1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Курсова робота з діловодства Мішкур Ірини.docx
Розширення: docx
Розмір: 152кб.
Дата: 13.12.2021
скачати
ДОДАТКИ
Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій37

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Додаток 1.

Формуляр-зразок. Розташованість реквізитів і меж зон на форматі А4 кутового бланка

Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій38

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Розташованість реквізитів і меж зон на форматі А4 поздовжнього бланка


Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій39

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Додаток 2.

Зразок оформлення Статуту

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Свідоцтво номер 84349 Загальними зборами учасників

Реєстраційний номер 624/11 товариство з обмеженою

3 березня 2008 р. відповідальністю «Інженерно -

Завідувач бюро координації, Випробувальний Центр»

контролю, державної реєстрації Протокол № 7

господарських формувань від 20 лютого 2008 року

і об’єднань громадян Голова зборів учасників

економічного управління ___________ М. К. Ревчук

виконкому Львівської міської

ради народних депутатів

__________ Є. В. Пограничний

СТАТУТ

Дочірнього підприємства «Промінь-Львів»

при товаристві з обмеженою відповідальністю

«Інженерно-Випробувальний Центр »

м. Львів


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.

 3. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА.

 4. ЗВІТНІСТЬ, ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ.

 5. ПОСТАЧАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУХ І ТОВАРІВ.

 6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА.

 8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ.Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій40

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Додаток 3.

Зразок оформлення Правила
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Квітка»

___________ І.М. Берднікова

12.04..2013

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку


 1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ.

 2. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

 3. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ.

 4. РОБОЧИЙ ЧАС.

 5. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.

 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.Начальник юридичного відділу (підпис) А. О. Білоборода
Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій41

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Додаток 4.

Зразок оформлення наказу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОС»
НАКАЗ
12.03.2006 м. Київ № 39-К
Про особовий склад
1. ПРИЗНАЧИТИ:
1.1. АРТЕМЧУК Валентину Степанівну на посаду начальника технологічного відділу з 15 березня 2006 р. з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.
Підстава: заява Артемчук В. С. від 05.03.2006.
2. ПЕРЕВЕСТИ:
2.1. ВОЛКОВА Петра Семеновича, бухгалтера фінансово-економічного відділу, на посаду старшого бухгалтера цього відділу з 15 березня 2006 року з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.
Підстава: 1. Заява Полкова П. С. від 08.03.2006.

2. Доповідна записка начальника фінансово-економічного відділу Соколова П. І. від 08.03. 2006
3. ЗВІЛЬНИТИ:
3.1. КАЛІНІЧЕНКО Катерину Андріївну, завідуючу відділом постачання та збуту, із займаної посади 16 березня 2006 року за власним бажанням, ст. 38 КЗпП.
Підстава: заява Калініченко К. А. від 02.03.2006.
Директор (підпис) А. Т. Дейч

Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій42

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Зворотній бік наказу
Інспектор відділу кадрів Начальник відділу кадрів

(підпис) О. М. Бабалій (підпис) С. В. Дворкіна

10.03.2006 10.03.2006
Юрист Начальник інформаційно-

(підпис) І. А. Маргулис методичного відділу

10.03.2006 (підпис) М. В. Злотник

11.03.2006
Начальник фінансово-

економічного відділу

(підпис) П. С. Соков

11.03.2006

З наказом ознайомлені:

(підпис) В. С. Артемчук

13. 03. 2006.
(підпис) П. С. Волков

13.03.2006.
(підпис) К. А. Калініченко

14.03.2006
Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій43

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Додаток 5.

Зразок оформлення розпорядження
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ

«ОБЕРІГ»
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
15.01.2004 м. Київ №4
Про впровадження ДСТУ 4163-2003
З метою впровадження Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003)»

ПРОПОНУЮ:


 1. Начальнику канцелярії Оніщенко І. В. внести зміни до інструкції з діловодства.

Строк виконання – 01.02.2004

 1. Начальнику адміністративно-господарського відділу Вєтрову П. В. забезпечити придбання ДСТУ 4163-2003 для всіх структурних підрозділів (15 примірників).

Строк виконання – 20.01.2004

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – голову експертної комісії Дорошенко Ф. Д.


Директор (підпис)С. І. Ляшко
Заступник директора

(підпис)Ф. Д. Дорошенко

15.01.2004
Начальник канцелярії

(підпис)І.В. Оніщенко

14.01.2004
Начальник адміністративно-господарського відділу

(підпис)П. В. Вєтров

14.01.2004Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій44

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Додаток 6.

Зразок оформлення акта

ВАТ «Декор» ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова правління

_______А. А. Сидоренко

25.05.2003
АКТ

24.05.2003 № 8
Про приймання-передачі

матеріальних цінностей
Підстава: доповідна записка начальника відділу кадрів Ю.Г. Івасенка від 20.05.2003.

Складено комісією:

Голова – головний бухгалтер М. Т. Івась.

Члени комісії – начальник відділу маркетингу М. М. Воронюк;

завідувач відділу кадрів С.С. Ткаченко.
24 травня 2003 року комісія склала акт приймання-передачі комп’ютера, інвентарний № 9, із відділу маркетингу у відділ кадрів та провірила його придатність для експлуатації і оснащеність усім необхідним для роботи (клавіатура, дисплей, принтер). Комп’ютер передається у відділ кадрів для постійного користування.
Акт складений у трьох примірниках:
1-й примірник – бухгалтерії;

2-й примірник – відділу маркетингу;

3-й примірник – відділу кадрів.
Голова комісії (підпис) М. Т. Івась

Члени комісії (підпис) М. М. Воронюк

(підпис) С. С. ТкаченкоМішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій45

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Додаток 7.

Зразок оформлення Протоколу
ТОВ «КАШТАН»
ПРОТОКОЛ
12.12.2007 м. Київ № 10
Засідання швейного об’єднання
Голова – С. М. Руденко

Секретар – А. М. Токарєва

Присутні: члени швейного об’єднання згідно з доданим списком (50 осіб)
Порядок денний:

1. Звіт з виробничо-фінансової діяльності підприємства за 2007 рік (повідомлення головного бухгалтера С. В. Марченка).

2. Затвердження складу комісії питань контролю дисципліни (повідомлення заступника директора С. М. Руденка).
1. СЛУХАЛИ:

Марченко С. В. – доповів про порядок підготовки й складання річного звіту, про завдання працівників обліку.

ВИСТУПИЛИ:

Грищенко Л. Я. – вказав на необхідність ретельної підготовки матеріалів звіту.

Коваль Г. М. – запропонував закінчити складання звіту до 10 січня 2008 року.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Усім працівникам відділу обліку забезпечити своєчасну підготовку й високу якість матеріалів звітів про виробничо-фінансову діяльність об’єднання за 2008 р.

1.2. Подати річний звіт до Облстату не пізніше 10 січня 2008 року.

Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій46

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


2. СЛУХАЛИ:

Руденка С. М. – пропозиція включити до складі комісії 15 осіб.

ВИСТУПИЛИ:

Власенка І. І. – вважає пропозицію Руденка С. М. доцільною.

УХВАЛИЛИ:

2.1. Прийняти пропозицію Руденка С. М.

2.2. До 20.01.2008 створити комісію з контролю дисципліни в об’єднанні в складі 15 осіб. Список додається.
Додаток: 1. Список присутніх на двох аркушах в одному примірнику.

2. Реєстраційний список на одній сторінці в одному примірнику.

Голова (підпис) С. М. Руденко
Секретар (підпис) А. М. Токарчук
Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій47

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Беспянска Г. Інструкція з діловодства // Секретар-референт. – 2007. – № 6 (июнь) – С. 9-13.

 2. Горголюк Н. Г., Казімірова І. А. «Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини» - К. Довіра, 2010 – 687 с.

 3. Діденко А. Н. Сучасне діловодство – К.: Либідь, 2006. – 384 с.

 4. ДСТУ 4163 – 2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. – К.: Держспоживстандарт України. – 2003. – 22 с.

 5. Іванова Т. В., Піддубна Л. П. «Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування» Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.

 6. Іванова Т. В., Піддубна Л. П. «Муніципальне діловодство» Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2003. – 312 с.

 7. Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посіб: У 2-х частинах. Організація кадрового діловодства. - К.: 2002. - 230 с.

 8. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. «Загальне документознавство» Навч. посібник: К., Ліра-К – 2008. – 395 с.

 9. Сельченкова С. В. «Діловодство: практичний посібник». – К.: Інкунабула, 2009. – 480 с.

 10. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.: Літера, 2000.

Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій48

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Мішкур
5.02010501.000.КР

ЛистПередерій


Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас