1   2   3
Ім'я файлу: Досвід_прогнозування_НТР (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 50кб.
Дата: 10.06.2021
Пов'язані файли:
Курсова. Лідерство.docx

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Ayse Kaya Firat, Wei Lee Woon, Stuart Madnick Technological Forecasting A Review

/ [Електронний ресурс] SemanticScholar. – Режим доступу: https://pdfs.semanticscholar.org/8ea2/bd1792cf794506966ecaacb2e3315de1fc5a.pdf?_ga=2.184222 497.668357948.1517475865-912821164.1517475865

 1. Porter A.L. et al. Technology futures analysis: Toward integration of the field and new methods / Technological Forecasting & Social Change. – 71 (2004). – P. 287–303.

 2. Altuntas S., Dereli T., Kusiak A. Forecasting technology success based on patent data / Technological Forecasting and Social Change. – Volume 96 (2015). – P. 202-214.

 3. Sunghae, J.; Sang Sung, P.; Dong Sik, J. Patent Management for Technology Forecasting: A Case Study of the Bio-Industry // Journal of Intellectual Properties Rights. Vol. 17.

2012. – P. 539-546.

 1. Форсайт в Україні [Електронний ресурс] Офіційний сайт Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. – Режим доступу:http://www.uintei.kiev.ua/foresight/ua/foresight.php?id=1&id97223.

 2. Калюжнова Н. Я. Региональный форсайт Сибири / Н. Я Калюжнова [Електронний ресурс] Сайт проекта «Стратег». – Режим доступу: http://stra.teg.ru/library/global/Prognoz/foresight/10.

 3. Strategic Foresight for the Post-2015 Development Agenda / United Nations Commission on Science and Technology for Development, 2014-2015 Inter-sessional Panel, 26-28 November 2014. – Geneva, Switzerland. – 2014. – 42 p.

 4. Strategic foresight for the post-2015 development agenda. Report of the Secretary- General / United Nations Commission on Science and Technology for Development Eighteenth Session, 4–8 May 2015. – Geneva, Switzerland. – 2015. – 19 p.

 5. Кизим М. О. Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, І. В. Шостак, М. О. Данова. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 272 с.

 6. Terutaka Kuwahara Technology Forecasting Activities in Japan / Technological Forecasting and Social Change Vol. 60. 1999, 1, p. 5-14 DOI 10.1016/S0040-1625(98)00048-1.

 7. Hajime Eto The suitability of technology forecasting/foresight methods for decision systems and strategy а Japanese view / Technological Forecasting & Social Change. – 70 (2003). – P. 231–249.

 8. The 10th Science and Technology Foresight Scenario Planning from the Viewpoint of Globalization - Summary Report -[Електронний ресурс] National Institute of Science and Technology Policy. – Режим доступу: http://data.nistep.go.jp/dspace/bitstream/11035/3079/2537/NISTEP-NR164-SummaryE.pdf.

 9. Прогноз научно-технологического развития России: 2030 / под ред. Л.М. Гохберга. М.: Министерство образования и науки РФ, Национальный исследовательский

университет «Высшая школа экономики», 2014. 244 с.

 1. Про затвердження Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2004-2006 роки / Постанова КМУ №1086 від 25.08.2004 р. [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1086-2004-%D0%BF .

 2. Маліцький, Б.А. Методичні рекомендації щодо проведення прогнозно- аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково- технологічного та інноваційного розвитку України [Текст] / Б.А. Маліцький, О.С. Попович, В.П. Соловйов. – К.: Фенікс, 2004. – 52 с.

 3. Про затвердження Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки / Постанова КМУ №1118 від 11.09.2007 р. [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1118-2007-%D0%BF/page.

 4. Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм / Постанова КМУ № 704 від 22.06.2011 р. [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України.

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 704-2011-%D0%BF

СПИСОК РОЗРОБНИКІВ

Полякова Ольга Юріївна

Завідувач сектору макроекономічного аналізу та прогнозування відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку, к.е.н.,

доцент

Шликова Вікторія Олександрівна

Науковий співробітник сектору енергетичної безпеки та

енергозбереження відділу промислової політики та енергетичної безпеки, к.е.н.

1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас