Ім'я файлу: Додаток №2.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 742кб.
Дата: 18.09.2023
скачати


Перелік вступних випробувань до ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій
ЗУНУ в 2023 році
Фаховий молодший бакалавр на основі базової середньої освіти
Галузь знань
Спеціальність (освітня програма) / може
повторювати назву спеціальності/
Перелік конкурсних предметів
(співбесід, творчих конкурсів)
Мінімальна кількість
балів для допуску до участі
в конкурсі на місця
державного (регіонального
замовлення)
Вага
предметів
Код
Назва
01
Освіта/ Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
1.
На місця державного
(регіонального замовлення): творчий конкурс та мотиваційний лист.
2. За кошти фізичних та юридичних осіб: мотиваційний лист
100
1
05
Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
1.
На місця державного
(регіонального замовлення): співбесіда та мотиваційний лист
2. За кошти фізичних та юридичних осіб: мотиваційний лист
100
1
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність
08
Право
081 Право
12
Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
23
Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
24
Сфера обслуговування
241 Готельно-ресторанна справа
26
Цивільна безпека
262 Правоохоронна діяльність
27
Транспорт
274 Автомобільний транспорт
27
Транспорт
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної (профільної) середньої освіти
Галузь знань
Спеціальність (освітня
програма) / може повторювати
назву спеціальності/
Перелік конкурсних предметів
(вступних випробувань) та предметів
ЗНО чи НМТ
Вага
предметів
Мінімальна кількість
балів для допуску до участі
в конкурсі на місця
державного (регіонального
замовлення)
Ко
д
Назва
01 Освіта/ Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
1. На місця державного (регіонального замовлення): творчий конкурс та мотиваційний лист
2. За кошти фізичних та юридичних осіб: мотиваційний лист
1
100
05
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
1. На місця державного (регіонального замовлення): співбесіда або середній бал з двох предметів ЗНО (української мови та літератури/української мови, предмету на вибір вступника) або середній бал усіх предметів МНТ та мотиваційний лист
2. За кошти фізичних та юридичних осіб: мотиваційний лист
1
100
07
Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність
08
Право
081 Право
12
Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
24 Сфера обслуговування
241 Готельно-ресторанна справа
26 Цивільна безпека
262 Правоохоронна діяльність
27
Транспорт
274 Автомобільний транспорт
27
Транспорт
275.03 Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

Фаховий молодший бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
Галузь знань
Спеціальність (освітня програма) /
може повторювати назву
спеціальності/
Перелік конкурсних предметів
Вага
предметів
Мінімальна
кількість
балів для допуску до
участі в конкурсі на місця
державного
(регіонального
замовлення)
Ко
д
Назва
01
Освіта/ Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
1.
На місця державного
(регіонального замовлення): творчий конкурс та мотиваційний лист
2. За кошти фізичних та юридичних осіб: мотиваційний лист
1
100
05
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
1.
На місця державного
(регіонального замовлення): співбесіда та мотиваційний лист
2. За кошти фізичних та юридичних осіб: мотиваційний лист
07
Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
076 Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність
08
Право
081 Право
12
Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
24
Сфера обслуговування
241 Готельно-ресторанна справа
26
Цивільна безпека
262 Правоохоронна діяльність
27
Транспорт
274 Автомобільний транспорт
27
Транспорт
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

скачати

© Усі права захищені
написати до нас