Ім'я файлу: 1-1.doc
Розширення: doc
Розмір: 42кб.
Дата: 15.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
реферат Вишневський Максим - колінчастий вал.rtf

Газове зварювання та різання металів та контроль якості зварювання
1. Суть газового зварювання: полягає в тому, що кромки деталей розігрівають полум’ям, що отримують при згоранні водню, ацетилену або природних газів у кисні. Температура в полум’ї 3000°C.
2. Кисень – це основний газ при газовому зварюванні, його отримують із повітря при охолодженні його до температури, нижчої –183°C (при цій температурі кисень переходить у рідку фазу). Водень отримують розкладанням води. Ацетилен отримують із карбіду кальцію CаCO3 шляхом дії води на карбід. Ацетилен зберігається у балонах під тиском 16 атм. або використовується безпосередньо після його отримання.
3. Обладнання для газового зварювання: 1. Ацетиленові генератори; 2. Балони з киснем (виготовляється безшовним, товщина стінок 8 мм, ємність 40 л, витримує тиск 250 атм.); 3. Балони з ацетиленом; 4. Пальники; 5. Кисневі різаки; 6. Барабани для дроту.
4. Будова ацетилено-кисневого полум’я: 1. Ядро (температура до 500°С); 2. Відновлювальна зона (температура 3000…10000°С); 3. Факел. Зварювання проводиться відновлювальною зоною. При різанні металів доступ газів у полум’я перекривається і різання проводиться киснем.5. Суть газо-термічного зварювання та різання металів: метал у зоні різання попередньо нагрівають газокисневим полум’ям до температури займання, після чого подають струмінь технічно чистого кисню, в якому згоряє метал і видуваються утворені оксиди, а виділену теплоту використовують, щоб підтримувати горіння. Різак переміщають у напрямку різання рукою або відповідними механізмами. Напівавтоматичне або автоматичне переміщення забезпечує рівномірне переміщення різака, внаслідок чого отримують гладку поверхню зрізу й більш високу точність розмірів. Для нагрівання зони різання окрім ацетилену використовують природний газ, пропан-бутанову суміш, гас або бензин.
6. Дефекти зварювальних з’єднань: 1. Підрізи; 2. Напливи; 3. Кратери; 4. Тріщини; 5. Непровари; 6. Пори; 7.Неметалеві включення; 8. Пропалені зони.
7. Методи контролю якості зварювальних з’єднань: 1. Візуальний огляд; 2. Ультразвуковий контроль; 3.Рентгенівський контроль; 4. Випробування на розрив; 5. Випробування на згин; 6. Перевірка на щільність шва; 7.Магнітоскопія.

Дефекти зварних швів видаляють шляхом вирубки шва та повторної наплавки.
8. Технологічний процес повторної наплавки: 1. Викреслюють ескіз деталі з нанесенням розмірів і технічних вимог (оброблювана поверхня позначається товстими лініями, вказуються розміри); 2. Визначають вид операцій; 3. Складають план операцій (вказують послідовність обробки); 4. Підбирають обладнання, електроди (та їх діаметр), ріжучий та вимірювальний інструмент; 5. Розраховують і вибирають режими наплавки (діаметр електрода (de), напругу та силу струму (І=20·de), припуск на наплавку, товщину шару наплавляємого за один прохід металу (δ=0,8·de), швидкість наплавки (v), подачу електрода (S)); 6. Визначають теоретичну кількість обертів (n=1000v/(πD), об/хв); 7. Вибирають фактичну кількість обертів деталі (по паспорту верстата) та фактичну швидкість наплавки (по фактичній кількості обертів); 8. Розраховують машинний (Тм), допоміжний (Тв), операційний (Топ), додатковий (Тд), підготовчо-заключний (Тпз), штучний (Тшт) та штучно-калькуляційний (Тш-к) часи; 9. Складають операційну карту (в ній вказують назву деталі, та машини, де вона встановлена, матеріал і маса деталі, № цеха, дільниці та робочого місця де деталь відновлюють, назва операції, назва та тип основного обладнання, професія та розряд робітника, який відновлюватиме деталь, кількість одночасно оброблюваних деталей, кількість виробничників, кількість деталей у партії, режими обробки та підготовчо-заключний і штучно-калькуляційний часи).


Питання до теми «Газове зварювання та різання металів та контроль якості зварювання»

  1. Що таке газове зварювання?

  2. Які гази використовують при газовому зварюванні, як їх отримують?

  3. Яке обладнання використовують при газовому зварюванні?

  4. Опишіть будову ацетиленокисневого полум’я.

  5. Опишіть процес газо-термічного зварювання.

  6. Опишіть типові дефекти при зварюванні.

  7. Опишіть методи контролю та виправлення дефектів при зварюванні.

  8. Опишіть технологічний процес повторної наплавки.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас