1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: OB.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 22.10.2021
скачати

Тести з дисципліни «Економіка підприємства»:

  1. Економіка підприємства як наука вивчає:


а). виробничі відносини між людьми та дію економічних законів у процесі виробництва;

б). організацію праці та управління виробництвом;

в). створення ринків у різних галузях народного господарства; г). діяльність промислових підприємств .

  1. Підприємство - це:


а). добровільне об’єднання осіб для спільної сільськогосподарської діяльності;

б). суб’єкт господарювання, що має право виробити товарну продукцію;

в). суб’єкт господарювання, має право юридичної особи і здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку;

г). добровільне об’єднання осіб для обслуговування членів кооперативу.

  1. Що є основною метою діяльності підприємства ?


а). раціональне використання землі;

б). оновлення і модернізація устаткування; в). одержання максимального прибутку; г). виробництво якісної продукції.

  1. Під матеріально-технічною базою сільського господарства розуміють:


а). сукупність всіх матеріально-технічних засобів, що забезпечують виробничу діяльність;

б). засоби виробництва і трудові ресурси; в). частка високоефективних систем машин; г). частка машин на основі електрофікації.

  1. Енергоозброєність праці це:


а). кількість використаної електроенергії на виробничі цілі на 1 га посівної площ;.

б). кількість енергоресурсів, що припадає на 1 га посівної площі; в). кількість енергоресурсів, що припадає на одного

середньооблікового працівника;

г). кількість електроенергії в розрахунку на одного середньорічного працівника.

  1. Що є факторами виробництва ?


а).соціальна інфраструктура; б). продуктивність праці;

в). робоча сила, засоби праці, предмети праці, земля. г). природно-кліматичні умови.

  1. Що включається у площу сільськогосподарських угідь?


а).рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні плодові насадження; б). рілля, багаторічні насадження, ставки;

в). рілля, площа лісу;

г). рілля, сіножаті, пасовища, заболочені угіддя.  1.   1   2   3   4   5   6   7   8

    скачати

© Усі права захищені
написати до нас