Ім'я файлу: Щоденник практики 2021 БОМ.doc
Розширення: doc
Розмір: 135кб.
Дата: 19.12.2021
скачати


Форма К-6.03

Черкаський державний технологічний університет

______________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)


ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

_________________________________________________

(вид і назва практики)

студента __________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет економіки та управління
Кафедра обліку, аналізу і оподаткування
Рівень вищої освіти_ «бакалавр»
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

(назва)

____ курс, група _______

2

Студент_____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, в організацію, установу.
Печатка

підприємства, організації, установи «_____» __________________ 20___ року
____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи.
Печатка

підприємства, організації, установ «_____» __________________ 20___ року
_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

7
Відгук осіб, які перевіряли проходження практикиВисновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практикиДата складання заліку «____»_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(літерами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і літерами)

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

6

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)
Керівник практики від підприємства, організації, установи
______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


3
Календарний графік проходження практики


№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8


Керівники практики:

від вищого навчального закладу __________ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи _________ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» __________________ 20 __ року
4

Робочі записи під час практики


5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас