Ім'я файлу: 475649.doc
Розширення: doc
Розмір: 50кб.
Дата: 27.08.2020

ЕКОНОМІКА . 11 КЛАС.

З А Л І К №3

Теми: Національне виробництво. Економічні коливання, безробіття та інфляція.
1. Що таке ВВП?

ВВП - сукупна вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у межах деякої країни за допомогою факторів виробництва, незалежно від того, кому ці фактори належать, — резидентам чи іноземцям. Тобто, при вимірюванні ВВП враховується вартість товарів, вироблених підприємствами, організаціями, установами у межах країни, незалежно від того, чи вітчизняними є ці підприємства, чи вони контролюються іноземним капіталом, і навпаки, доходи, отримані нашими співвітчизниками за кордоном, не враховуються у ВВП України.
2 Назвіть галузі,що відносяться до матеріального виробництва.

До галузей сфери матеріального виробництва за Загальним класифікатором галузей народного господарства було віднесено: промисловість; сільське господарство; лісове господарство; рибне господарство; транспорт і зв'язок; будівництво; торгівлю і громадське харчування; матеріально-технічне постачання і збут; заготівлю; інформаційно-обчислювальне обслуговування; операції з нерухомим майном; загальну комерційну діяльність із забезпечення функціонування ринку; геологію і розвідку надр, геодезичну і гідрометеорологічну служби; виробничі види побутового обслуговування населення; інші види діяльності сфери матеріального виробництва.


3.Що таке економічний потенціал?

Економічний потенціал — це сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів конкретної країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-економічного прогресу.

4.До елементів національного багатства не відносяться: а)природний капітал; б)капітал банківської сфери; в)людський капітал.


5.Що таке інфляція?

Знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності. надмірне, проти потреб товарообігу, збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким знеціненням. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.

6.Дайте визначення поняття «економічні цикли».

Економі́чний ци́кл — періодичне повторення протягом років піднесення і спаду в економіці. Складається з таких фаз: кризадепресія, пожвавлення, піднесення.

7.Назвіть елементи структури національного багатства і який з них головний.

Структура національного багатства складається з таких ключових елементів:

  • основних виробничих і невиробничих фондів;

  • оборотних виробничих фондів і матеріальних запасів та резервів;

  • природних ресурсів, які включені за народногосподарського обороту або розвідані й оцінені та можуть бути включені до нього в найближчій перспективі.

Головним компонентом багатства країни традиційно вважався фізичний капітал (нагромаджені матеріально-речові фонди)
8.Бізнесові економічні цикли тривають 3-5 років, довгі 30-40 років.


9.Що є елементами сукупних доходів?

Елементами сукупних доходів є:

  • заробітна плата - дохід найманих працівників (ІДО; . рента - дохід власників землі (Я);

  • процент - дохід власників фінансового капіталу (/);

  • прибуток - дохід підприємців (Рг);

  • амортизація - кошти, нагромаджені підприємцями для відшко­дування спрацьованих засобів виробництва (Ат).


10.Визначте статус осіб у складі населення з точки зору їх зайнятості:

а) студент денного відділення університету - економічно неактивне населення;

б)охоронець автостоянки зайнятий 3 дні на тиждень - неповна зайнятість;

в) робітниця банку, яка знаходиться у декретній відпустці - зайняте населення;

г) лікар, який працює на пів ставки - неповна зайнятість;

д)робітник автозаводу,звільнений за скороченням штату - економічно активне населення (структурне безробіття);

е) випускник університету, який не працевлаштувався після закінчення університету - економічно активне населення (фрикційне безробіття);.
11.Розв’яжіть задачу. Розрахуйте темпи інфляції, якщо минулого року індекс споживчих цін становив

110%, а цього року – 120%.

 темп інфляції:

(120 - 110)/110 ∙  100 % = 9,09 %.
Критерії оцінювання: 1 – 10 питання – за кожну відповідь 1 бал; питання№11 – 2 бали.

Вчитель: Акеліна Тетяна Леонідівна


ЕКОНОМІКА . 11 КЛАС.

З А Л І К №3

Теми: Національне виробництво. Економічні коливання, безробіття та інфляція.
1. Що таке ВВП?

2 Назвіть галузі,що відносяться до матеріального виробництва.


3.Що таке економічний потенціал?

4.До елементів національного багатства не відносяться: а)природний капітал; б)капітал банківської сфери; в)людський капітал.

5.Що таке інфляція?.

6.Дайте визначення поняття «економічні цикли».

7.Назвіть елементи структури національного багатства і який з них головний.

8.Бізнесові економічні цикли тривають ___________ років, довгі_______ років.


9.Що є елементами сукупних доходів?

10.Визначте статус осіб у складі населення з точки зору їх зайнятості:

а) студент денного відділення університету; б)охоронець автостоянки зайнятий 3 дні на тиждень;

в) робітниця банку, яка знаходиться у декретній відпустці; г) лікар, який працює на пів ставки; д)ро

бітник автозаводу,звільнений за скороченням штату; е) випускник університету, який не праце-

влаштувався після закінчення університету.

11.Розв’яжіть задачу. Розрахуйте темпи інфляції, якщо минулого року індекс споживчих цін становив

110%, а цього року – 120%.
Критерії оцінювання: 1 – 10 питання – за кожну відповідь 1 бал; питання№11 – 2 бали.

Вчитель: Акеліна Тетяна Леонідівна
скачати

© Усі права захищені
написати до нас