Ім'я файлу: Новый документ.docx
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 15.05.2020
Пов'язані файли:
10 клас Фізика.docx

Головною метою вступу Мексики в НАФТА був вихід з глибокої економічної кризи, що панувала у той час в країні. Також НАФТА розглядалася як свого роду підкріплення неолібералізації, яка проводилася в той час в Мексиці. Після набуття сили договору на початку 1994 р., економічна криза ще більшими оборотами стала вражати Мексику. Однак, вона також була обумовлена і іншими факторами: гучними

політичними вбивствами і повстаннями в південних штатах Мексики.
Зараз ситуація змінилась в позитивну сторону. Відбулось значне підвищення інвестиційної привабливості Мексики, що зробило її однією з найбільш вигідних країн для вкладення інвестицій і виробництва товарів. Сотні американських, канадських, європейських і азіатських компаній розмістили в цій країні свої підприємства з виробництва автомобілів і запасних частин до них, широкого спектра галузей електроніки, машинобудування і металообробки, а також товарів хімічної і целюлозно-паперової промисловості. Для зарубіжних інвесторів безпосередня географічна близькість Мексики до Сполучених
Штатів є привабливим фактором [4]. Але все ж головним інвестором в Мексику є США, а головним об'єктом їх інвестицій стають «макіладорас» . Ці підприємства забезпечують 50% експорту Мексики і близько 40 млрд. доларів щорічного обсягу продажів. Американські інвестиції в економіку Мексики не тільки позитивно позначаються на мексиканській економіці, але і підвищують ефективність мексиканського виробництва. Унаслідок розвитку «макіладорас» нафта, традиційний експортний товар Мексики, перестала бути таким.
США впевнено займають місце найбільшого торгового партнера Мексики по товарообігу, а Мексика для Сполучених Штатів - третя (перше місце у Китаю, а друге - у Канади). Згідно з положеннями угоди про НАФТА, дозволено безмитно ввозити в США випущені в Мексиці автомобілі. Оскільки робоча сила в Мексиці дешевше, багато американських автокомпанії частково перенесли свої виробництва на

територію південного сусіда . Це дозволило Мексиці опинитися на сьомому місці як виробнику і на четвертому як експортеру автомобілів в світі. У даній галузі працюють близько 750 тис. мексиканців. Але через заяви Трампа щодо автомобільних корпорацій, які мають свої виробництва в Мексиці, про те, що вони повинні будуть платити великий податок під час перевезення товару через кордон, компанія Ford, наприклад, відмовилася будувати автомобільний завод в мексиканському місті Сан-Луїс-Потосі. Це призвело до падіння мексиканського песо. Замість цього завод планується побудувати в Мічигані .
Говорячи про рівень життя в Мексиці, слід зазначити, що вступ в НАФТА не призвів до жодних позитивних результатів. Мексиканці, які проживають в умовах бідності, становлять 13,3% від загального числа мешканців, в той час як середній показник по Латинській Америці дорівнює 11,5%. Йдеться про 40,78 мільйона мексиканців, які живуть за межею бідності, і 14, 94 мільйона чоловік, що живуть в умовах убогості
Цим і пояснюється високий рівень нелегальної імміграції мексиканців особливо в США і Канаду.
Більше 12 млн осіб переїхали з Мексики в США, починаючи з 1970 року, з них легально - більше половини
Згідно даних 2016 року на території США знаходилися близько 60 млн мігрантів, при цьому близько третини з цього числа - вихідці з Мексики . Такі цифри міграції тільки в США свідчать про те, що в міру зростання мігрантів буде важче захищати людські права мексиканців за кордоном. Завдяки жорсткій політиці Б. Обами кількість мігрантів стала поступово спадати. Наприклад, кількість мігрантів в 2010 і 2014 рр. практично не змінилася, що свідчить про помітне скорочення бажання мексиканців переїхати в сусідню країну .
Незважаючи на те, що угода передбачає видачу робочих віз країнам учасницям інтеграційного угруповання, серед всіх перерахованих професій немає жодної, де б була потрібна праця простого сільськогосподарського робітника. Це пояснює, чому видача тимчасових віз в рамках НАФТА і нелегальна міграція розвиваються двома паралельними шляхами. Еміграція мексиканського населення є негативним результатом створення НАФТА. Проте вона стала порятунком для багатьох сімей, у яких родичі поїхали за кордон, оскільки їх основним джерелом доходу стали саме грошові перекази . Першочерговим завданням уряду Мексики має стати вирішення міграційних проблем шляхом впровадження і реалізації політики зайнятості, а також інтенсивне створення робочих місць.

Темою найбільш важливих політичних дебатів останніх двох десятиліть є вплив лібералізації торгівлі на навколишнє середовище. НАФТА стала першою угодою про вільну торгівлю, яка конкретно стосувалася проблем екологічного співробітництва. Одна з частин була безпосередньо присвячена цілям іпринципам, що стосуються збереження та захисту навколишнього середовища, а також прописувалися конкретні заходи щодо подальшої співпраці між трьома країнами. Однак після запровадження НАФТА стан

навколишнього середовища в Мексиці став погіршуватися через збільшення торгівлі. Тільки 12% з восьми мільйонів тонн небезпечних відходів, вироблених в «макіладорас», належним чином обробляються та утилізуються, а 70% з них залишаються в межах Мексики . Таким чином, очевидно, що НАФТА не змогла захистити мексиканське навколишнє середовище, не дивлячись на гарантії, зазначені в угоді.
Регулюючим органам Мексики та Сполучених Штатів слід прагнути зміцнювати природоохоронні

положення і інститути НАФТА, щоб запобігти негативних наслідків в екології. Більш того, Сполучені Штати, Мексика і Канада повинні взяти на себе зобов'язання зробити Мексику пріоритетною з точки зору екологічного регулювання, оскільки в даний час країна має найнижчі екологічні стандарти в угоді.
Підписання угоди дало стимул для розвитку промислового сектора і, як наслідок, зайнятість в даному секторі збільшилася. Це також сприяло появі робочих місць в сфері послуг, тим самим збільшивши частку працюючого жіночого населення.
Отже, аналізуючи економічний вплив НАФТА на Мексику, варто відзначити, що однозначно оцінити його важко. НАФТА не стала тим «рятівним колом», який повинен був витягнути Мексику з кризи.
Безумовно, промисловість Мексики розвивається і, як наслідок, зростає товарообіг між країнами, але в той же час соціально-економічний розвиток Мексики став надзвичайно залежний від США.
НАФТА продемонструвала своє стратегічне значення для США. Завдяки включенню Канади і Мексики в американську економіку її потенціал зріс: за чисельністю робочої сили - на 55%, за експортним потенціалом - на 35%, у сфері високотехнологічного експорту - на 27% . Однак не у всіх сферах НАФТА продемонструвала успіхи. Прикладом цьому служить підвищення рівня залежності Мексики від американського імпорту з 68% в 1990 році до 89% в 2003 р, в 2017 році цей показник становив 95% Поглиблення інтеграції мексиканської і американської економіки, ослаблення ролі державного регулювання обернулися втратою керованості в соціально-економічній сфері. Спостерігалися загострення диспропорцій у регіональному розвитку, розорення величезної кількості сільгоспвиробників,

зростання безробіття. Соціальні програми давали лише обмежений ефект.
Якщо розглядати ефект НАФТА в розрізі кожної з країн-учасниць, то можна помітити такі зміни.
Для Мексики участь в цій угоді стимулювала приплив прямих іноземних інвестицій в економікукраїни.
Завдяки своєму географічному розташуванню, наявності дешевої робочої сили, Мексика отримала найбільші переваги за рахунок участі в НАФТА. Відбулася модернізація виробництва в галузі автомобілебудування, електроніки, високих технологій. Завдяки тісній співпраці з США, мексиканська промисловість отримала високотехнологічне обладнання і збільшила число робочих місць (за 1993-2017 )роки кількість робочих місць в Мексиці зросла з 31,3 млн чоловік до 53,2 млн чоловік). Членство Мексики в НАФТА сприяло зростанню експортоорієнтованого аграрного виробництва, але не виробництва,орієнтованого на внутрішнє споживання .
Однак є і негативні результати Угоди. Так наприклад, скоротилася диференціація ВВП в Мексиці, США і Канаді. Очікувалося, що членство в НАФТА дозволить:

- знизити ціни на основне продовольство, вироблене в Мексиці, і зберегти їх на відносно стабільному рівні;

- підвищити конкурентоспроможність, за рахунок якої збільшиться продуктивність в сільському господарстві;

- підвищити обсяг виробництва в експортоорієнтованих галузях. Але ці очікування не виправдалися .
Ще одна проблема, пов'язана з інтеграцією в НАФТА – це збереження відмінностей в рівні продуктивності праці між північними і південними штатами Мексики. Іншими недоліками членства Мексики в інтеграційній угоді є: збільшення розриву в рівнях доходу населення країни; більше 25 тисяч малих і середніх підприємств розорилися, внаслідок чого сталося скорочення заробітної плати та робочих місць. Проте, більшість населення позитивно оцінює інтеграцію в НАФТА, незважаючи на всі мінуси. Розглядаючи позитивний ефект інтеграції для американської економіки, можна помітити, що він не настільки великий, як у Мексиці, так як на їх торгові відносини припадає менше 3% ВВП США. А через збільшення кількості дешевої робочої сили, рівень зайнятості в деяких галузях знизився. Переваги для американської економіки пов'язані з розвитком капіталомістких і високотехнологічних виробництв, зростанням зайнятості в них, а також у сфері послуг, зростанням об’ємів сільськогосподарського виробництва і зайнятості в сільському господарстві. Приєднання до Угоди сприяло зростанню торгівлі між країнами-учасницями (за 1993-2017 рр. товарний експорт США в Канаду і Мексику виріс зі 142 млрд дол. до

524 млрд дол., збільшившись в порівнянні з показниками 1994 року на 507% в торгівлі з Мексикою і на 193% - з Канадою) .
За 20 років існування НАФТА дефіцит торговельного балансу США з іншими учасниками даної

Ще одним недоліком даної Угоди є втрата робочих місць американцями (в середньому 16 млн. осіб.). Однак, можна сказати що, сукупний ефект НАФТА все ж позитивний. Угода призвела не тільки до збільшення бюджету великих американських компаній, а й до зменшення сукупних витрат американських домогосподарств .

Двоїстий ефект від вступу до Північноамериканської асоціації вільної торгівлі отримала Канада.

Головна і основна перевага пов'язана з більш швидкими темпами зростання ВВП. Також відбулися інтеграція канадської економіки, розвиток капіталомістких і високотехнологічних виробництв та зростання конкурентоспроможності продукції. З 1994 по 2008 показники взаємної торгівлі з США зросли більш ніж в 2 рази, і в 4 рази – з Мексикою. Канадський експорт став більш різноманітний в сфері енергетики, інвестицій, транспорту та телекомунікацій; кількість робочих місць збільшилася на 20%, а також зросла заробітна плата.

Більш того, інтеграція до НАФТА позитивно позначилася на сільському господарстві, де було поміченозростання обсягів виробництва. Втрати для Канади, головним чином, полягали в тому, що було скорочено кількість зайнятих у тих галузях виробництва, які були переведені в Мексику. Також окремі малі та середні підприємства були закриті, оскільки не витримали конкуренцію з корпораціями США. Останнім часом велися дебати з приводу перегляду деяких норм і правил в таких сферах, як енергетика, автомобілебудування, сільське

господарство, екологія. А до недавнього часу обговорювалося питання про формування митного союзу з єдиним зовнішнім тарифом.
Отже, проаналізувавши причини утворення інтеграційного об’єднання в північноамериканському регіоні, можна сказати, що створення НАФТА було обумовлено рядом факторів, серед яких: близькість кордонів трьох країн-учасниць, спільність культури, бажання досягти економічного зростання, необхідність взаємодопомоги та співпраці у всіх сферах життя суспільства .

Головна відмінність даного інтеграційного об’єднання – нерівномірність економічного розвитку США, Канади і Мексики. Взаємодія господарських структур Мексики і Канади далеко поступається за глибиною і масштабами канадо-американській і мексикано-американскій інтегрованості. Канада і Мексика скоріше є конкурентами на американському ринку товарів і робочої сили. Вони також є конкурентами по залученню капіталу і технологій американських корпорацій, ніж партнерами з інтеграційного процесу.

Інша особливість північноамериканської економічного угруповання полягає в тому, що її учасники знаходяться в різних стартових умовах. Якщо Канаді за останнє десятиліття вдалося наблизитися

за основними економічними макропоказниками (обсягом ВВП на душу населення, продуктивності праці) до

США, то Мексика довгі роки перебувала в стані економічно відсталої держави з великою зовнішньою заборгованістю. Вона і зараз помітно відстає від США і Канади за рядом основних базових показників.
Також варто відзначити, що всередині НАФТА, на відміну від ЄС і АТЕС, є тільки один центр економічної сили - США, чия економіка в кілька разів перевершує економіки Канади і Мексики разом узятих. Ця моноцентричність полегшує управління (країна-лідер легко може нав'язати свої рішення слабшим партнерам), але одночасно створює середовище потенційних конфліктів (партнери США можуть виявитися незадоволеними своїм підлеглим становищем). Крім того, інтеграція виявляється однобокою: економікиКанади і Мексики тісно інтегровані з США, але не одна з одною.
Оцінивши всі переваги і недоліки створення НАФТА можна сказати, що вона принесла різні наслідки для країн учасниць.
Висновки. Оцінивши всі переваги і недоліки створення НАФТА можна сказати, що вона принесла різні наслідки для країн учасниць.

Розглядаючи вплив НАФТА на США, можна помітити, що позитивний ефект для американської економіки не настільки великий, як в Мексиці. Однак відбулося зростання капіталомістких і високотехнологічних виробництв, зростання зайнятості в цих сферах, а також у сфері послуг, зростання обсягу сільськогосподарського виробництва і зайнятості в сільському господарстві.
Вступ до НАФТА позитивно вплинув на економіку Канади: відбулося зростання експорту, відкриття ринку США для канадських товарів, зниження собівартості виробництва та інше. Приєднання Мексики до НАФТА сприяло зростанню прямих іноземних інвестицій в країну, що

дозволило збільшити темпи зростання мексиканської економіки.

В той же час США знаходяться в більш вигідному становищі після підписання трьохстороннього договору у порівнянні з Канадою і Мексикою, хоча оцінити вплив НАФТА на розвиток господарської діяльності США в даний час досить складно. Обумовлено це, в першу чергу, масштабами економіки Сполучених Штатів в порівнянні з економіками Канади і Мексики.
Аналіз наведених у дослідженні даних показує двовекторність інтеграційних процесів в НАФТА: вони протікають, в основному, між США і Канадою, з одного боку, і США і Мексикою - з іншого. Зараз відбувається реформування економічних відносин між країнами-членами НАФТА. Але позитивні ефекти інтеграції створюють надійне підґрунтя для подальшого розвитку економічних відносин між США, Канадою та Мексикою.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас