Ім'я файлу: Цикл Колба.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 23.11.2022
скачати

Циклом Колба називають одну з моделей, які використовують у процесі навчання дорослих людей. Ім 'я Девіда Колба, фахівця з психологічних аспектів навчання, стало відомо саме завдяки ефективності та дієвості розробленої ним моделі.

Д.Колб вважав, що навчання як процес є циклом або своєрідною спіралью, а її головними складовими назвав накопичення особистого досвіду з подальшим обдумуванням і дією.

Етапи¸ які проходить людина навчаючись за методикою Колба:

  1. Базовий рівень: наявність у людини безпосереднього, конкретного досвіду в тому питанні, яке вона планує вивчати.

  2. Етап рефлексії або уявних спостережень: тут треба обміркувати і проаналізувати ті знання, якими він володіє.

  3. Процес виникнення абстрактної концепції або моделі: етап узагальнення отриманої інформації (досвіду) та вибудовування конкретної моделі. Згідно з планом Колба, цей період навчального заняття або тренінгу призначений для генерування ідей, вибудовування взаємозв 'язків і додавання нової інформації про те, як все влаштовано.

  4. Етап активних експериментів: завершальним елементом заняття стає перевірка того, наскільки створена модель або концепція застосовна до конкретних ситуацій. У підсумку у того, хто навчається, формується абсолютно новий досвід. Надалі можна спостерігати замикання циклу.

Описаний метод навчання вважається одним з найефективніших і універсальних. Цей метод систематизації професійних практичних або академічних знань і навичок використовують найбільші компанії по всьому світу. Цикл Колба, що застосовується тренерами особистісного зростання або викладачами курсів підвищення кваліфікації, дозволяє співробітникам максимально повно використовувати свій потенціал, а також активувати приховані можливості і здібності.

Модель, що дозволяє ефективно навчати дорослих людей, знайшла застосування в сфері управління персоналом. Більшість тренінгів, спрямованих на підвищення рівня кваліфікації або навчання співробітників новим навичкам, побудовані наступним чином:

  1. 10% тривалості навчального процесу: виявлення мотивації присутніх. Цей своєрідний вступ дозволяє зацікавити учасників, сконцентрувати їх увагу на темі тренінгу, а також вказати користь або необхідність матеріалу, що викладається.

  2. 20% тренінгу: процес закріплення і повторення того, що вже вивчено на занятті. Ця частина навчання дозволяє присутнім сформувати послідовну логічну структуру навичок з несистематизованої інформації.

  3. 50% навчального процесу: подача та роз 'яснення нової інформації. Цей етап найбільш важливий, оскільки учасники отримують нові навички, знання і методики, які будуть потрібні їм для вирішення завдань, поставлених на початку тренінгу.

  4. 10% часу: оцінка проведеної роботи. Тут тренер оцінює ступінь і повноту засвоєних учасниками знань.

  5. 10% тренінгу: висновки. Це етап, на якому тренер отримує інформацію від учнів. Останнім завданням викладача можна назвати формування в аудиторії мотивації до подальшого самостійного вивчення матеріалу.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас