Ім'я файлу: Тези.docx
Розширення: docx
Розмір: 31кб.
Дата: 02.04.2024
скачати
Пов'язані файли:
Задачи 22.04_.docx

УДК 339.9
Формування конкурентних переваг підприємства

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

e-mail:

ФИО, студент факультету менеджменту і маркетингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

e-mail:

Розробка та впровадження стратегії виведення нової продукції на міжнародний ринок є складним та багатогранним процесом, який вимагає від підприємства ретельного планування, аналізу та виконання. У цій статті детально розглядаються ключові аспекти цього процесу. [1]

Починаючи з маркетингового дослідження, автор розкриває необхідність аналізу потенційного попиту на продукцію в різних країнах, вивчення культурних та економічних факторів та оцінку конкурентного середовища. Далі, обговорюється вибір цільових ринків та адаптація продукції до місцевих потреб та умов. Важливим етапом є також вибір оптимальної дистрибуційної системи та розробка маркетингової стратегії для запуску продукції на міжнародних ринках.

Додатково, стаття розглядає роль технологій у виведенні продукції на міжнародний ринок, вказуючи на значення інновацій, управління ланцюгом постачання та аналізу ринкових тенденцій. Надається акцент на використанні соціальних мереж як важливого інструменту для міжнародного маркетингу та підтримки культурного розмаїття.

.

Стаття розкриває імпортантні аспекти розвитку та впровадження стратегії виведення продукції на міжнародний ринок, які можуть бути корисними для підприємств у будь-якій галузі. Наприклад, маркетингове дослідження та аналіз ринку допомагають [2] [1]зрозуміти специфіку місцевих потреб та конкурентну обстановку, що є важливим для ефективного позиціонування продукції. Додатково, вибір цільових ринків та адаптація продукту до них є ключовими етапами, які впливають на успішність виведення продукції на зовнішні ринки.

Дослідження.ринкове тестування,думки споживачів і продавців,оцінка продажу і зиску

Ідеї нових товарів

Оцінка технолочіна,дослідження і розвиток,технічні тести

Товар для впровадження

Рис. 1 Впровадження нових товарів на ринок

Технології, у свою чергу, відіграють значну роль у розвитку міжнародного бізнесу, забезпечуючи підприємствам можливість оптимізувати процеси виробництва, логістики та маркетингу. Використання соціальних мереж також надає нові можливості для взаємодії з аудиторією та просування бренду на міжнародному рівні.

У статті також акцентується на необхідності підтримки інновацій та постійного розвитку продукції для забезпечення конкурентоспроможності на міжнародному ринку. Впровадження передових технологій та відкриття до новаторських ідей дозволяють підприємствам займати провідні позиції на світовій арені та ефективно конкурувати з іншими учасниками ринку. [3]

Також важливим аспектом є мінімізація ризиків, пов'язаних з виведенням продукції на міжнародний ринок. Це включає в себе аналіз політичного, економічного та юридичного середовища у цільових країнах, а також вжиття заходів з ризик-менеджменту та забезпечення бізнесу від непередбачуваних ситуацій.

Загальний висновок полягає в тому, що успішне виведення продукції на міжнародний ринок вимагає інтеграції різноманітних стратегічних елементів, включаючи маркетингові, технологічні, інноваційні та ризик-менеджмент стратегії. Лише в комплексі ці елементи можуть забезпечити стійкий успіх підприємства на міжнародній арені та забезпечити його стабільний розвиток у глобальному бізнес-середовищі.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Шульга М. О. Розроблення напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Підприємництво та інновації. 2020. [Електронний ресурс] № 12. С. 135–141. Режим доступу- http://surl.li/mpbfo

  2. Храпкіна В. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств. Причорноморські економічні студії. 2020. [Електронний ресурс] Вип. № 50. С. 245-248. Режим доступу- http://surl.li/mpbfs

  3. Череп А. Маркетинг: навч. посібн. Київ: Кондор, 2021. [Електронний ресурс] 728 c. Режим доступу- http://surl.li/mpbfx

скачати

© Усі права захищені
написати до нас