Ім'я файлу: IP-1.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 19.05.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра ІУС

Звіт

з виконання практичного заняття № 8

на тему: «ФОРМУВАННЯ АДРЕСНИХ ПРОСТОРІВ ПІДМЕРЕЖ»

Виконала:

ст. гр. ITКН-17-7

Міненко А.В.Перевірив:

Серіков М.А.

Харків 2020

 1. Мета роботи

Закріпленнязнаньзформуванняадресних просторів підмереж корпоративної мережі.

 1. Виконання контрольних завдань

Блок А (прості завдання)

1. Чи можебутиIP-адреса вузла таким? Вкажіть невірні варіанти IP-адрес. Відповідь обгрунтуйте.

 • 192.168.255.0\24 (-) неявляєтся вузлом

 • 192.168.255.0\18 (+)

 • 167.235.55.15\16 (+)

 • 224.0.5.3\8 (-) неможебутитаким

 • 172.38.265.31\16 (-) адресмістить значення265

 • 230.0.0.7\8 (-) неможебутитаким

 • 160.54.255.255\16 (-) четвертийктетнеожевикористовуватизначення255

2. Чиможеаскапідмережібутитакою?Вкажіть невірні варіанти. Відповідь обгрунтуйте.

 • 255.254.128.0 (-)невірна аска

 • 255.255.252.0 (+)

 • 240.0.0.0 (+)

 • 255.255.194.0 (-)невірнамаска

 • 255.255.128.0 (+)

 • 255.255.255.244 (-)невірнамаска

 • 255.255.255.255 (+)

Блок Б (складні завдання)

Вибір варіанта: (2 останні цифри залікової книжки) mod (кількість завдань)

Варіант: 24 mod 3 = 0 => 1

1. Визначити, чи знаходяться два вузли A і B в одній підмережі або в різних підмережах.

IP-адреса 1 - 94.235.16.59

IP-адреса 2 - 94.235.23.240

Маска - 255.255.240.0

1 IP-адреса 94.235.16.59 = 01011110.11101011.00010000.00111011

2 IP-адреса 94.235.23.240 = 01011110.11101011.00010111.11110000

Маска 255.255.240.0 = 11111111.11111111.11110000.00000000

комп'ютер А:

01011110.11101011.00010000.00111011

11111111.11111111.11110000.00000000

01011110.11101011.00010000.00000000

комп'ютер В:

01011110.11101011.00010111.11110000

11111111.11111111.11110000.00000000

01011110.11101011.00010000.00000000

01011110.11101011.00010000.00000000 = 94.235.16.0

01011110.11101011.00010000.00000000 = 94.235.16.0

Комп’ютериАіВводнійпідмережі.
2. Визначитикількістьідіапазонадресвузліввпідмережі,якщовідоміадресапідмережіімаскапідмережі.

номер підмережі = 192.168.1.0

маска підмережі = 255.255.255.0

1підмережа

3. Визначитимаскупідмережі,відповіднувказаномудіапазонуIP-адрес.

120.40.0.1 – 120.40.255.254

Маска підмережі 255.255.0.0
4. Організації виділена мережа класу В: 185.210.0.0/16. Визначити маски і кількість можливих адрес нових підмереж в кожному з наступних варіантів розділення на підмережі (підтвердження надати у Packet Tracer):

Число підмереж 256

Число вузлів 250

Кількість допустимих адрес65536-2=65534

Кількість допустимих адрес в кожній підмережі 256 - 2 = 254

Допустимі адреси для підмереж 185.210.0.0 - 185.210.255.0

Для створення однієї підмережі необхідний роутер (185.210.0.1 - 185.210.255.1), 12 звязаних між собою світчей по 24 порта 264 порта для комп’ютерів)и 250 комп’ютерів (за умовами завдання)


 1. Висновки

Я закріпила знання з формування адресних просторів підмереж корпоративної мережі.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас