Ім'я файлу: Екологічне_ЗАДАЧІ.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 07.12.2021
скачати

Галицький Данило ЮП-203

Варіант 1

  1. До державної екологічної інспекції Дніпропетровської області, звернулась громадянка Коваль С., мешканка м. Дніпро, за захистом своїх порушених екологічних прав і розповіла про те, що кожного вечора невідомий забруднювач довкілля здійснює викиди забруднюючих речовин з неприємним запахом (аміак, пил) в атмосферне повітря. На думку громадянки, це здійснює підприємство, що знаходиться на сусідній вулиці. Крім цього, двірник уже декілька днів спалює сухе листя і побутове сміття біля будинку. На вимогу громадян-мешканців будинку припинити спалювання листя та сміття він зіслався на те, що його немає куди вивозити, адже діяльність міського сміттєспалювального заводу тимчасово заборонена (зупинена) органами державного санітарного нагляду. Визначити види правовідносин, які виникли.Які існують форми захисту права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля? До яких органів, крім зазначеного вище, можна звернутись за захистом порушених прав громадян у ситуації, що склалась?

№1 Відповідь:

Вирішення проблем захисту екологічних прав людини повинне здійснюватися, в першу чергу, на національному рівні стаття 50 Конституції України передбачає, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Стаття 10 Закону України «Про охорону навколишнього середовища» вирішальну роль серед гарантій екологічних прав громадян містить як участь громадських організацій та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища, так і невідворотність відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Однак чинне законодавство не містить конкретного механізму захисту екологічних прав громадян. Зазначено лише, що порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища можуть бути поновлені, а їх захист відбувається в судовому порядку відповідно до законодавства України (стаття 11 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»). Тому надзвичайно важливою для забезпечення верховенства права та захисту екологічних прав громадян є ефективна діяльність судової системи, яка повинна бути доступною для громадян для захисту їхніх екологічних прав.

У розвиток принципу верховенства права Верховна Рада України закріпила, що усі рішення ЄСПЛ, винесені проти будь-якої із країн-членів Ради Європи, є обов’язковими для українських судів, тобто можуть слугувати правовими прецедентами. Рішення ЄСПЛ формують судову практику, відповідно до якої визнається, що забруднення навколишнього середовища є причиною порушення основних прав громадян, таких як право на життя, на повагу до приватного та сімейного життя.

  1. Громадянин Сидоров О. із сім’єю та друзями виїхали на відпочинок у вихідний день і розташувались поблизу річки. Там вони розмістили під тентом автомобілі, розташували намети, розвели вогнище та почали рибалити. Сидоров О. вирішив вимити свій автомобіль, якій забруднився під час дороги. За цими заняттями Сидорова О. та членів його родини й друзів затримав державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища, який склав протокол пропорушення вимог загального і спеціального природокористування зазначеними громадянами та передав справу для розгляду по суті до суду. В суді Сидоров О. пояснив, що його друзі здійснювали рибальство незабороненими способами, а машину він мив спеціальним безпечним шампунем. Що ж стосується розведення багаття, то, наскільки йому відомо, заборони з цього приводу чинне законодавство не містить. Визначити види правовідносин, що виникли. Чи є в діях Сидорова О., членів його сім ’ї та друзів будь-які порушення правил загального або спеціального природокористування, якщо є, то які саме? Надати правову оцінку позиції інспектора

Задача № 2

Право загального природокористування є загальнодоступним, тобто

гарантується всім фізичним особам, причому не лише громадянам України, а всім особам, які перебувають на її території, незважаючи на правові підстави такого перебування. Для суб'єктів загального використання природних ресурсів законодавство не встановлює ніяких вікових обмежень. Його метою є задоволення життєво-необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, культурно-освітніх, матеріальних тощо). Воно здійснюється безоплатно, без закріплення природних об'єктів за окремими особами і без надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України.

Звичайно громадянин Сидоров повинен в даному правопорушенні нести юридичну відповідальність. Підставами юридичної відповідальності за екологічні правопорушення є насамперед наявність складу екологічного правопорушення та факт такого порушення. Найбільш загальний перелік таких діянь міститься у ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» які чітко описав державний інспектор.

На мою думку, громадянин Сидоров буде притягнутий до адміністративної відповідальності, оскільки Адміністративна відповідальність є найбільш поширеним видом юридичної відповідальності в екологічному праві, оскільки саме в межах відбувається реагування держави на порушення встановлених правових норм, приписів, правил та норм поведінки суб’єктів правовідносин в Україні.

  1. У територіальну природоохоронну прокуратуру звернулася група громадян з проханням подати позов до районного суда на місцевий калійний комбінат про припинення його діяльності, яка призводить до систематичного забруднення навколишнього природного середовища і погіршення здоров'я меш­канців селища. Прокурор у своїй відповіді ініціаторам позову зазначив, що відповідно до чинного законодавства в разі виникнення колізій у їх стосунках з керівництвом комбінату вони можуть самостійно звернутися до суду за захистом порушених прав або ж скористатися можливістю оскаржити дії комбінату до обласної державної адміністрації чи Кабінету Міністрів України. Поданий ними позов до суду із зазначених обставин було відхилено через непідсудність справи.Охарактеризувати правовідносини. Вирішити справу.

Відповідь №3

Слід виокремити те, що громадяни звернулись не до того органу для захисту своїх екологічних прав. В контексті задачі описано, що прокурор все-таки направив їх до суду, де вони подали позов. Але заява була відхилена через непідсудність справи. Відповідно до статті 50 Конституції України: кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Громадяни звернулись до суду, але заява відхилена. Одним із факторів непідсудності справи може бути недостатність доказів щодо притягнення комбінату до відповідальності. Не потрібно упускати той момент, що екологічні права громадян порушені та дії комбінату завдають значну шкоду здоров’ю мешканців селища. Зокрема, вони можуть зібрати достатню доказову базу, в якій чітко відображені дії комбінату та звернутись до обласної державної адміністрації або зі зверненням до Кабінету Міністрів України, а саме громадяни мають право подати електронне звернення до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Згідно з статтею 16 Закону «Про оцінку впливу на довкілля». Діяльність підприємств тимчасово забороняється (зупиняється) у разі порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля, зокрема у разі недотримання під час провадження господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручання у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження, - до моменту забезпечення виконання таких екологічних умов. Підставою для припинення діяльності підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання є провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки та отримання рішення про провадження планованої діяльності або систематичні порушення у сфері оцінки впливу на довкілля, що не можуть бути усунені з технічних, економічних або інших причин.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас