Ім'я файлу: Функції зошит1 (копия) (копия).docx
Розширення: docx
Розмір: 25кб.
Дата: 23.04.2020


Практичне заняття

Шашкевич Дмитрій Олександрович група 6510

Тема: ФУНКЦІЇ ОРГАНА ЗОРУ
І. Компетенції студента.
Зоровий аналізатор людини має діапазон функціональних можливостей для сприйнятя світла, кольору, простору. Орган зору – це аналізаторна система в якій реалізується – рецепція адекватних світлових подразників з послідуючою трансформацією їх в суб’єктивний зоровий образ. Для досягнення основної мети око виконує декілька функцій, знання та вміння їх досліджувати – основна мета загальної офтальмології. Оволодіння основними методами дослідження в офтальмології лежить в основі вивчення та пізнання офтальмологічних захворювань. Ці знання та вміння студенти мають отримати на перших етапах вивчення офтальмології, без цього не можливо проводити дослідження та вивчення патології у ліжка хворих.
2. Освітня мета.

Засвоїти знання та вміння з основних функцій органа зору та методів їх дослідження, які застосовуються в офтальмології.

Дидактична:

Після проведення заняття студенти повинні знати:

 • основні функції органа зору,

 • методи визначення функцій органа зору, їх класифікацію,

Або

 1. Принципи визначення гостроти зору й побудови таблиць;

 2. Основні властивості кольору;

 3. Способи визначення й види порушення кольоровідчуття;

 4. Нормальні межі поля зору;

 5. Патологію периферичного зопу;

 6. Методи визначення темнової адаптації;

 7. Види порушень темнової адаптації.


Після проведення заняття студенти повинні вміти:

 • визначати загальні функції органа зору;

 • інтерпретувати результати проведенних досліджень,

 • розпізнавати нормальні данні та патологічні дані результатів функціональних досліджень.

Або

 1. Визначити гостроту зору суб’єктивним методом;

 2. Визначити кольоровідчуття за допомогою поліхроматичних таблиць Рабкіна;

 3. Визначити поле зору контрольним методом і за допомогою дугового периметра;

 4. Визначити темнову адаптацію орієнтовним методом.Практичні навички (завдання, які виконуються на занятті).
1. Визначення гостори зору суб’єктивним методом

2. Визначення кольоровідчуття за допомогою поліхроматичних таблиць

3. Визначення поля зору контрольним методом

4. Визначення поля зору за допомогою периметра

5. Визначити темнову адаптацію орієнтовним методом
Завдання для самостійної підготовки до заняття.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.


ЗАВДАНН

ВІДПОВІДЬ

Що таке гострота зору? За якою формулою визначають гостроту зору?

Мінімальна відстань між двома точками, при якій вони сприймаються окремо

VISUS=d:D

d-відстань з якої пацієнт бачить певний мал.

D-відстань, з якої повинен бачити

Перелічіть методи дослідження гостроти зору. Який об’єктивний метод дослідження центрального зору Ви знаєте?

-за допомогою спец. таблиць

-за допомогою визнач.пальців рук

-за допомогою дзеркального обстеж.офтальмолога

-за зіничною р-ю на світло

Оптокінетичний ністагм

Який принцип побудови таблиць для дослідження гостроти зору?

Всі літери в таблиці видно під кутом зору, щодо

5а їх деталі під кутом 1 градус

Яка теорія кольорового сприйняття є визнаною зараз?

Трикомпонентна теорія

Які розлади кольорового сприйняття Вам відомі?

Протанопія,дейтераномія,тританопія,анепія,неповна сліпота

Який принцип побудови таблиць Рабкіна?

У зрівнянні насиченості кольору,його яскравості

Дати визначення поля зору.

це сукупність усіх точок простору,які одночасно сприймаються нерухомими

Методи визначення поля зору.


-контрольний метод

-периметрія

-кампиметрія

3 якою метою використовують кампіметрів?

дослід.поля зору на площині,дає змогу визначити межі поля зору в діапазоні 30-40 від центра

В яких одиницях вимірюється поле зору? Нормальні межі поля зору.

В градусах,

поля зору мають такі межі: назовна 80-90,угору 50-55,досередини 55,униз 65-70

Види порушень поля зору.

-скотома

-геміаноппсія

-звуження меж

Дайте повну характеристику фізіологічної скотоми.

Дефект в полі зору, що відповідає місцю вихода зорового нерва з ока,.. існує в полі зору кожної здорової людини

Що таке світловідчуття?

Здатність сприймати світло в діапазоні сонячного випромінювання і прист.до сприйняття здорових об.при різних рівнях освітлення

Види адаптації. Методи визначення темнової адаптації.

-світова

-темнова: орієнтовний

Феномен Пуркін’є

адаптометрія

Що таке гемералопія. Які існують види гемералопії?

Симтоматична

Есенціальна

Захворювання при якому поруш.або знижується здатність бачити в сутінках


Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які

повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

ТЕРМІН

ВИЗНАЧЕННЯ

Анопія

Повна сліпота

Гемералопія

Зниження зору в сутінках

Дейтеранопія

Сліпота на зелений колір

Протанопія

Сліпота на червоний колір

Скотома

Обмежений дефект в полі зору

Сліпа пляма

Місце входу зорового нерва

Тританопія

Неможливість відрізнити відтінки синьо-жовтого та червоно-фіолетових кольорів

Дихромазія

Двоколірний зір, сприйняття хвиль 2х діапазонів

Протаномалія

Ослаблене відчуття жовтого кольору

Дейтераномалія

Ослаблене відчуття зеленого кольору

Тританомалія

Послаблене сприяняття фіолетового

Трихромазія

Нормальний зір

Монохромазія

Сприйняття одного кольору


Завдання для самостійної роботи на практичному занятті.
ЗАВДАННЯ

ВІДПОВІДЬ
Пацієнт лічить пальці на відстані 4 м. Обчисліть гостроту зору.

4м/50см=0,08
У хворого немає предметного зору. Як перевірити гостроту зору?

За допомогою офтальмоскопу
Дитина не бачить 1-й рядок таблиці Орлової. Як перевірити гостроту зору?

Зменшити відстань між таблицею та очним дном(попросити пацієнта підійти до табл)
Мати принесла до Вас немовля віком 3 тижні. Як визначити, чи бачить дитина?

Показати яскраву іграшку
У хворого немає предметного зору, він не відчуває світла. Яка гострота зору у пацієнта?

V=0

Повна сліпота
Хворий бачить світло і правильно визначає його напрям. Запишіть гостроту зору цього пацієнта.Мати принесла дитину віком 2 місяці до Вас на прийом і хоче з’ясувати, чи бачить дитина. Як Ви будете перевіряти гостроту зору?

Показати яскравий предмет і дивитися як стежить дитина за ним
Ви оглядаєте новонародженого. Як перевірити, бачить він, чи ні?

Перевірити реакцію на світло
До Вас як до сімейного терапевта звернувся хворий, і Ви помітили, що в нього поганий зір. Як Ви можете перевірити й оцінити його гостроту зору?

Використовуючи таблицю Сивцева-Головіна
Пацієнт читає 8 рядків таблиці Головіна - Сивцева, помиляючись у 2 знаках. Яка його гострота зору?

0,8
Хворий читає 4 рядки таблиці Головіна -Сивцева помиляючись у 2 знаках. Яка його гострота зору?

0,3
Пацієнт читає 2-й рядок таблиці Головиіна - Сивцева, помиляючись в одному знаку. Яка його гострота зору?

0,1
У пацієнта знижене сприйняття червоного кольору. Назвіть вид розладу кольорового зору.

протаномалія
Хворий не сприймає червоний колір. Назвіть вид розладу кольорового зору.


протанопатія
У хворого знижене сприйняття зеленого кольору. Назвіть вид порушення кольорового сприйняття.

дейтеромалія
Хворий не розрізняє зеленого кольору. Про який вид кольорового сприйняття Ви думаєте?

дейтеропатія
Пацієнт не сприймає жодного кольору. Назвіть вид порушення кольорового зору.

анопія
До Вас, як до сімейного лікаря, звернувся хворий 20 років із скаргами на погіршання орієнтації та повну сліпоту у сутінках. 3 анамнезу з’ясувалося, що ці явища виникли ще в дитинстві, але зараз стан значно погіршився, що дуже непокоїть хворого. Об’єктивно: центральний зір 0,8 на обидва ока. При контрольномувизначенні виявлено звуження меж поля зору обох очей у всіх напрямках. Поставте діагноз. Дайте рекомендації.

Концентричне звуження поля зору
Як охарактеризувати поле зору, якщо у всіх меридіанах визначаються цифри менші, ніж у нормі?

гемералопія
Виявлено гетеронімну бітемпоральну геміанопсію. Що саме уражено?

Випадіння скроневих половин поля зору

Уражене перехрестя(центр частина)
Виявлено гетеронімну біназальну геміанопсію. Що саме уражено?

Випадіння внутрішніх(носових) половин поля зору,ураж перехрестя
Виявлено правобічну гомонімну геміанопсію. Що саме уражено?

Випадіння правої половини поля зору
Виявлено лівобічну гомонімну геміанопсія. Що саме уражено?

Випадіння лівої половини поля зору
Після дезадаптації обстежуваний дивиться на кольорові квадрати за Пуркіньє. Який перший квадрат повинен бути видимий? Через який час?

Жовтий через 30-40с


Література.

Основна:

1. Офтальмологія: підручник/ за ред. Г.Д. Жабоєдова, Р.Л. Скрипник. - К.: ВСВ «Медицина», 2011.- 424 с.

2. Офтальмологія у схемах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів IY рівня акредитації/Міністерство охорони здоров’я, Харківський національний медичний університет; укладачі: П.А.Бездітко та ін. – Х.: «Золоті сторінки», 2008. – 84 с.

3. Г.Д.Жабоєдов, В.В.Кірєєв. Офтальмологія: практикум: навчальний посібник. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 280 с.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас