Ім'я файлу: філософія.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 22.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Анафiлактичний шок.doc
Артюр Рембо.doc
Алкоголiзм, профiлактика та лiкування.doc

Міністерство охорони здоров’я України

Рівненська медична академія

Рокитнівський медичний коледж

Реферат

на тему:

«Французький філософ Шарль-Луї де Монтеск’є»

Підготувала:

студентка 3 курсу

спеціалізація «Лікувальна справа»

Чічкова Іванна
План:

  1. Біографія.

  2. Вчення про теорію суспільного договору.

  3. Філософські погляди про право. «Про дух законів».

  4. « загальний трактат про обов'язки».


Ш
арль-Луї де Монтеск’є́
( 18 січня 1689 — 10 лютого 1755, Париж) — французький правник, письменник і політичний мислитель.

Автор статей до «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел». Автор книг «Перські листи» і «Про дух законів».

В працях та поглядах Монтеск’є представлено витоки лібералізму як державної ідеології, яку до нього розвивав англійський філософ Джон Локк, а пізніше — шотландський економіст Адам Сміт.

Монтеск’є, а також Жан-Жак Руссо (1712—†1778) і Джон Локк (1632—†1704) заклали основи ідеології сучасних форм представницької демократії. За «принципом Монтеск’є» влада в правовій державі поділяється на законодавчу (парламент), виконавчу (кабінет міністрів) і судову (верховний суд країни), король (президент) повинен очолювати виконавчу владу.

Погляди на державу та право Шарль Луї де Монтеск’є. Теоретик держави і права французького Просвітництва Шарль Луї де Монтеск’є (1689—1755) у фундаментальній праці «Про дух законів» виклав суспільно-політичні погляди та вчення про державу та право, що принесло автору велику славу.

Вчення про теорію суспільного договору.

Основу вчення становить теорія суспільного договору, в цілому яка складається з вчення про походження і сутність держави. Монтеск’є вважав, що держава виникла історично, на певному етапі розвитку суспільства. За Монтеск’є природнє становище — це мирне життя людей в сім’ї. Ворожість між людьми виникає на більш пізньому етапі розвитку суспільства. Першим природнім законом він вважав закон миру. Суспільство неминуче зруйнується, якщо йому не буде притаманна справедливість. Саме тому теоретик наголошує на тому, що вираження волі всіх членів суспільства є необхідною умовою його існування. Вперше Монтеск’є розрізняє суспільство і державу, що до нього багатьма вченими та теоретиками прирівнювалось. Монтеск’є визначає державу як пізніший елемент історичного розвитку людства, існуванню держави передували природній стан людей, сім’я, суспільство героїчних часів, а також спільноти людей у боротьбі один з одним. Державі необхідно з´являтися саме тоді коли війну, яка виникла в людському суспільстві, не можливо зупинити без насильства.

Основна мета держави — вгамувати суперечності, що виникають між людьми в суспільстві, і спрямувати їх у річище правової форми розв’язання спорів між приватними особами, використовуючи спільну силу лише в тих випадках, коли окремі індивіди не бажають коритися встановленому правопорядку. Незважаючи на те, що держава виникає із стану війни, передумовою утворення держави є згода всіх людей стати її громадянами. Суспільний договір, за концепцією Монтеск’є, є не угодою, а лише передачею народом влади правителям, при цьому народ тільки делегує свою владу. Він може без згоди правителів змінити форму правління, якщо правителі зловживають одержаною владою і правлять тиранічно.

Нового тлумачення у вченні філософа знаходить і суспільний договір між народом та правителем. В розуміння Монтеск’є суспільний договір представляє собою не згоду, а наділення правителя владою народу, де народ лиш делегує свою владу. Згода між народом та державою — це акт прийняття основних законів держави, які відносяться не до приватного, а до публічного права. Філософ, наголошує, що порушення таких законів дає право народу на повстання проти свавілля правителя.

Філософські погляди про право. «Про дух законів»

У вченні Монтеск’є право — це те, що передує закону і визначає його. Право це вираження справедливості. Тільки справедливе може бути правом. Реалізація права відносно між людьми, зазначав Монтеск’є, можлива тільки тоді коли воно отримує загальнообов’язковий характер за допомогою держави, основна функція якої є законодавство на основі справедливості. Законодавство та держава є взаємопов’язаними та взаємообумовленими.

Розуміння закону, за Монтеск’є, це як людський розум, який керує усіма людьми. Саме тому, закони окремих народів, є не що більшим як окремими випадками застосування цього розуму. Значну увагу приділено дослідженню тих факторів, що утворюють «дух законів». Державою керують п’ять основних факторів: релігія, закони, звичаї, принципи правління, погляди. Ці фактори є взаємопов’язаними один з одним. Саме тому, Монтеск’є підкреслює, що законодавець в законотворчому процесі має враховувати «дух законів», тобто закони мають відповідати: властивостям народу, для якого вони встановлені (оскільки в окремих випадках ці закони можуть бути застосованими для іншого народу); природі і принципам правління; фізичним і моральним ознакам країни (клімату, масштабу, стилю життя народу, рівню свободи, релігії населення, обрядам і звичаям тощо.) Таким чином, вперше зазначені та виокремлені правоутворюючі чинники для національного законодавства.

«Загальний трактат про обов’язки»

Філософські позиції Монтеск’є були перехідними від деїзму до метафізичного матеріалізму. Він різко критикував теологію і церкву, хоча й визнавав роль релігії у підтриманні суспільної моралі. Будучи прихильником теорії природнього права, Монтеск’є, на відміну від теоретиків раціоналістичних концепцій, вважав неможливим побудувати на цій теорії універсальну систему суспільних законів, оскільки умови існування різних народів неоднакові. Відповідно до теорії суспільного договору Монтеск’є доводив, що держава є не продуктом Божої волі, а результатом свідомої діяльності людей. Держава виникає на певній стадії розвитку людського суспільства. Першим ступенем цього розвитку є природній стан, за якого люди мирно живуть у сім’ї. Дослідженню такого природнього стану Монтеск’є присвятив «Загальний трактат про обов’язки» (1725).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас