Ім'я файлу: Пода́тки 3 вопрос.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 23.02.2020
скачати

Пода́тки — це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни, передбачених законодавством.

Функції податків

1. Фіскальна функція — є найважливішою, оскільки згідно з цією функцією податки виконують своє головне призначення — наповнення дохідної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства. Основна ознака цієї функції — її стабільність, що дозволяє формувати надходження податків до бюджету на постійній, стабільній засаді.

2. Регулююча функція — виявляється в наданні пільг з оподаткування окремим галузям та виробникам, враховуючи їхні перспективи, діяльність, рівень прибутковості та інше.

3. Розподільча функція — своєрідне відображення фіскальної функції — наповнити скарбницю держави, щоб потім розподілити одержані кошти. Ця функція дуже щільно переплітається з регулюючою; наприклад, через непрямі податки створюються умови для перерозподілу коштів одних платників іншим (акцизи).

4. Стимулююча функція — створює орієнтири для розвитку або згортання виробництва, діяльності. Як і регулююча, ця функція може бути пов'язана із застосуванням пільг, зміною об'єкта оподаткування, зменшенням бази оподаткування.

5. Контрольна функція — забезпечує нагляд та контроль за своєчасністю, повнотою сплати податків платниками в Україні.

ВИДИ ПОДАТКІВ

  1. 1) податок на додану вартість;

  2. 2) акцизний збір;

  3. 3) податок на прибуток підприємств;

  4. 4) податок на доходи фізичних осіб;

  5. 5) мито;

  6. 6) державне мито;

  7. 7) податок на нерухоме майно (нерухомість) тощо. Загальнодержавні податки та збори (обов'язкові платежі)

СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ
Податки — це обов'язкові платежі, які встановлюються державою для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, що забезпечують фінансування державних витрат. Обов'язкові платежі перераховуються в бюджет і можуть здійснюватися в таких формах: податки, збори, цільові відрахування, плата за ресурси (рентні платежі).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас