1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: реферат економіка спорту.odt
Розширення: odt
Розмір: 65кб.
Дата: 18.05.2020
Пов'язані файли:
__________ __________ ______.doc
___________ _______ _4.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра економічної теорії


РЕФЕРАТ


з дисципліни «Економіка спорту»

на тему: «Фінансовий менеджмент у спорті»

Виконав здобувач вищої освіти ІІІ курсу

педагогічного факультету, групи ФК-31

Морус Анатолій Олександрович

Перевірила: проф. Заглинська Л. В.

Рівне 2020

Зміст


Введення. 3 
1. 
Теорія спортивного менеджменту .. 4 
1.2. 
Фізична культура і спорт у системі ринкових відносин 7 
1.3. Місія і цілі спортивної 
організації .. 9 
1.4. Система функцій менеджменту спортивної організацій 11 
1.5. Взаємодія загальних і конкретних функцій менеджменту в спортивній організації .. 16 
1.6. Основні елементи 
процесу менеджменту .. 18 
1.7. 
Поняття і види управлінських рішень з фізичної культури і спорту .. 19 
1.8. Типова структура управлінського рішення і вимоги, що пред'являються до нього .. 22 
1.9. Технологія вироблення управлінського рішення з фізичної культури і спорту .. 24 
2. Спортивний оздоровчий центр як 
організаційна ланка управління фізичною культурою і спортом .. 27 
2.1. Типологія сучасних спортивних клубів Росії .. 27 
2.2. Внутрішній 
менеджмент у спортивному оздоровчому центрі у формі товариства з обмеженою відповідальністю 29 
2.3. Внутрішній 
менеджмент у спортивному оздоровчому центрі у формі громадського об'єднання .. 35 
3. 
Основи менеджменту зарубіжних спортивно-оздоровчих центрів .. 41 
Список використаної 
літератури .. 57 

Введення


Спорт і фізична культура функціонують у сучасній Росії формі безлічі різноманітних фізкультурних і спортивних організацій. Це перш за все клуби професійного спорту, як, наприклад, футбольний та хокейний клуби "Спартак" і "Динамо", клуби для аматорського, робочого спорту, як, наприклад, спортивні клуби "Москвич" або "ЗІЛ" і т. н. Усім, хто цікавиться фізичною культурою і спортом, і навіть тим, хто далекий від них, добре знайомі назви і таких спортивних організацій, як дитячо-юнацька спортивна школа, фітнес-клуб, фізкультурно-оздоровчий центр, спортивний комплекс, плавальний басейн, федерація хокею , російський футбольний союз і т.д. 
У цілому в Росії роботу з фізичної культури і спорту зараз проводять близько 100 тис. різних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. 
Керівникам та персоналу цих організації щодня доводиться вирішувати широке коло найрізноманітніших різноманітності питань і проблем - від очищення і заливки льодових майданчиків до проведення грандіозних спортивно-видовищних заходів - таких, наприклад, як чемпіонати світу та Олімпійські ігри. Висловлюючись професійною мовою, керівникам та персоналу всіх спортівниx організацій доводиться займатися менеджментом. 
Спортивний менеджмент - це 
теорія і практика ефективного управління організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості в сучасних ринкових умовах. 
1. Теорія спортивного менеджменту
1.1. Поняття менеджменту спортивної організації 
Слово "менеджмент" (management) американського походження і на російську мову дослівно не перекладається. Оксфордський фундаментальний словник англійської мови дає більш широке тлумачення терміна менеджмент: 
- Адміністративні навички та вміння особливого роду; 
- Влада і 
мистецтво управління; 
- Спосіб, манера поводження з людьми
Орган управління і люди, його складові. 
Серед російських фахівців все більше утверджується практика використовувати термін "менеджмент" як синонім руською слова "управління". Дійсно, термін "менеджмент" синонім слова "управління", але не повністю. Сенс слова "управління" значно ширше, гак як воно вживається стосовно до різних сфер людської діяльності. Тому зарубіжні фахівці термін "менеджмент" вживають стосовно до теорії та практиці управління соціально-економічними процесами в умовах ринку, ринкової економіки. 
"Словнику іншомовних слів"
 менеджмент перекладається на російську мову як сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності і прибутковості. В англомовних країнах термін "менеджмент" вживається досить вільно і в різних значеннях, по чаші всього стосовно до управління соціально-економічними процесами па рівні фірми, що діє в ринкових умовах. 
Для позначення інших 
процесів закордонні професіонали використовують інші терміни. Так, для позначення управління в неживій природі вживається термін "control", для державного або громадського управління - терміни "government administration" та''public administration ". Іноді до слова" management "додається слово" business "(" business management "). Це підкреслює приналежність терміна "менеджмент" до соціально-економічній сфері діяльності. Однак останнім часом у закордонній літературі з управління намітилася тенденція вживати термін "менеджмент" у більш широкому трактуванні - стосовно і до непідприємницьких організаціям та громадським об'єднанням. 
У державній практиці і теорії менеджменту основою побудови соціальних систем управління є об'єктивні чинники суспільного розвитку. Справа в тому, що об'єктивні 
економічні і соціально-культурніпроцеси, що відбуваються в будь-якій країні, на певній стадії свого розвитку институционализируются, тобто закріплюються у вигляді формальних, юридично оформлених організацій. Їх групують у галузі виробництва та соціальної сфери. Це є об'єктивною основою розробки поряд із загальною теорією менеджменту ще і спеціальних теорій, які відображають специфічні закономірності функціонуваннявідповідних галузей у конкретних історичних умовах. 
Спортивний менеджмент - один з видів галузевого спеціального менеджменту, який має справу з 
управлінням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. У зв'язку з таким підходом організація є ключовим поняттям спортивного менеджменту. З позицій менеджменту фізична культура і спорт - це не тільки "доцільна рухова діяльність людини", не тільки сукупність спеціальних засобів і методів спрямованого розвитку фізичної дієздатності людей, як стверджується у теорії фізичної культури. 
Фізичну культуру і спорт як об'єкт соціального управління не тільки правомірно, але й необхідно розглядати як певну безліч фізкультурно-спортивних організацій - спортивних шкіл, спортивних клубів, спортивних команд з видів спорту (
футболу, хокею, баскетболуволейболу та ін), стадіонів , спортивно-оздоровчих центрів, спортивних федерацій і т.п. Слід зазначити, що в сучасній Росії фізкультурно-спортивну роботу проводять 100 тис. різного виду фізкультурних і спортивних організацій, в яких трудяться більше 241,8 тис. фахівців - тренерів, викладачів, вчителів фізичної культури, інструкторів-методистів та інших категорій працівників, а також понад півмільйона робітників і технічного персоналу. Продукт їх трудової діяльності - це фізкультурно-спортивні послуги, тобто організованих форм занять фізичними вправами і спортом, програми спортивного тренування і фізкультурно-оздоровчих занять, спортивні видовища і т.п. Таким чином, організація - ключове поняття спортивного менеджменту. 
Загальний і спеціальний менеджмент має ще одна 
характерна властивість. Менеджмент пов'язаний з наявністю в організації професійних керівників, яких за кордоном називають менеджерами. Спортивнийменеджер - це фахівець, що займає, як правило, керівну посаду у фізкультурно-спортивної організації та володіє мистецтвом наукового управління. 
Мистецтво менеджменту характеризується особливостями уміння того чи іншого спортивного менеджера застосовувати загальноприйняті принципи, методи і технологію управління у своїй конкретної управлінської діяльності. Підіб'ємо деякі підсумки. 
Таким чином, спортивний менеджмент - це спеціальна теорія і практика управління 
фізкультурними і спортивними організаціями в ринкових умовах, це один з галузевих видів менеджменту, одна з галузевих сфер управлінської діяльності в умовах ринку. 
Об'єктом спортивного менеджменту як самостійної павуки є сукупність фізкультурно-спортивних організацій країни, продуктом діяльності яких є фізкультурно-спортивні послуги. 
Предмет спортивного менеджменту - 
управлінські відносини, що складаються в процесі взаємодії суб'єкта та об'єкта управління всередині організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та взаємодії цих організацій з зовнішнім середовищем в процесі виробництва і розповсюдження фізкультурно-спортивних послуг. 
Слід також зазначити, що фахівці виділяють декілька 
функціональних різновидів менеджменту: стратегічний менеджментфінансовий менеджмент, персонал-менеджмент, проектний менеджмент,інноваційний менеджментмаркетинговий підхід у спортивному менеджменті та ін 
Завдання спортивного менеджменту як навчальної дисципліни - забезпечення цілісного уявлення про галузеву системі управління, про принципи, закономірності і технології управління в 
організаціях галузі фізичної культури і спорту в сучасних ринкових умовах Росії. 
Враховуючи складну традицію, надалі ми будемо вживати термін "спортивний менеджмент" в тому ж значенні, що і давно відоме 
словосполучення "управління фізичною культурою і спортом". 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас