1   2   3
Ім'я файлу: Тестові завдання за темами практ занять для студентів 5 к МФ укр
Розширення: doc
Розмір: 172кб.
Дата: 18.11.2022
скачати

Тестові завдання

до практичних занять з дисципліни «Фтизіатрія»

для студентів V курсу медичного факультету

1. Тема: “Епідеміологія туберкульозу. Етіологія, патогенез туберкульозу. Клінічна класифікація туберкульозу”
Тести:

1. Дитина мала контакт з батьком, хворим на деструктивний туберкульоз легень. При обстеженні у тубдиспансері у дитини виявлено віраж туберкулінової проби - інфільтрат 15 мм в діаметрі. Вірогідний шлях зараження?

А. Контактний

В. Аерогенний

С. Статевий

Д. Аліментарний

Е. Трансплацентарний
2. Дитина 7 років захворіла на первинну форму туберкульозу. Яка з цих форм відноситься до первинних згідно клінічної класифікації?

А. Вогнищевий туберкульоз

В. Первинний туберкульозний комплекс

С. Туберкульома легень

Д. Інфільтративний туберкульоз

Е. Казеозна пневмонія

3. Хворий після 6 місячного курсу лікування в стаціонарі був виписаний з діагнозом: “Вогнищевий туберкульоз верхньої долі справа в фазі розсмоктування та звапнення. МБТ(-)” Які бактеріальні субпопуляції МБТ переважають у вогнищах, що залишилися?

А. Активно - розмножуючись.

В. Повільно метаболізуючі.

С. Персистуючі L-форми.

Д. Альфа-форми.

Е. Ультрамаленькі форми.
4. У хворого, 30-ти років, флюорографічно у ІІ сегменті правої легені виявлена округла тінь до 5 см в діаметрі, середньої інтенсивності з чіткими рівними контурами і серповидним просвітленням. В оточуючій легеневій тканині і в нижній частці справа визначаються поодинокі малоінтенсивні вогнищеві тіні. В мокроті виявлені МБТ. Встановлено діагноз туберкульоми. Яка фаза процесу?

А. Розсмоктування

В. Інфільтрації

С. Ущільнення

Д. Розпаду й обсіменіння

Е. Рубцювання
5. У хворого, 25 років, скарги на загальну слабкість, субфебрильну температуру, кровохаркання. При перкусії притуплення перкуторного звуку на верхівці правої легені. Аускультативно – справа на верхівці на тлі ослабленого везикулярного дихання поодинокі дрібнопухирцеві хрипи. Рентгенологічно справа від верхівки до ІІ ребра неінтенсивне негомогенне затемнення за рахунок зливних вогнищ та інфільтрації, на фоні якого на рівні І ребра фокус прояснення діаметром – 1,5х1,5 см. Зліва на рівні ІІІ ребра слабкої інтенсивності вогнищеві тіні. Діагностично інфільтративний туберкульоз верхньої частки правої легені. Через які фази відбулося прогресування специфічного процесу?

А. Розпад і гематогенна дисемінація

В. Розпад і інфільтрація

С. Розпад і бронхогенна дисемінація

Д. Розпад і лімфогенна дисемінація

Е. Розпад і лімфогематогенна дисемінація

6. У хворого, 32-х років, виявлено туберкульозний процес легень. Рентгенологічно: у 2-му сегменті правої легені визначається ділянка затемнення 3,5 см у діаметрі, малої інтенсивності, з нечіткими, рівними контурами і просвітленням у центрі. Визначне фазу процесу.

А. Ущільнення

В. Розпаду

С. Інфільтрації

Д. Рубцювання

Е. Обсіменіння
7. Хвора, 34 років. За клініко-рентгенологічними даними встановлено діагноз: ВДТБ (21.01.2004) верхньої частки правої легені (інфільтративний), Дестр+, МБТ+М-К+Резист-ГІСТО, Кат1Ког1(2004). Якій фазі відповідає абревіатура Дестр+?

А. Інфільтрації

В. Обсіменіння

С. Ущільнення

Д. Розпаду

Е. Розсмоктування
8. Хворому 40 років. Перебуває на лікуванні в протитуберкульозному диспансері з діагнозом: ХТБ (15.02.2000) верхніх часток обох легень (фіброзно-кавернозний, фаза інфільтрації і обсіменіння), Дестр+, МБТ+М+К+Резист-Резис110, ГІСТО, Кат4Ког1(2000). Рентгенологічно у хворого визначаються порожнини розпаду (у верхніх частках легень), множинні свіжі вогнища в обох легенях, фіброзна деформація легеневого малюнка. Якій фазі туберкульозного процесу відповідає наявність множинних свіжих вогнищ?

А. Фазі розпаду

В. Фазі ущільнення

С. Фазі звапнення

Д. Фазі обсіменіння

Е. Фазі інфільтрації
9. Хворий, 38-ми років. Скаржиться на підвищення температури тіла до 37,2ºС, слабість, підвищену пітливість, кашель з харкотинням. Рентгенологічно у S1,2,3 правої легені визначено інфільтративну тінь з порожниною розпаду і вогнищами обсіменіння у S6 здорової легені. У харкотинні виявлено мікобактерії туберкульозу. Хворому було встановлено клінічний діагноз туберкульозу. Який діагноз повністю відповідає класифікації?

А. ВДТБ (12.01.2005) верхньої частки правої легені (інфільтративний),

Дестр+, МБТ+М+К+ ГІСТО, Кат1Ког1 (2005)

В. ВДТБ (12.01.2005) верхньої частки правої легені (інфільтративний),

Дестр+, МБТ+М+К+ Резист0 Резист110, ГІСТО, Кат1Ког1 (2005)

С. ВДТБ (12.01.2005) (інфільтративний), МБТ+М+К+ ГІСТО,

Кат1Ког1 (2005)

Д. ВДТБ (12.01.2005) верхньої частки правої легені (інфільтративний),

МБТ+М+К+ Резист+Резист110, ГІСТО, Кат1Ког1 (2005)

Е. ВДТБ (12.01.2005) верхньої частки правої легені (інфільтративний),

Дестр+, Резист0 Резист110, ГІСТО
10. Хворий, 30 років. Поступив до протитуберкульозного диспансеру у зв’язку з виявленими на флюорограмі змінами: у S1 правої легені відмічається тінь до 1 см у діаметрі, слабкої інтенсивності з нечіткими контурами. На томограмі у центрі тіні визначається деструкція. В аналізі харкотиння МБТ+ (бактеріологічно). Хворому встановлено діагноз вогнищевого туберкульозу легень. Яким фазам вогнищевого туберкульозу відповідають виявлені на рентгенограмі зміни?

А. Інфільтрації та обсіменіння

В. Інфільтрації та розпаду

С. Розсмоктування та рубцювання

Д. Розпаду та обсіменіння

Е. Ущільнення та розсмоктування
2. Тема: «Організація виявлення і діагностики туберкульозу в закладах, які надаютьпервинну медичну допомогу. Діагностика туберкульозу в закладах, що надають вторинну медичну допомогу. Курація хворих.»
Тести:

1.Які патогномонічні симптоми мають місце при туберкульозі легень?

А.Схуднення, субфібрилітет, пітливість.

Б.Кашель, виділення харкотіння.

В.Задишка, біль у грудной клітині.

Г.Наявність кровохаркання.

Д.Немає.
2. До дільничого терапевта звернувся хворий, який скаржиться на кашель протягом місяця. Температура нормальна. При обєктивному обстеженні патологічних змін не виявлено. Який подальший план обстеження хворого?

А.Загальний аналіз крові і сечі, аналіз мокротиння на КСП та мікрофлору, ФГ.

В.Загальний аналіз крові і сечі, засів мокротиння на МБТ, ФГ.

С.Загальний аналіз крові і сечі, аналіз мокротиння на мікрофлору, ФГ.

Д.Аналіз мокротиння на КСП та мікрофлору, ФГ.

Е.Загальний аналіз крові і сечі, ФГ.
3. У дитячому садку підійшов строк проводяти планову туберкулінодіагностику. Який туберкулін слід використати?

А. Туберкулін Коха

Б. Сухий очищений туберкулін

В. Туберкулін на мазевій основі

Г. ППД-Л у стандартному розведенні з активністю 2 ТО в 0,1 мл

Д. ППД-Л у стандартному розведенні з активністю 100 ТО в 0,1 мл
4. Учням середньої школи восени проводять планову туберкулінодіагностику. Як вводиться туберкулін при проведенні проби Манту?

А. Внутрішньошкірно

Б. Шкірно

В. Нашкірно

Г Внутришньом”язово

Д. Підшкірно
5. Під час проведення проби Манту з 2 ТО у дитини 6 років виявлено інфільтрат діаметром 18 мм. За рік до того результатом реакціїМантубула папула 10 мм. Визначити характер чутливості до туберкуліну.

А. Гіперергічна.

В. Гіпоергічна.

С. Нормергічна.

Д. Анергічна.

Е. Післявакцинна реакція.
6. Дитина вакцинована в пологовому будинку. Має післявакцинний рубчик розміром 5 мм. На першому році життя проба Манту з 2 ТО – папула 10 мм, на другому – 6 мм. Як ви визначаєте реакцію на туберкулін у даному випадку?

А. Віраж

В. Неспецифічне захворювання

С. Післявакцинна.

Д. Первинний туберкульоз.

Е. Алергічна
7. У хворого при флюорографічному обстеженні за планом на ФГ виявлена ділянка негомогенного затемнення під ключицею справа. Яке додаткове рентгенологічне дослідження легень доцільно провести?

А. Оглядову рентгенограму

Б. Бокову рентгенограму

В. Рентгентомограму

Г. Рентгеноскопію

Д. Прицільну рентгенограму
8. Лікар отримав результат дослідження крові у хворого на туберкульоз. Які показники гемограми характерні для цього захворювання?

А. Лейкопенія, лімфоцитоз, еозінопенія.

Б. Лейкоцитоз, лімфопенія, моноцитоз.

В. Моноцитопенія, лейкопенія, лімфопенія.

Г. Лейкоцитоз, лімфоцитоз, еозінопенія.

Д. Лейкоцитоз, моноцитоз, лімфоцитоз.
9.. Хворий здав аналіз харкотиння на наявність КСП Яка кількість КСП повинна бути в 1 мл харкотиння, щоб її можна було виявити методом бактеріоскопії?

А. 10 – 100

Б. 200 – 1000

В. 1000 – 2000

Г. 500 – 1000

Д. 50000 – 100000
10. Медична сестра дитячого садка враховує результат проби Манту з 2 ТО. Проба вважається гіперергічною, якщо діаметр інфільтрату складає:

А. 10 мм і більше

Б. 12 мм і більше

В. 15 мм і більше

Г. 17 мм і більше

Д. 5 мм і більше
11.Дитині 5 років, у дитячому садку проведена планова проба Манту з 2 ТО. Через 72 години враховується результат проби. Який розмір папули є мінімальним позитивним результатом проби Манту з 2ТО?

А.3мм

Б.17 мм

В.5 мм

Г.10 мм

Д.21 мм
12. Проба Манту з 2 ТО виявила у дитини 6 років інфільтрат розміром 18 мм. Дайте оцінку проби Манту.

А. Гіперергічна

В. Негативна

С. Поствакцинна алергія

Д. Помірна

Е. Позитивна
13.У дитини 4-х років при черговій постановці проби Манту з 2 ТО через 72 години на місці введення туберкуліну визначається інфільтрат діаметром 5 мм. Оцініть результати проби.

А. Анергічна

В. Позитивна

С. Гіперергічна

Д. Сумнівна

Е. Негативна
14.Юнак 20 роів, мешкає у вогнищі туберкульозної інфекції. При обстеженні проведена туберкулінова проба Манту з 2 ТО, визначена як гіперергічна. Яке значення визначає гіперергічну пробу у юнака?

А. Гіперемія 12 мм

В. Папула 15 мм

С. Гіперемія 24 мм

Д. Папула 4 мм

Е. Папула 6 мм, некроз
3. Тема: “Загальні принципи лікування. Антимікобактеріальні препарати. Стандартні режими лікування хворих на туберкульоз.”
Тести:

1. У хворого, який знаходиться на лікуванні з приводу інфільтративного туберкульозу легень, з’явився розлад сну, депресія, поліневрит. Це пов’язане з прийомом:

А. Рифампіцину

В. Піразинаміду

С. Етіонаміду

Д. Стрептоміцину

Е. Ізоніазиду
2. У хворого вперше діагностовано вогнищевий туберкульоз легень у фазі інфільтрації і розпаду МБТ (-). До якої категорії хворих згідно рекомендаціям ВООЗ він відноситься?

А. До I

В. До II

С. До III

Д. До IV

Е. Ніякої з вищеозначених
3. До комплексної терапії хворого на туберкульоз включено ізоніазид. При якому методі введення препарату буде створена найбільша його бактерицидна концентрація?

А. Пероральному

В. Ендолюмбальному

С. Внутрішньовенному

Д. Ендоплевральному

Е. Внутрішньом’язовому
4. Хворому, який надійшов до стаціонару на лікування, призначена комплексна хіміотерапія. Що є абсолютним протипоказанням щодо призначення стрептоміцину?

А. Цукровий діабет

В. Гепатит

С. Гіпертонічна хвороба

Д. Пієлонефрит

Е. Ураження VII пари черепно-мозкових нервів

5. Дитина 9 років надійшла до дитячого відділення тубстаціонару з діагнозом “Туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів у фазі інфільтрації”. В анамнезі тубконтакт. Які хіміопрепарати треба призначити дитині?

А. Ізоніазид + етамбутол + ПАСК+ стрептоміцин

В. Ізоніфазид + стрептоміцин + тібон + етамбутол

С. Рифампіцин + ПАСК + ізоніазид + етамбутол

Д. Фтивазид + тібон + канаміцин

Е. Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + етамбутол
6. Хворий 25 років надійшов до протитуберкульозного стаціонару з приводу дисемінованого туберкульозу легень. Йому призначена стандартна схема лікування за І категорією. Маса хворого 60 кг. Яку середню добову дозу ізоніазиду слід приймати хворому?

А. 0,1 г

В. 1,5 г

С. 1,0 г

Д. 0,6 г

Е. 0,3 г
7. Хворий К., 42 р., страждає на фіброзно-кавернозний туберкульоз у поєднані з алкоголізмом, хронічним гепатитом. Який препарат має виражену гепатотоксичну побічну дію?

А. Ізоніазид .

В. Стрептоміцин

С. Ріфампіцин

Д. Етамбутол

Е. ПАСК
8. Хворому на інфільтративний туберкульоз легень призначено 5 протитуберкульозних препаратів. Який з перелічених препаратів виявляє побічну дію на зоровий нерв?

А. Піразинамід

В. Рифампіцин

С. Етамбутол

Д. Стрептоміцин

Е. Ізоніазид

9. Хворий, 32 років. Поступив до стаціонару протитуберкульозного диспансеру зі скаргами на періодичне підвищення температури тіла до 37,0ºС, слабість. Після проведення рентгенологічного і лабораторного досліджень встановлено діагноз: ВДТБ (15.02.2005) верхньої частки правої легені (вогнищевий, фаза інфільтрації), Дестр-, МБТ-М-К- РезистОРезистІІ0, ГІСТО, Кат3Ког4(2005). Який режим лікування доцільно призначити хворому?

А. HRZE

В. HZES

С. RZEEt

Д. HRZ

Е. ZESPt
10. Хвора 28 років, поступила до стаціонару протитуберкульозного диспансеру зі скаргами на слабість, підвищення температури тіла до 38,0ºС, кашель з харкотинням, зниження маси тіла. Рентгенологічно: у верхній частці правої легені визначаються інфільтративні зміни з наявністю деструкції, вогнища обсіменіння в S 1,2 правої і S 6 лівої легені. В аналізі харкотиння МБТ+. Який режим лікування слід призначити хворій в інтенсивній фазі?

А. HRZPt

В. HRZS

С. RZEEt

Д. HRZ

Е. ZESPt
11. Хворій 40 років. Поступила на лікування до стаціонару протитуберкульозного диспансеру зі скаргами на кашель з харкотинням, слабість, підвищення температури тіла до 37,3ºС. Вперше туберкульоз легень було виявлено 4 роки тому. Після успішного лікування у наступні 3 роки відмічалось клінічне благополуччя. На оглядовій рентгенограмі і томограмах у верхній частці лівої легені визначається інфільтративна тінь негомогенної структури. У харкотинні виявлено МБТ, чутливі до усіх антимікобактеріальних препаратів І ряду. Який режим лікування потрібно хворій в інтенсивній фазі?

А. HRZPtQ

В. HRZES

С. RZEEt

Д. HRZ

Е. ZESPt
12. Хворий, 53 років. Хворіє на туберкульоз легень впродовж 6 років. Два роки тому хворому було встановлено діагноз: ХТБ (2.09.1994) легень (фіброзно-кавернозний, фаза інфільтрації та обсіменіння), МБТ+М+К+Резист-РезистІІ0, ГІСТО КатКог 3(2002). Який режим лікування слід призначити хворій в інтенсивній фазі?

А. HRZPtQ

В. HRZES

С. RZEEt

Д. HRZ

Е. ZESPt
13. У хворого діагностовано вогнищевий туберкульоз верхніх часток легень. Призначено протитуберкульозну терапію. Після двотижневого прийому препаратів у хворого з’явились жовтяничність склер, нудота, біль у правому підребер’ї. В біохімічному аналізі крові виявлено підвищення вмісту АсАТ, АлАТ. Який з даних препаратів найімовірніше викликав ускладнення?

А. Рифампіцин

В. Ізоніазид

С. Стрептоміцин

Д. Етамбутол

Е. Піразинамід
4. Тема: “Профілактика туберкульозу. Диспансерний нагляд. Курація хворих.”
Тести:

1. У пологовому будинку народилася дитина вагою 3 кг 200 г, здорова. Вакцинацію проти туберкульозу проведете:

А. Вакциною БЦЖ в дозі 0,5 мг

В. Вакциною БЦЖ в дозі 0,05 мг

С. Вакциною БЦЖ-М в дозі 0,05 мг

Д. Вакциною БЦЖ-М в дозі 0,025 мг

Е. Вакциною БЦЖ-М в дозі 0,1 мг
2. Дівчинка, 5 років, мешкає у вогнищі туберкульозної інфекції. Проба Манту з 2 ТО – інфільтрат діаметром 14 мм. Скарг немає. При об’єктивному обстеженні і на оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки патологічних змін не виявлено. Яка тактика є доцільною, окрім диспансерного нагляду?

А. Призначення хіміопрофілактики

В. Проведення ревакцинації БЦЖ

С. Призначення вітамінів

Д. Призначення імуностимуляторів

Е. Призначення протизапальних засобів

3. Дівчинка, 7 років, здорова. Планово проведено пробу Манту з 2 ТО. Реакція негативна. Контакту з хворим на туберкульоз немає. Проведенню яких профілактичних заходів підлягає дитина?

А. Проведенню проби Манту

В. Призначенню хіміопрофілактики

С. Ревакцинації БЦЖ

Д. Проведенню повторної проби Манту з 2 ТО

Е. Проведенню проби Манту з 10 ТО

4. Хлопчик, 10 місяців. Народився з родовою травмою, у зв’язку з чим не був щеплений вакциною БЦЖ. Яке обстеження необхідно зробити перед вакцинацією при відсутності протипоказань?

А. Рентгенограму органів грудної клітки

В. Пробу Коха

С. Загальний аналіз крові

Д. Пробу Манту з 2 ТО

Е. Визначення імунограми

5. У жінки, 24 років, хворої на вогнищевий туберкульоз верхньої частки правої легені в фазі інфільтрації і розпаду МБТ(+), народилася в строк здорова доношена дитина вагою 3500 г. Після народження дитина відразу була ізольована від хворої матері. Якою повинна бути тактика лікаря стосовно дитини?

А. Провести хіміопрофілактику ізоніазидом

В. Провести вакцинацію вакциною БЦЖ

С. Зробити рентгенограму органів грудної клітки

Д. Провести вакцинацію вакциною БЦЖ-М

Е. Провести пробу Манту з 2 ТО ППД-Л

6. Хлопчик першокласник , 6 місяці потому переніс кір, зараз здоров. Планово проведено пробу Манту з2 ТО. Реакція негативна. Контакту з хворим на туберкульоз немає. Коли повинна проводитись перша ревакцинація БЦЖ у:

А. 7 років

В. 3 роки

С. 18 років

Д. 10 років

Е. 3-4 день народження
7. Дитина з вогнища туберкульозної інфекції 1 ступеню Обстежується як контактна у протитуберкульозному диспансері. Яка з цих туберкулінових проб включена у план обстеження дитини:

А. Проба Манту з 2 ТО

Б. Проба Манту з 10 ТО

В. Проба Пірке

Г. Проба Коха

Д. Гемотуберкулінова проба
8. Дитина, 4 дні після народження, вагою 3 кг. Здорова. Який шлях введення вакцини БЦЖ цій дитині?

А. Перорально

В. Внутрішньом’язово

С. Внутрішньошкірно

Д. Підшкірно

Е. Всі вищеозначені шляхи використовуються
9. Дитина 4 років має контакт з батьком, що хворіє на активну форму туберкульозу. Обстежена у протитуберкульозному диспансері. Визначено віраж туберкулінової проби. Призначена хіміопрофілактика. Хіміопрофілактику дітей з “віражем” проводять:

А. Етамбутолом 6 місяців

В. Стрептоміцином 2 місяці

С. Рифампіцином 6 місяців

Д. Ізоніазидом 3 місяці

Е. Ізоніазидом 6 місяців
10. Дитина ревакцинована у 7 років. Через 3 місяці з’явилися скарги на біль і пухлиноподібне утворення в пахвовій області зліва, підвищення температури тіла до 37,20 С. Об’єктивно: в лівій пахвовій ямці пухлиноподібне утворення до 15 см в діаметрі. Вірогідний діагноз?

А. Післявакцинний лімфаденіт

В. Лімфогранульоматоз

С. Саркоідоз

Д. Гнійний неспецифічний лімфаденіт

Е. Пахвовий гідраденіт
11. Дитина 7 років захворіла на кір. Коли після одужання їй можливо провести ревакцинацію БЦЖ?

А. Через 1-2 місяця

В. Через 6 місяців

С. Через 2 тижні

Д. Через 3 тижні

Е. Зразу ж після одужання
12. Хворий з відкритою формою туберкульозу госпіталізований у туберкульозну лікарню. Ким повинна проводитися заключна дезинфекція за місцем проживання хворого?

А. Працівниками СЕС.

В. Членами сім’ї хворого.

С. Медперсоналом протитуберкульозного диспансеру.

Д. Медперсоналом районної поліклініки

Е. Медперсоналом туберкульозної лікарні.

13. Студенти вищих навчальних закладів щорічно проходять медичні огляди. Який метод дослідження проводиться їм з метою раннього виявлення туберкульозу?

А. ФГ органів грудної клітки

В. Рентгенографія органів грудної клітки

С. КТ органів грудної клітки.

Д. ТГ органів грудної клітки.

Е. Рентгеноскопія органів грудної клітки.

14. Згідно наказу МОЗ України №284 дітей треба ревакцинувати вакциною БЦЖ двічі. В якому віці школярам треба провести другу ревакцинацію?

А. 14 років

В. 7 років

С. 10 років

Д. 13 років

Е. 12 років
15. Здорова людина була у тривалому контакті з хворим на туберкульоз і перебуває під наглядом протитуберкульозного диспансеру. Яким препаратом їй треба проводити хіміопрофілактику?

А. ПАСК

В. Рифампіцин

С. Етамбутол

Д. Ізоніазид

Е. Піразинамід
16. Дівчина 27 років була у контакті з хворою на туберкульоз матір’ю. Обстежена в протитуберкульозному диспансері. Реакція Манту з 2 ТО сумнівна. Клінічних проявів захворювання немає. При рентгенологічному дослідженні в легенях патологічних змін не виявлено. Призначена хіміопрофілактика. Яку дозу ізоніазиду їй слід призначити?

А. 1 мг/кг маси тіла

В. 5 мг/кг маси тіла

С. 15 мг/кг маси тіла

Д. 12 мг/кг маси тіла

Е. 7 мг/кг маси тіла
  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас