Ім'я файлу: рецензія.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 20.11.2023
скачатиФОРМА ОЦІНКИ РЕЦЕНЗЕНТОМНазва статті

Актуальні питання професійної підготовки майбутніх логопедів

Місце публікування статті: прізвище автора, назва журналу (рік та номер видання, сторінки), сайт, де розміщено статтю

Ласточкiна О., Литвиненко В., Бугаєнко Т. (2020). Актуальні питання професійної підготовки майбутніх логопедів. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», Том 2, № 32, с. 146-151, https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/32.214688

Рецензент (Прізвище, ім’я)

Віняр Ірина

Дата, коли ви представили рецензію

06 червня 2023 р.Оцінка

так / ні

Коментар

Зміст статті відповідає науковій тематиці отриманого завдання (поняття професійного зростання, шляхи та форми професійного зростання, методи, післядипломна освіта тощо).

так

Зміст статті відображає особливості професійної підготовки майбутніх логопедів

Назва статті відображає зміст і мету цієї статті

Так / так

Назва статті цілком і повністю відображає зміст і мету цієї статті

Анотація є змістовною, інформативною та структурованою

ні

Анотація відсутня взагалі

Ключові слова адекватні змісту статті

так

Ключові слова відповідають змісту статті

Визначте три провідні теоретичні ідеї статті і випишіть їх (назва ідеї, коментар чи цитата цієї ідеї зі статті)

1.Питання фахової підготовки логопедів через низку вагомих факторів залишаються постійно актуальними для українського суспільства.

2. На сучасному етапі професійного навчання ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) 151 важливу роль у цьому процесі відграє організація процесу практичної підготовки. Тому планування й організацію процесу навчальної практики як першої сходинки практичної підготовки для студентів-логопедів потрібно регулювати так, щоби майбутні логопеди мали повноцінні можливості для закріплення отриманої у вищому навчальному закладі інформації на різних навчальних базах.

Визначте практичне значення змісту статті для розвитку зазначеного завдання

Подати особливості навчальної логопедичної практики.

Поповнила базу теоретичних знань.

Запропонуйте 1-3 статті для продовження теми, зазначеної в рецензованій публікації (повністю автор, назва статті, де розміщена)
Сiчкаренко Г. (2018). Професійна мотивація педагогів. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», Том 3, № 20, с. 116-119

https://www.op.ua/pedclass/naukova-stattya/profesiyna-motivaciya-pedagogivФОРМА ОЦІНКИ РЕЦЕНЗЕНТОМНазва статті

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ

Місце публікування статті: прізвище автора, назва журналу (рік та номер видання, сторінки), сайт, де розміщено статтю

Рябова Зоя Вікторівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту освіти та права

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна

ORCID ID 0000-0001-9373-7121

Ryabova69@gmail.com

Єльникова Галина Василівна

доктор педагогічних наук, професор, професорка кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна

ORCID ID 0000-0001-6677-4568

galina.yelnikova@gmail.com

Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 80, №6

https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.4202

Рецензент (Прізвище, ім’я)

Віняр Ірина

Дата, коли ви представили рецензію

06 червня 2023 р.Оцінка

так / ні

Коментар

Зміст статті відповідає науковій тематиці отриманого завдання (поняття професійного зростання, шляхи та форми професійного зростання, методи, післядипломна освіта тощо).

так

Зміст статті відображає особливості професійного зростання фахівців цифрової освіти

Назва статті відображає зміст і мету цієї статті

Так / так

Назва відображає загальний характер статті, одразу можна зрозуміти з назви про що конкретно йтиметься у змісті статті

Анотація є змістовною, інформативною та структурованою

так

Анотація є змістовною та структурованою

Ключові слова адекватні змісту статті

так

Ключові слова відповідають змісту статті

Визначте три провідні теоретичні ідеї статті і випишіть їх (назва ідеї, коментар чи цитата цієї ідеї зі статті)

  1. Професійне зростання як ключова компетентність

  2. У статті узагальнено використання цифрових технологій у процесі підготовки фахівців у закладах вищої освіти та в процесі підвищення кваліфікації працюючих педагогів у системі післядипломної освіти.
Визначте практичне значення змісту статті для розвитку зазначеного завдання

Ознайомилася зі змістом статті

Поповнила базу теоретичних знань з професійного зростання

Запропонуйте 1-3 статті для продовження теми, зазначеної в рецензованій публікації (повністю автор, назва статті, де розміщена)
21 грудня 2021 року

Можливості професійного зростання в умовах карантинних обмежень (nubip.edu.ua)

Анна Ярош,

Доцентка кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології


скачати

© Усі права захищені
написати до нас