1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ім'я файлу: Білети_ФБ-20.doc
Розширення: doc
Розмір: 918кб.
Дата: 18.02.2021

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економіки та фінансів підприємства

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Спеціальність: "Економіка підприємства"

Навчальна дисципліна « Франчайзинг»
Екзаменаційний білет № 1
І. Тестування (25 балів).

1.Франчайзинг – це:

 1. Форма організації бізнесу, що передбачає створення широкої мережі однотипних підприємств, працюючих під однією торговельною маркою та дотримуються єдиних вимог ведення бізнесу;

 2. Система розвитку ділових зв’язків та етики ділових відносин;

 3. Ланка народного господарства, яка має права юридичної особи та здійснює виробничу, комерційну діяльність з метою одержання прибутку;

 4. Договірні об’єднання, створені з метою постійної координації діяльності, без втручання у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

2. Засновником сучасного франчайзингу прийнято вважати:

 1. Ісаака Зінгера;

 2. Братів Макдональдс;

 3. Генрі Форда;

 4. Коко Шанель.

3. Бурхливий розвиток франчайзингу відноситься до:

 1. До кінця XIX століття;

 2. До другої половини XX століття;

 3. До початку XX століття;

 4. Немає правильної відповіді.

4. Фрачайзер – це:

 1. Суб’єкт підприємницької діяльності, який володіє, відомою на ринку торговельною маркою, особливими технологіями виробництва продукції, іншими об’єктами інтелектуальної власності та надає право на їх використання іншому суб’єкту підприємства на визначених умовах ;

 2. Суб’єкт підприємницької діяльності, який отримує право ведення визначеної діяльності з використанням об’єктів інтелектуальної власності на визначених умовах;

 3. Суб’єкт договірного об’єднання, створений на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

 4. Суб’єкт тимчасового статутного об’єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети.

5. Франчайзі – це:

 1. Суб’єкт підприємницької діяльності, який володіє, відомою на ринку торговельною маркою, особливими технологіями виробництва продукції, іншими об’єктами інтелектуальної власності та надає право на їх використання іншому суб’єкту підприємства на визначних умовах;

 2. Фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку;

 3. Фізична особа , яка здійснює самостійну, ініціативну, ризикову діяльність, що спрямована на виробництво товарів та надання послуг з метою одержання особистого доходу і передбачає здійснення нововведень;

 4. Суб’єкт підприємницької діяльності,який отримує право ведення визначеної діяльності з використанням об’єктів інтелектуальної власності на визначених умовах.

6. Суб’єкт підприємницької діяльності, який володіє торгівельною маркою, брендом, особливими технологіями виробництва та надає право на їх використання іншому суб’єкту підприємства на визначених умовах це:

 1. Фрачайзер;

 2. Франчайзі;

 3. Приватний підприємець;

 4. Лізингодавець.

7. Детальний опис всіх процедур, що можуть знадобитися франчайзі для роботи та забезпечує охорону концепції діяльності франчайзера, його ноу-хау комерційних таємниць – це:

 1. Франчайзинг;

 2. Франчайзинговий пакет;

 3. Операційний підручник;

 4. Франчайзингова мережа.

8. Що є об’єктом лізингових угод:

 1. Всі відповіді правильні;

 2. Програмне забезпечення;

 3. Авторські права;

 4. Товарні знаки.

9. Чим вище пізнаваність і вартість бренду компанії:

 1. Тим менші платежі за договором франчайзингу;

 2. Не залежить від вартості бренду;

 3. Тим вищі платежі за договором франчайзингу;

 4. Вартість бренду залежить від конкуренції.

10. Умови договору франчайзингу, як правило є:

 1. Специфічними для кожного окремого франчайзі ;

 2. Залежить від виду франчайзингових відносин;

 3. Єдиними і обов’язковими для всіх франчайзі, що здійснюють підприємницьку діяльність в рамках конкретної франчайзингової системи;

 4. Залежить від вартості бренду.

11. Франчайзингова система – це:

 1. Сукупність учасників франчайзингової мережі, умов їх співробітництва та інших характерних властивостей, взаємодія між якими та із зовнішнім середовищем сприяє формуванню нового організаційного утворення у сфері підприємництва;

 2. Сукупність підприємств, які діють на ринку під однією торгівельною маркою на умовах франчайзингового бізнесу;

 3. Право здійснення визначеною діяльності з використанням торгівельної марки технологій, ноу-хау, інших об’єктів інтелектуальної власності і франчайзера на визначених франчайзинговим договором умовах;

 4. Передача на договірній основі різних знань та досвіду – наукового, технічного, виробничого, адміністративного чи іншого характеру.

12. Детальний опис всіх процедур, що можуть знадобитися франчайзі для роботи та забезпечує охорону концепції діяльності франчайзера, його ноу-хау та комерційних таємниць:

 1. Франчайзингова система;

 2. Франчайзинговий пакет;

 3. Операційний підручник;

 4. Ноу-хау.

13. Паушальний платіж – це:

 1. Початковий внесок франчайзі франчайзеру після заключення договору франчайзингу;

 2. Сукупність поточних платежів франчайзі франчайзеру за право займатись бізнесом протягом минулого календарного періоду;

 3. Ліцензійний платіж у вигляді сум, які сплачуються періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності;

 4. Будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання об’єкта права інтелектуальної власності.

14. Франчайзинг товару у більшості випадків вигідніший для:

 1. Франчайзі;

 2. Споживача;

 3. Держави;

 4. Франчайзера.

15. При класичні моделі франчайзингу:

 1. Франчайзі купує право займатись бізнесом безпосередньо у франчайзера;

 2. Франчайзер є виробником, а франчайзі займається дистрибуцією його товару через свою франчайзингову точку та одночасно надає послуги пов’язані з використанням цієї продукції;

 3. Франчайзер передає франчайзі своє ноу-хау у вигляді рецептів та процедур для надання певного виду послуг.

 4. Франчайзинг передбачає експлуатацію франшиз пропонованих різними франчайзерами з одного й того самого приміщення.

16. При створенні власної системи франчайзингу компанія отримує наступні нагоди:

 1. Можливість користуватись послугами та отримувати постійну підтримку головної організації;

 2. Розширення ринків збут та укріплення своїх позицій на них при низькому;

 3. Отримання доходу у вигляді франчайзингових платежів;

 4. Розвиток бренду, підвищення пізнаваності торгової марки .

17. Франшиза – це:

 1. Контракт, в якому відображені умови ведення бізнесу з правом використання торгівельної марки та фірмових технологій франчайзера;

 2. Об’єкт договору франчайзингу, комплекс благ, змістом якого є право на використання бренду або бізнес-моделі франчайзера, а також інших благ необхідних для створення і ведення бізнесу;

 3. Ліцензія на здійснення підприємницької діяльності на визначеній території;

 4. Договір за яким одна сторона, яка здійснює підприємницьку діяльність з передачі речей у найм у користування за плату на певний строк.

18. Форма підприємницької діяльності, яку використовує франчайзинг, що передбачає передачу сторонній організації повністю або частково функцій з обслуговування потреб підприємства:

 1. Аутсорсинг;

 2. Лізинг;

 3. Вендинг;

 4. Брендинг.

19. Використовується у франчайзинговій діяльності великих компаній з дрібними виробничо-підприємницькими структурами, за якої малі підприємства (франчайзі) можуть функціонувати під егідою великих організацій (франчайзерів) користуючись їхнім обладнанням на правах сублізингу:

 1. Франчайзинг;

 2. Інжиніринг;

 3. Лізинг;

 4. Аутсорисинг.

20. Використовується у франчайзинговій діяльності як ефективний інструмент просування національних брендів як всередині країни, так і за її межами:

 1. Брендинг;

 2. Бенчмаркінг;

 3. Аутсорсинг;

 4. Майстер-франшиза.

21. Використовується у франчайзинговій діяльності як комплекс базових елементів франчайзингу, наданих для подальшого використання і продажу товарів і послуг за допомогою автоматизованих систем (торгівельних автоматів):

 1. Сервісний франчайзинг;

 2. Майстер-франшиза;

 3. Вендинг;

 4. Інжиніринг.

22. У франчайзингу використовується при розроблені стратегії діяльності франчайзі стосовно застосування досвіду компанії-франчайзера щодо способів просування товару, підтримки торгової марки ті бізнесу у цілому:

 1. Бенчмаркінг;

 2. Франчайзинг бізнес-формату;

 3. Брендинг;

 4. Венчурні фонди.

23. У франчайзингу використовуються при здійсненні маркетингових досліджень щодо реалізації проекту франшизи, розробленні техніко-економічного обґрунтування проекту та при закупівлі обладнання та матеріалів:

 1. Бенчмаркінг

 2. Аутсорсинг

 3. Консалтинг

 4. Інжиніринг

24. У франчайзингу використовується при відкритті нового інноваційного бізнесу, що супроводжується високими ризиками:

 1. Бенчмаркінг

 2. Інжиніринг

 3. Венчурні фонди

 4. Аутсорсинг

25. Вид франчайзингу, при якому франчайзі має право реалізовувати товар франчайзера, використовувати його методику продажів, позичати свій магазин брендом франчайзера:

 1. Торгівельний

 2. Виробничий

 3. Сервісний

 4. Змішаний

ІІ. Надати визначення поняттям (25 балів):

Франчайзинг;

Франчайзер;

Роялті;

Бренд;

Вендинг
ІІІ. Задача 1. (25 балів ) Ринкова вартість усіх активів франчайзера оцінюється в 450 тис. грн., а зобов'язань – 350 тис. грн. Фактичний прибуток до оподатковування – 23 тис. грн., ставка податку на прибуток –18 %. Середньогалузева рентабельність власного капіталу - 19%. Ставка капіталізації - 20%. Оцінити вартість гудвілу франчайзингового підприємства.
ІІІ. Завдання 2. (25 балів ). Охарактеризуте відмінності франчайзингу від холдинг , філії та дочірнього підприємства.


Завідувач кафедри, проф. Блакита Г.В.

к.е.н., доц Мельник В.В.
Затверджено на засідання кафедри економіки та фінансів підприємства від 13.05.2020р. Протокол № 19

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економіки та фінансів підприємства

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Спеціальність: "Економіка підприємства"

Навчальна дисципліна « Франчайзинг»
Екзаменаційний білет № 2
І. Тестування (25 балів).

1. Вид франчайзингу при якому передається ноу-хау у вигляді технології виробництва продукції та технічного досвіду франчайзера, дозволяється позначати виготовлені виробі торгівельним знаком, що належить франчайзеру, а також реалізовувати цю продукцію:

1. Торгівельний ;

2. Діловий;

3.Виробничий;

4. Бізнес-Формату.

2. Вид франчайзингу при якому франчайзі отримує не лише право на реалізацію продукції, а і концепцію ведення цілого бізнесу:

1. Франчайзинг бізнес-формату;

2. Сервісний;

3. Субфранчайзинг;

4.Торгівельний.

3. Форма організації бізнесу, при якій франчайзер передає іншій стороні – головному франчайзі – права (іноді виняткові) в межах суворо встановленої території на продаж франшиз третім особам:

1.Регіональний франчайзинг;

2. Субфранчайзинг;

3. Багатоелементний франчайзинг;

4. Комбінований франчайзинг.

4. Спосіб розширення франчайзингової мережі, при якому франчайзі управляє франчайзинговою мережею із використанням найманих менеджерів:

1. Конверсійний франчайзинг;

2. Торгівельний франчайзинг;

3. Франчайзинг бізнес-формату;

4. Корпоративний франчайзинг.

5. Спосіб розширення франчайзингової мережі, при якому підприємство, що діє самостійно та займається аналогічним або суміжним бізнесом багато років приєднується до франчайзингової мережі з метою працювати від відомою торгівельною маркою франчайзі без радикальної зміни методів роботи:

1. Конверсійний франчайзинг;

2. Необмежуваний франчайзинг;

3. Частково обмежуваний;

4. Необмежуваний франчайзинг.

6. Законодавчі акти, що регулюють франчайзингові відносини в Україні:

1. Закон України «Про франчайзинг» ;

2. Господарський та Цивільний Кодекси України;

3.Закон України «Про розкриття інформації про франшизу»;

4. Усі перераховані законопроекти.

7. Комерційна таємниця включає:

 1. Комерційну інформацію;

 2. Секрети виробництва;

 3. Всі відповіді правильні;

 4. Організаційно-управлінську інформацію.

8. Спільні риси комерційної таємниці та ноу-хау:

 1. Вільний доступ до них третіх осіб;

 2. Комерційна цінність, запровадження для них режиму захисту;

 3. Загальновідомі, легкодоступні в одержанні інформації;

 4. Всі відповіді правильні.

9. Правовласник зобов’язується надати другій стороні за платню (роялті) право користуватися відповідно до її вимог комплексом належній цій стороні прав з метою виготовлення (продажу) певного виду товару:

 1. Договір комерційної концесії;

 2. Лізинговий договір;

 3. Агентський договір;

 4. Ваучинг .

10. Властиві підприємству особливості, деталі комерційної діяльності, ділові зв’язки, відомості про постачальників, секрети виробництва це:

 1. Ноу-хау;

 2. Інтелектуальна власність;

 3. Франшиза;

 4. Комерційна таємниця.

11. Інтелектуальна власність:

 1. Закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях;

 2. Сукупність незапатентованої практичної інформації, що є результатом досвіду або випробувань;

 3. Наукові та науково-прикладні результати, в яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та реалізації і зберігання продукції, надання послуг;

 4. Всі відповіді правильні.

12. Ноу-хау, це:

 1. Сукупність незапатентованої практичної інформації, що є результатом досвіду або випробувань;

 2. Закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях;

 3. Наукові та науково-прикладні результати, в яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та реалізації і зберігання продукції, надання послуг;

 4. Нема правильної відповіді.

13. Об’єкт технології, це:

 1. Закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях;

 2. Наукові та науково-прикладні результати, в яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та реалізації і зберігання продукції, надання послуг;

 3. Сукупність незапатентованої практичної інформації, що є результатом досвіду або випробувань;

 4. Всі відповіді правильні.

14. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, це:

 1. Це договір, за яким одна сторона надає другій стороні дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства;

 2. Договір, за яким одна сторона зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк;

 3. Договір, за якого особа, що має виключні майнові права інтелектуальної власності, передає іншій стороні ці права згідно закону на визначених договором умовах, спрямований на повну уступку (відчуження) майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності;

 4. Всі відповіді правильні.

15.Ліцензійний договір, це:

 1. Це договір, за яким одна сторона надає другій стороні дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства;

 2. Договір, за якого особа, що має виключні майнові права інтелектуальної власності, передає іншій стороні ці права згідно закону на визначених договором умовах, спрямований на повну уступку (відчуження) майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності;

 3. Договір, за яким одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк;

 4. Всі відповіді правильні.

16. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, це:

 1. Договір, за якого особа, що має виключні майнові права інтелектуальної власності, передає іншій стороні ці права згідно закону на визначених договором умовах, спрямований на повну уступку (відчуження) майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності;

 2. Договір, за яким одна сторона надає другій стороні дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства;

 3. Всі відповіді правильні;

 4. Договір, за яким одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

17. Відмінність договору франчайзингу з ваучингом або з агентськими угодами, полягає в наступному:

1. Надається право використовувати певне майно, але договір франчайзингу передбачає надання права користування виключними правами на результати інтелектуальної діяльності, що, як правило, не мають майнового характеру;

2. Характер співробітництва сторін і його значення в цих договорах далеко не збігаються;

3. Законом не передбачена відповідальність правоволодільця по боргах користувача, що виникають у процесі використання останнім його виключних прав;

4. Всі відповіді правильні.

18. Відмінність договору франчайзингу з договором оренди, полягає в наступному:

1. Надається право використовувати певне майно, але договір франчайзингу передбачає надання права користування виключними правами на результати інтелектуальної діяльності, що, як правило, не мають майнового характеру;

2. Законом не передбачена відповідальність правоволодільця по боргах користувача, що виникають у процесі використання останнім його виключних прав;

3. Характер співробітництва сторін і його значення в цих договорах далеко не збігаються;

4. Всі відповіді правильні.

19. Відмінність договору франчайзингу з договором про спільну діяльність, полягає в наступному:

 1. Законом не передбачена відповідальність правоволодільця по боргах користувача, що виникають у процесі використання останнім його виключних прав, немає підстав розглядати франчайзера як поручителя франчайзі;

 2. Надається право використовувати певне майно, але договір франчайзингу передбачає надання права користування виключними правами на результати інтелектуальної діяльності, що, як правило, не мають майнового характеру;

 3. Характер співробітництва сторін і його значення в цих договорах далеко не збігаються;

 4. Всі відповіді правильні.

20. У ліцензійному договорі на відміну від договору франчайзингу зазначається:

 1. Порядок і термін виплати винагороди;

 2. Термін, на який передаються права;

 3. Територія;

 4. Всі відповіді правильні.

21. Дозвіл на використання об’єкту інтелектуальної власності, що визначається на підставі ліцензійного договору:

 1. Франшиза;

 2. Право власності;

 3. Комерційна таємниця ;

 4. Ліцензія.

22. Підгалузь цивільного права, регулююча правовідносини, пов’язані із створенням і використовуванням (виданням, виконанням, показом та інше) творів науки, літератури або мистецтва, тобто об’єктивних результатів творчої діяльності людей в цих областях:

 1. Інтелектуальна власність;

 2. Ноу-хау;

 3. Авторське право;

 4. Комерційна таємниця.

23. Образ марки товару або послуги в свідомості покупця, виділяючи його у ряді конкуруючих марок:

 1. Бренд;

 2. Немає правильної відповіді;

 3. Торгова марка;

 4. Товарний знак.

24. Слово, найменування, символ, атрибут або комбінація всього перерахованого, які прийняті або використовуються в процесі продажу або реклами послуг, з метою позначити послуги однієї сторони і відрізнити їх від послуг інших сторін:

 1. Бренд;

 2. Товарний знак;

 3. Торгова марка;

 4. Немає правильної відповіді.

25. Розроблена франчайзером ексклюзивна інформація, яка включає в себе операційні системи, посібники з функціонування, навчальні відеокасети, друковані матеріали, комп’ютерні програми тощо, це:

 1. Комерційна таємниця;

 2. Ноу-хау;

 3. Інтелектуальна власність;

 4. Авторське право.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

скачати

© Усі права захищені
написати до нас