Ім'я файлу: Лабораторна робота 1 (готово).docx
Розширення: docx
Розмір: 53кб.
Дата: 07.04.2021

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва


Лабораторна робота №1

з курсу «Основи менеджменту» («Менеджмент»)

на тему «Дослідження трудової діяльності менеджерів за допомогою фотографії робочого часу»

(варіант №16)

Виконала:

ст. гр. МЕ-17
Керівник:

Викладач каф. МПП


ЛЬВІВ 2019

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 “Дослідження трудової діяльності менеджерів

з допомогою фотографії робочого часу”
МЕТА РОБОТИ: вивчити трудові процеси менеджерів різних рівнів управління і розробити рекомендацій з удосконалення функціональних обов’язків управлінців.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: комп’ютер, програмне забезпечення Microsoft Excel, Microsoft Word калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.
1.1. ЗМІСТ РОБОТИ

1. Вивчення затрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня на основі наведених спостережних листів фотографії робочого часу (ФРЧ) (табл. 1.1-1.3).

2. Аналізування результатів ФРЧ менеджерів:

2.1. Визначення тривалості кожної категорії робочого часу.

2.2. Присвоєння кожному виду робочого часу певного індексу (за прийнятою індексацією).

2.3. Складання зведення однойменних затрат і втрат часу, яке полягає у групуванні індексівта визначенні сумарної тривалості кожної категорії робочого часу (результати зведення представляються в табл.1.4).

2.4. Визначення питомої ваги кожної категорії затрат і втрат робочого часу.

3. Формування висновків про використання робочого часу та розроблення рекомендацій зі зменшення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня.
1.2. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Викладач коротко пояснює студентам особливості вивчення робочого часу методом ФРЧ.

Фотографія робочого часу - це процес спостереження та занесення у відповідні табличні форми інформації про операції, які виконав менеджер, час початку, їх тривалості та завершення, а також встановлення категорії робочого часу (присвоєння відповідного індекса кожній операції).

2. Я отримала індивідуальне завдання: спостережні листи ФРЧ менеджера відповідного рівня (табл.1.1-1.3) згідно отриманого варіанта (додаток 1.1). Є 3 спостережних листи, що дозволяє досліджувати використання робочого часу менеджером вищої, середньої та низової ланок управління (наприклад, віце-президента з питань виробництва, начальника цеху та майстра).

3. Я визначаю тривалість кожної категорії затрат і втрат часу і присвоюю кожному виду певний індекс:

а) ПЗ – підготовчо-заключний – це час, який менеджер витрачає на підготовку до виконання та завершення виконання своїх прямих функціональних обов'язків;

б) ОП – оперативний – це час, який менеджер витрачає на с відповідно посаді;

в) ОРМ–обслуговування робочого місця – це час, який менеджер витрачає на приведення свого робочого місця в стан готовності для виконання своїх функціональних обов'язків;

г) ПВ – перерви на відпочинок і особисті потреби – це час, який менеджер витрачає на особисті потреби і відпочинок згідно штатного розпису на підприємстві чи положень існуючого колективного договору;

д) ВОТП – втрати часу з організаційно-технічних причин – це час, який менеджер втрачає з організаційно-технічних причин, тобто через обставини незалежні від нього;

е) ВПД – втрати часу через порушення технологічної і трудової дисципліни – це час, який менеджер втрачає через власні порушення технологічної і трудової дисципліни.

З вказаних категорій, перші 4 – є нормативними витратами робочого часу, тоді як останні 2 – є втратами робочого часу.

Як правило, не завжди є можливість чітко та однозначно визначити індекс для певної операції, виконаної менеджером під час робочого дня. Тому, при виборі та присвоєнні індекса категорії робочого часу певній операції враховую:

  • зміст аналізованої операції та її відповідність прямим функціональним обов'язкам менеджера;

  • час початку, завершення та тривалість аналізованої операції;

  • повторюваність аналізованої операції протягом робочого дня;

  • зміст операції, яка передує аналізованій та яка слідує після аналізованої.

При заповненні тривалості слід звернути увагу, що навпроти кожної операції вказано час її завершення (!).

4. Зведення однойменних затрат і втрат часу менеджером відповідного рівня оформляється у вигляді табл. 1.4. Я групую індекси і визначає сумарну тривалість та частку кожної категорії затрат часу.

Таблиця 1.1

Спостережний лист ФРЧ віце-президента з виробництваз\п

Що спостерігалось

Поточний час, годхв

Тривалість, хв

Індекси

1

2

3

4

5

Початок робочого дня

900

1

Прийшов на роботу

902

2

ВПД

2

Ознайомлення з кореспонденцією

921

19

ОРМ

3

Розпорядження про передачу інформації в основні цехи, план.-виробничий та диспетчерський відділи

934

13

ОП

4

Узгодження питань з іншими віце-президентами (з економіки, технічного розвитку, маркетингу, в телефонних розмовах)

950

16

ОП

5

Узгодження питань з постачальниками-посередниками про забезпечення робочого дня комплектуванням (деталями, вузлами тощо)

1002

12

ОП

6

Підготовка наради з виробничих питань з начальниками основних цехів із залученням керівників і провідних спеціалістів планово-виробничого і диспетчерського відділів, а також головного технолога, головного конструктора і начальника транспортного цеху.

1003

1

ПЗ

7

Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі

1038

35

ОП

8

Підготовка наказів, розпоряджень, інструкцій та іншої документації за результатами наради з секретарем, референтом, спеціалістами

1050

12

ПЗ

9

Вивчення інформації про хід виробництва на початок робочого дня

1105

15

ПЗ

10

Прийняття рішень із забезпечення ритмічного і якісного виробничого процесу (усунення відхилень, ліквідація проблем постачання)

1114

9

ОП

11

Розгляд і уточнення списків працівників підрозділів і служб на преміювання за минулий місяць

1123

9

ОП

12

Відвідування президента з метою уточнення виробничих проблем

1146

23

ОП

13

Телефонні розмови на виробничі теми

1203

17

ОП

14

Творча робота (обдумування стратегії розвитку виробництва, можливості залучення інвестора, проблем вдосконалення організації виробництва, тощо)

1236

33

ОП

15

Прийом кваліфікованих інженерів і робітників для отримання їх пропозицій з вдосконалення виробничого процесу

1301

25

ОП

16

Ознайомлення з інформацією про результати виробничої діяльності в першій половині дня.

1303

2

ПЗ

17

Обідня перерва

1400

57

ПВ

18

Нарада у президента з питань нової емісії акцій та залучення вітчизняних і іноземних інвесторів

1435

35

ОП

19

Зустріч з підприємцями, представниками іноземних фірм і посередницьких структур з метою пошуку кращих варіантів забезпечення виробництва, запровадження технології випуску нових виробів

1508

33

ОП

20

Підписання договорів з іншими підприємствами, посередницькими і фінансовими структурами, тощо, пов’язаних з вдосконаленням виробничого процесу

1527

19

ОП

21

Ознайомлення з інформацією про хід виробництва

1543

16

ПЗ

22

Обхід цехів, виробничих дільниць та інших служб, які йому підпорядковуються

1641

58

ОП

23

Телефонні розмови з іншими віце-президентами, керівниками служб з метою усунення недоліків тощо

1647

6

ВОТП

24

Контакти з органами місцевої влади

1732

45

ОП

25

Прийом представників екологічної служби, санепідемстанції

1741

9

ОП

26

Перевірка протікання процесу виготовлення виробів (ритмічність, темп)

1748

7

ПЗ

27

Прийняття рішення з вдосконалення виробничого процесу за підсумками робочого дня

1801

13

ОП

28

Підведення підсумків через селектор з президентом та іншими віце-президентами

1813

12

ПЗ

Таблиця 1.2

Спостережний лист ФРЧ начальника механічного цехуз\п

Що спостерігалось

Поточний час, годхв

Тривалість, хв

Індекси

1

2

3

4

5

Початок робочого дня

900

1

Прихід на роботу

907

7

ВПД

2

Обхід цеху

952

45

ОП

3

Ознайомлення з кореспонденцією

1012

20

ОРМ

4

Підготовка наради з виробничих питань з начальниками дільниць і майстрами

1017

5

ПЗ

5

Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі

1102

45

ОП

6

Проведення атестації робітників цеху

1215

73

ОП

7

Телефонні розмови на виробничі теми

1228

13

ОП

8

Ознайомлення з інформацією про результати діяльності цеху в першій половині дня

1300

32

ПЗ

9

Обідня перерва

1405

65

ПВ+

ВПД

10

Нарада у технічного директора з питань вдосконалення організації виробничого процесу

1447

42

ОП

11

Прийом робітників цеху і вирішення конфліктних ситуацій

1530

43

ВОТП

12

Телефонна розмова з технічним директором з питань поставки матеріалів

1534

4

ОП

13

Обхід цеху з представниками органів техналяду

1603

29

ОП

14

Робота з документами, літературою і т.п.

1632

29

ОРМ

15

Телефонні розмови

1646

14

ВПД

16

Обхід цеху. Перевірка протікання процесу механічної обробки виробів

1730

44

ОП

17

Оформлення документації про техніко-економічну діяльність цеху

1745

15

ОРМ

18

Складання плану роботи на наступний день

1805

20

ПЗ


Таблиця 1.3

Спостережний лист ФРЧ майстра в механічному цехуз\п

Що спостерігалось

Поточний час, годхв

Тривалість, хв

Індекси

1

2

3

4

5

Початок робочого дня

900

1

Прихід на роботу

901

1

ВПД

2

Обхід робочих місць. Перевірка приходу робітників цеху

912

11

ОП

3

Видача завдань для виконання, інструментів і матеріалів робітникам цеху

933

21

ОП

4

Оформлення документації з прийому матеріалів і литва

958

25

ОРМ

5

Нарада в начальника цеху з виробничих питань

1047

49

ОП

6

Обхід робочих місць. Перевірка виконання операцій робітниками

1126

39

ОП

7

Телефонна розмова з начальником цеху з питань отримання нових токарних верстатів

1130

4

ОП

8

Підготовка і підписання документів про відправлення готової продукції на склад

1155

25

ОП

9

Обхід робочих місць

1218

23

ВПД

10

Оперативне вирішення питань про ремонт свердлильного верстата

1238

20

ВОТП

11

Обхід робочих місць. Ознайомлення з виконанням завдань робітниками в першій половині дня

1257

19

ОП

12

Обідня перерва

1402

65

ПВ+

ВПД

13

Обхід робочих місць

1421

19

ВПД

14

Вивчення конструкторської документації на виготовлення нових виробів

1456

35

ПЗ

15

Телефонна розмова з начальником цеху з питань освоєння виробництва нових виробів

1502

6

ОП

16

Оформлення документів про отримання додаткових комплектів спецодягу

1524

22

ОРМ

17

Обхід робочих місць

1547

23

ВПД

18

Розгляд і уточнення списку робітників на преміювання за минулий місяць

1604

17

ПЗ

19

Формування списку робітників, що претендують на підвищення кваліфікаційного розряду

1625

21

ОП

20

Телефонні розмови

1633

8

ВПД

21

Обхід робочих місць. Спостереження за виконанням робітниками операцій

1700

27

ОП

22

Оформлення документації (виписка нарядів, актів прийому і здачі тощо)

1723

23

ОП

23

Обхід робочих місць, прийом інструментів і обладнання

1758

35

ПЗ

24

Підписання документів про відправлення готової продукції на склад

1813

15

ОП


Таблиця 1.4

Зведення затрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівняз\п

Категорії робочого часу

Величина витрат і втрат робочого часуВіце-президент з питань виробництва

Начальник механічного цеху

Майстер у механічному цехухв

%

хв

%

Хв

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПЗ

65

11,75

57

10,45

87

15,73

2

ОП

404

73,05

295

54,14

260

47,01

3

ОРМ

19

3,43

64

11,74

47

8,49

4

ПВ

57

10,33

60

11,02

60

10,84

5

ВОТП

6

1,08

43

7,88

20

3,65

6

ВПД

2

0,36

26

4,77

79

14,28

Всього

553

100%

545

100%

553

100%

Продуктивно використано робочого часу

488

88,24

416

76,33

394

71,24


 ВИСНОВКИ

Виконуючи лабораторну роботу, я вивчила трудові процеси менеджерів різних рівнів управління. Проаналізувавши дані, наведені в таблиці 1.4, можна зробити висновок, що віце-президент з питань виробництва використовує свій робочий час максимально продуктивно (близько 88%), у той час як у майстра в механічному цеху втрати робочого часу становлять майже 30%.

Отже, проаналізувавши причини втрат робочого часу, я пропоную такі заходи щодо поліпшення використання робочого часу:

  1. Віце-президенту з питань виробництва варто делегувати підготовку наказів, розпоряджень, інструкцій та іншої документації секретарю, тим самим звільнивши свій час для виконання прямих функціональних обов'язків.Також секретар зможе вивчати кореспонденцію, звертаючи увагу віце-президента на найважливіше.

  2. Для начальника механічного цеху: підвищити технічний рівень управління, комп'ютеризувати управлінські процеси та вдосконалити документообіг. Це прискорить вирішення всіх термінових питань.

  3. Майстру в механічному цеху пропоную підвищити рівень технічної оснащеності робочих місць, посилити контроль над дотриманням технологічної та трудової дисципліни для досягнення максимальної продуктивності.


 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кузьмін О. Є., Процик І. С., та ін. Методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт з курсу «Основи менеджменту» («Менеджмент»): Навчальний посібник Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 5, 102-113 с.

2. Дарміць Р. З. Менеджмент: Конспект лекцій.

3. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Менеджмент».
скачати

© Усі права захищені
написати до нас