Ім'я файлу: Лаб2_Іваночко_МЕ-19.docx
Розширення: docx
Розмір: 68кб.
Дата: 16.09.2022
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної роботи
Кафедра теоретичної та прикладної економіки


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2


з дисципліни «Мікроекономіка»


на тему: «Еластичність попиту»

(варіант №13)


Виконала:

студентка групи МЕ-19

Іваночко Соломія Орестівна

Прийняла:

Іваницька Н.Б.

Львів 2020

Мета роботи: Вивчення поняття еластичності, впливу зміни ціни на зміну виручки фірми та прийняття відповідного рішення для збільшення виручки.

Технічні засоби: комп’ютер, калькулятор, графічні засоби.

1.1. Зміст роботи:

1. Ознайомлення з вихідними даними до лабораторної роботи.

2. Обрахунок коефіцієнтів цінової еластичності попиту для всіх інтервалів цін, визначення відрізків еластичного та нееластичного попиту на кривій попиту.

3. Обчислення виручки фірми за кожного рівня цін.

4. Встановлення залежності динаміки виручки від еластичності попиту на основі побудови кривих виручки та попиту.

5. Визначення ціни, при якій виручка фірми могла б бути максимальною та визначення величину цієї виручки.

6. Визначення напрямку зміни ціни (зростання на Z1 чи зниження на Z2), при якому виручка фірми зросте у порівнянні із виручкою за рівноважної ціни.
Таблиця 1.1P

Qd

Qs

b

2762,31

15

51

0,011967

2511,62

18

47

0,011967

2260,93

21

43

0,011967

2010,24

24

39

0,011967

1759,55

27

35

0,011967

1508,86

30

31

0,011967

1258,17

33

27

0,011967

1007,48

36

23

0,011967

756,49

39

19

0,011967

Таблиця 1.2

№ варіанту

13

27

33

Рівняння попиту :

Qd=48,0565-0,01967*P

2. Обрахунок коефіцієнтів цінової еластичності попиту для всіх інтервалів цін, визначення відрізків еластичного та нееластичного попиту на кривій попиту.

Визначаємо коефіцієнти еластичності попиту за формулою:

= * або dp= .

dp1 = -2,20377 dp6 = -0,60188

dp2 = -1,66981 dp7 =-0,45626

dp3 = -1,28841 dp8 =-0,3349

dp4 = -1,00236 dp9 = -0,23213

dp5 = -0,77987

На основі обчислень робимо висновки про еластичність попиту для кожного коефіцієнта.

Як видно коефіцієнти еластичності Edp14 1. Це означає, що попит є еластичний впродовж кривої попиту на тих відрізках, що задані за умовою (1-6). Коефіцієнти еластичності Edp5-9<1 . Це означає, що попит є нееластичним на тих відрізках, що задані умовою (7-9).P

Qd

b

Е

2762,31

15

0,011967

-2,20377

2511,62

18

0,011967

-1,66981

2260,93

21

0,011967

-1,28841

2010,24

24

0,011967

-1,00236

1759,55

27

0,011967

-0,77987

1508,86

30

0,011967

-0,60188

1258,17

33

0,011967

-0,45626

1007,48

36

0,011967

-0,3349

756,49

39

0,011967

-0,232133. Обчислення виручки фірми за кожного рівня цін. Розраховуємо виручку фірми за формулою: TR = P •Q

P

Qd

TR

2762,31

15

41434,65

2511,62

18

45209,16

2260,93

21

47479,53

2010,24

24

48245,76

1759,55

27

47507,85

1508,86

30

45265,8

1258,17

33

41519,61

1007,48

36

36269,28

756,49

39

29503,11

4. Встановлення залежності динаміки виручки від еластичності попиту на основі побудови кривих виручки та попиту.Рис.1 Крива виручкиРис.2 Крива попиту

Дивлячись на графік можна зробити висновок що :якщо зростає обсяг продажу товару дохід буде збільшуватися до певного періоду , після чого почне поступово зменшуватися.

Загалом можна описати ситуацію: попит збільшиться при зниження ціни товару і наша виручка буде зростати. Як наслідок , ми можемо сказати ,що попит є еластичним.

Після зниження попиту ціни і зростання попиту наша виручка почне зменшуватися .Саме ця риса притаманна нееластичному попиту. Якщо звернути увагу на графіки можна помітити, що нееластичний попит відповідає спадній кривій.

5.Визначення ціни, при якій виручка фірми могла б бути максимальною та визначення величини цієї виручки.

│ =1

b=0,011967

Qd=48,0565-0,01967*P

-1 = -b *

= 1

48,0565-0,01967*P=0,01967*P

P=1221,56838- максимальний рівень виручки

Qd=48,0565-0,01967*P

Qd=48,0565-0,01967*1221,56838

Qd=24,0282

TRmax=29352,15

6. Визначення напрямку зміни ціни (зростання на Z1 чи зниження на Z2), при якій виручка фірми зросте у порівнянні з виручкою за рівноважної ціни.

Визначаємо, що вигідніше – підвищувати чи знижувати ціну фірмі. Це ми будемо визначати на підставі даних про зміну виручки. Насамперед визначимо яку має виручку фірма при ціні ринкової рівноваги.

TR=1473,0508*30,4285=44822,7262– це дохід, з яким будуть порівнюватись всі наступні зміни.

а) Отож, збільшуємо ціну на 27 грн

P1=1473,0508+27=1500,0508

Підставимо нові значення

Qd=48,0565-0,011967*1500,0508=30,1054

Обчислюємо нове значення доходу

TR11500,0508*30,1054=45159,6082

б) Зменшуємо ціну на 33 грн :

P2=1473,0508-33=1440,0508

Підставимо нові значення

Qd=48,0565-0,011967*1440,0508=30,8234

Обчислюємо нове значення доходу

TR2 =1440,0508*30,8234=44387,2618

Отже, після проведення розрахунків бачимо, що для збільшення виручки, фірма повинна підняти ціну товару . Так, після збільшення ціни, попит на товар трішки зменшується, але все-таки збільшення виручки зумовлює збільшення ціни на товар, а не попит на нього.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас