Ім'я файлу: фізреф1.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 27.12.2020

РЕФЕРАТ

На тему: «Фізична культура»

Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.

Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної діяльності.

Соціальна цінність спорту визначається його дійовим стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.

Основними завданнями фізичної культури і спорту є постійне підвищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення, сприяння економічному і соціальному прогресу суспільства, а також утвердження міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві.Рисунок 1. Сфери впровадження фізичної культури.

Держава створює необхідні умови для підготовки наукових та викладацьких кадрів, розвитку наукових досліджень у галузі фізичної культури та стимулює впровадження їх у суспільну практику.

Основними напрямами впровадження фізичної культури є:

  • фізкультурно-оздоровча діяльність;

  • фізичне виховання;

  • розвиток масового фізкультурно-спортивного руху.

Фізкультурно-оздоровча діяльність спрямована на підтримання та зміцнення здоров'я у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сферах.

Таким чином, зважаючи на важливість наведених вище положень, можна відзначити особливу актуальність дослідження проблеми функцій фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві.

Перелік джерел посилання

1. Учеб. пособие для ИФК // Под общ. ред. Л. П. Матвеева. – М.: ФиС, 1983.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас