1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Курсова робота з діловодства Мішкур Ірини.docx
Розширення: docx
Розмір: 152кб.
Дата: 13.12.2021
скачати

ВИСНОВКИ
У даній курсовій роботі я дослідила та вивчила основні вимоги до оформлення до оформлення документів, що видаються службою діловодства та ознайомилася з нормативно-правовою базою, що регулює ці вимоги.

Для покращення і полегшення роботи з документами їх уніфікують, тобто встановлюють єдиний комплекс видів і різновидів документів для аналогічних управлінських ситуацій, розробляють єдині форми і правила складання, оформлення і творення трафаретних текстів. Встановлення єдиних норм та вимог, що пред’являються до документів називають стандартизацією. Метою стандартизації і уніфікації документів є раціоналізація процесів підготовки, виконання, пошуку документів.

З метою стандартизації управлінської документації було затверджено низку державних стандартів на управлінську документацію. З них найбільш часто зустрічаються в управлінській діяльності підприємства: ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. і Державний класифікатор управлінської документації: ДК 010-98.

Основні вимоги до оформлення і складання документів прописані у державному стандарті ДСТУ 4163-2003. Він встановлює 32 реквізити документа. У стандарті викладено правила оформлення всіх реквізитів документа, і кожному з них визначено певне місце на аркуші паперу з урахуванням максимального набору знаків при його написанні.

Для документів із високим рівнем стандартизації друкарським або іншим способом виготовляють бланки, які містять трафаретний текст.Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій35

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Під час оформлення документів слід дотримуватися головних правил їх складання, які передбачають правильне написання реквізитів, розміщення на бланку документа.

В основу уніфікації у стандарті покладено принцип загальної моделі побудови документів, які називають «формулярами-зразками». Отже, у «формулярі-зразку подано максимальний» набір реквізитів, що постійно використовуються при складанні організаційно-розпорядчих документів. Незмінне розміщення реквізитів допомагає швидко знайти необхідні дані під час ознайомлення з документом.

До оформлення документів, слід ставитися дуже ретельно, оскільки документи є засобом засвідчення, доведення до певних фактів, вони мають велике правове значення, тобто юридичну силу.

Документи за призначенням поділяються на організаційні, розпорядчі та довідково-інформаційні. Існують деякі відмінності у їх оформленні та складання між собою. Наприклад у процесі підготовки проекти організаційно-правових документів в обов’язковому порядку проходять процедуру погодження (візування) з заінтересованими підрозділами та особами, юридичною службою (юристом), заступниками керівника установи, тоді як розпорядчі документи видаються керівниками установ, підрозділів тощо.
Мішкур
5.02010501.00.00.КР

ЛистПередерій36

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас