Ім'я файлу: Квадратное ур-е график.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 572кб.
Дата: 16.12.2021
скачати

Функція у = х2 її графік і властивості

Ніякої достовірності застосовувати хоча б одну з математичних наук, і в тому, що не має зв’язку з математикою. Леонардо да Вінчі">нема в науках там, де не можна застосовувати хоча б одну з математичних наук , і в тому, що не має зв’язку з математикою. Леонардо да Вінчі


16.12.21

Функція у = х2


графіком є парабола
(0;0) – вершина параболи вісь у – вісь симетрії
функція спадає при х < 0
функція зростає при х > 0
функція у = х2 –
найпростіша із
квадратичних функцій


Розв’язання :
Побудуємо в одній системі
координат графіки функцій та


Ці графіки перетинаються в точках , абсциси яких дорівнюють -2 і 2. Отже, дане рівняння має два корені х=-2 і х=2.
Відповідь: -2; 2.

Розв’язання :
Побудуємо в одній системі
координат графіки функцій та


Ці графіки перетинаються в точках , абсциси яких дорівнюють -1,3 і 2,2 (можливо, наближено). Отже, дане рівняння має два корені х=-1,3 і х=2,2. Відповідь: -2; 2.


Розв’язання :
Побудуємо в одній
Системі координат графіки функцій та


Ці графіки не перетинаються . Отже, дане рівняння не має коренів. Відповідь: коренів не має.


Розв’язання :
Побудуємо в одній системі
координат графіки функцій та


Ці графіки перетинаються в точках , абсциси яких дорівнюють -1,6 і 1,2 (можливо наближено). Отже, дане рівняння має два корені х=-1,6 і х=1,2. Відповідь: -1,6; 1,2.


Розв’язання :
Побудуємо в одній системі
координат графіки функцій та


Ці графіки перетинаються в точці , абсциса якої дорівнює 1.
Отже, дане рівняння має корінь х=1.
Відповідь: 1.


Розв’язання :
Побудуємо в одній системі
координат графіки функцій та


Ці графіки перетинаються в точках , абсциси яких дорівнюють -1,6 і 1,2 (можливо наближено). Отже, дане рівняння має два корені х=-1,6 і х=1,2. Відповідь: -1,6; 1,2.


Функцію задано формулою у = х2
Знаходження значення у, яке відповідає
таким значенням х :
y = 0


у = 1,69


y = -16


y = 2,6


y = 16


х = 0,2; х=-0,2


х=11; х=-11


х=7


х=11


х=-7 ; х=7


Функцію задано формулою у = х2
Знаходження значення х, яким відповідають такі значення у :
1,5


5,2


-0,5


4


0,5


Користуючись графіком функції у = х2
знайдіть значення функції, які
відповідають таким значенням аргументу:

Графіком якої з наведених функцій є парабола з вершиною в точці О(0;0) :


Відповідь: В


А) у = х – 3 ;
Б) у = ;
В) у = х2 ;
Г) у = | х | + 2 ?

Вкажіть правильне твердження:


Відповідь: Г)


А) областю значень функції у = х2 є множина всіх дійсних чисел;
Б) функція у = х2 може набувати від’ємних значень ;
В) графіком функції у = х2 є гіпербола ;
Г) графік функції у = х2 симетричний відносно осі у.

Через яку точку проходить графік функції у = х2


Відповідь: Б)


А) М ( -7; -49),
Б) Р ( 3; 9 ),
В) С ( 0,2 ; 0,4),
Г) В ( 25; 5) ?

Яка із систем має два розв’язки ?


Відповідь: Б

Графік якої функції не перетинає графік функції у = х2


Відповідь: Г


А) у = 3,
Б) у = 9,
В) у = 0,
Г) у = -2 ?


скачати

© Усі права захищені
написати до нас