Ім'я файлу: Presentation1 introduction AOI_UKR __1.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 737кб.
Дата: 02.04.2022
скачати

Фінансове управління і контроль:

Інформаційне забезпечення / Адміністративна організація / Внутрішній контроль

Вступ

Київ, Квітень 2016

Зміст


Вступ до теми: взаємозв'язок із іншими модулями та КОСО
Визначення основних концепцій:
  Інформаційне забезпечення;
  Адміністративна організація;
  Внутрішній контроль

  Ролі та відповідальності у AO/ВК

Вступ: деякі запитання для початку


Чи існують в організації описані внутрішні процеси?
Хто займається описом процесів? Чи регулярно вони переглядаються та оновлюються?
Кому необхідні ці описи?
Як керівництво знає, що ці процеси та система внутрішнього контролю функціонують належним чином?

Вступ до теми:

Адміністративна організація (Інформаційне забезпечення) / Внутрішній контроль (AO/ВК):

Функціонування організації, нагромадження інформації та набір заходів, що забезпечують належне функціонування.

Таким чином ми будемо дивитися на:


Яким чином організації описують свої процеси?;
Яка інформація необхідна для керівництва ( і Як)?;
Як ми організовуємо (в межах процесів) наші внутрішні заходи контролю?

Взаємозв'язок із попередніми модулями:

Модуль A3: Фінансове управління і Контроль: модель КОСО

Але також взаємозв'язок із:


Обліком: Лише бухгалтери мають право давати позитивне заключення щодо фінансової звітності, належного функціонування адміністративної організації та надійності інформації;
Фінансовий аудит: див. попередні пункти;
IT- аудит: Інформаційне забезпечення тісно взаємозв'язане із належним функціонуванням адміністративної організації;
Аудит ефективності: ефективність, результативність та економічність внутрішніх процесів є критерієм належного функціонування адміністративної організації

Визначення ключових концепцій:

Адміністративна організація (або інформаційне забезпечення):


Організація адміністративних процедур;
Організація процесу інформації;
Аналіз інформаційних потреб та вимог;
Заходи контролю, які необхідно реалізувати з метою забезпечення надійності одержаної інформації.


Мета адміністративної організації:

Забезпечення у ефективний спосіб належної та надійної інформації для внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін ( стейкхолдерів)

Приклади належного інформаційного забезпечення


Інформація щодо рівня запасів (інвентаризація);
Інформація щодо продаж;
Інформація щодо

Інформаційне забезпечення

Інформація, одержана із опису адміністративних процесів використовується для:


Делегування завдань та підзвітності;
Прийняття рішень;
Забезпечення функціонування організації та досягнення її цілей.

Види інформації:

Горизонтальні + Вертикальні потоки

інформації


Ключові гравці на полі: три лінії оборони


Лінійне

керівництво

Постійний моніторинг діяльності, процесів, контролю та приклад вищого керівництваКонтроль, управління ризиками та відповідальність

Щоденний нагляд: норми, процедури, вдосконалення та перевірки

Внутрішній аудит

Об'єктивна гарантія внутрішнього контролю якості 1-ї та 2-ї ліній оборони

Вище

Керівництво

1й рівень

2й рівень

3й рівень

Київ, квітень 2016

Внутрішній контроль

INTOSAI визначення:

Внутрішній контроль є центральним процесом, на який впливає керівництво тої чи іншої організації, а також її персонал. Цей процес здійснюється для того, щоб приділяти увагу ризикам та забезпечувати достатню впевненість у досягненні визначеної мети та цілей, включаючи:
  Виконання чинних, етичних, економічних, практичних та ефективних операцій;
  Виконання зобов’язань щодо фінансової звітності;
  Дотримання законодавства та нормативних актів;
  Захист ресурсів від втрат, неналежного використання та пошкодження.

Внутрішній контроль: давайте всі будемо використовувати ті ж визначення:

Внутрішній контроль у широкому розумінні ( 3 лінії оборони):

Управлінська структура ( в цілому), що існує в організації з метою забезпечення її діяльності, зменшення ризиків та забезпечення належної інформації;

Внутрішній контроль у вузькому розумінні (перша та друга лінії оборони):

Заходи, перевірки та система збалансування з метою регулювання процесів (напр. принцип 4 очей, розподіл обов'язків, менеджмент).

В даному модулі ми фокусуємося на ВК у “ вузькому розумінні “

Внутрішній контроль у взаємозв'язку із адміністративною організацією


Керівництво повинно знати чи належним чином функціонують внутрішні процеси. Це також стосується заходів внутрішнього контролю, які є невід'ємною частиною цих процесів;
ВК та АО фокусується на заходах контролю, що реалізується у цих процесах….в меньшій мірі (або ні) на продуктах та результатах  це конкретні “виділені” заходи;
Інформаційні технології на сьогодні є невід'ємною частиною забезпечення зв'язку ВК із АО: що позначається на ВА

Ролі та відповідальності у AO/ВК


Керівництво;
Бухгалтер;
Контролер;
Фінансова адміністрація;
Інформаційний менеджер.

Та Внутрішній Аудитор?


AO/ВК з точки зору керівництва

Керівництво (повинно бути) є підзвітним…тому:


Потребує належної інформації, своєчасної та надійної, необхідної для управління організацією;
Повинно впроваджувати та підтримувати систему Внутрішнього Контролю (відповідно до принципів КОСО);
Повинно визначати показники діяльності (KPI’s), норми та критерії тощо.

AO/ВК з точки зору Внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит допомагає керівництву шляхом:


Оцінки якості системи Внутрішнього контролю…але також:
Оцінки якості адміністративної організації;
Залучених дисциплін: Фінансовий аудит, IT- аудит та Аудит ефективності.

Після кави……


Наближений погляд на конкретні елементи AO/ВК…
скачати

© Усі права захищені
написати до нас