Ім'я файлу: Дугогасильні пристрої ЕРС.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 907кб.
Дата: 16.09.2022
скачати

Дугогасильні пристрої електричних апаратів електровоза

Контактний електричний апарат складається з наступних основних частин: - привод - контакти - дугогасильні пристрої - панель

При розриві електричного кола, по якому проходить струм, в повітряному проміжку між силовими контактами, що розімкнулися, виникає електрична дуга, яка є мостом з розжарених іонізованих газів, що володіє дуже високою температурою і високою провідністю. Отже, для відключення електричного кола недостатньо лише розімкнути контакти апарату, необхідно ще згасити електричну дугу, що виникає між ними. В процесі розмикання контактів спочатку відбувається зменшення площі їх зіткнення і збільшення перехідного опору. Внаслідок цього при протіканні струму збільшується виділення потужності на контактах і підвищується температура їх нагріву. При розмиканні контактів між анодом і катодом утворюється сильне електричне поле, під дією якого електрони, що володіють великою енергією, вириваються з поверхні катода і прямують до анода. У фізиці цей процес називається іонізацією. В електричних апаратах електровоза через контакти протікають досить великі струми, тому навіть при відносно низькій напрузі забезпечувати гасіння дуги тільки шляхом збільшення розриву контактів з конструктивних міркувань недоцільно. У цьому випадку гасіння дуги здійснюють дугогасильними пристроями.

Дугогасильні пристрої повинні забезпечувати надійне гасіння дуги при можливо менших розмірах і малому зносі контактів і камери.

На потужних тягових апаратах дугогасильна камера може займати більше половини габариту самого апарату

Яким же чином «заставити» дугу прямувати в дугогасильний пристрій, тобто направити дугу в дугогасильну камеру? І тут на допомогу знову приходить фізика.

Основний засіб гасіння дуги – це збільшення її довжини і охолодження. В електричне коло послідовно з силовими контактами вмикають дугогасильну котушку з осердям, до якого з обох боків примикають сталеві полюси (щоки). Між полюсами виникає магнітне поле, напрям якого вибирають так, щоб дуга під дією сили Ампера рухалася в камеру. При цьому дуга переходить з поверхні контактів на спеціальні роги. Її довжина збільшується до тих пір, доки дуга не згасне. Також гасінню дуги сприяють холодні стінки камери, яка виконана з дугостійкого матеріалу, зазвичай асбоцементу.

Дугогасильну камеру розділяють перегородками для більш ефективного гасіння дуги

Вказаний спосіб гасіння дуги отримав назву «магнітне дуття». На електричних апаратах локомотивів також застосовується «повітряне дуття», при якому і направлення, і охолодження дуги здійснюється потоком стиснутого повітря. Але «повітряне дуття» застосовується лише для гасіння електричної дуги змінного струму.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас