочное соединение гемоглобина и угарного газа. Избыток карбоксигемоглобина в крови приводит к кислородному голоданию, головокружению, тошноте, рвоте или даже смерти, так как угарный газ, связанный с гемоглобином, лишает его возможности присоединять к себе кислород.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас