Ім'я файлу: Лабораторна робота 10, Іваненко Олександра 4-ф-24.docx
Розширення: docx
Розмір: 105кб.
Дата: 20.12.2020
скачати

Лабораторна робота № 1

Тема:ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ВИРОБНИЧОГО ШУМУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ШУМОПОГЛИНАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Мета роботи – ознайомлення з приладом і способами виміру рівнів шуму, визначення акустичної ефективності звукоізолюючих кожухів.

1. Теоретична частина

Одним з найважливіших чинників поліпшення умов праці, підвищення рівня її безпеки є зниження виробничого шуму. Збільшення потужностей сучасного устаткування, машин, побутової техніки, розвиток усіх видів транспорту призвели до того, що людина на виробництві й у побуті постійно піддається впливу шуму високої інтенсивності. Шум шкідливо впливає на весь організм і, у першу чергу, на центральну нервову і серцево-судинну системи. Сильний шум викликає головний біль, запаморочення, пригноблює нервову систему, призводить до швидкої стомлюваності і зниження працездатності, викликає послаблення слуху, а також сприяє виникненню виробничих травм.

Шум – безладне поєднання звуків, різних по силі і частоті, які сприймаються слуховим апаратом людини в діапазоні від 16 до 20000 Гц.

Звукові коливання викликають в повітрі чергуючі області підвищеного і зниженого тисків. Різниця між цими тисками і атмосферним тиском називається звуковим тиском. Воно вимірюється в Па. Звуковий тиск більше 200 Па викликає больові відчуття (больовий поріг).

Поріг чутності складає 2*10–5 Па.

Інтенсивністю (силою) звуку називається кількість звукової енергії, що проходить через одиниці площі, перпендикулярної до напряму звуку за одиницю часу. Ця величина вимірюється у Вт/м2. Одиницею інтенсивності звуку є бел (Б).

Орган слуху людини здатний розрізняти приріст звуку на 0,1 Б, тобто на 1 дБ (децибел), який прийнятий в практиці акустичних вимірів як основна одиниця. Рівень інтенсивності звуку визначається в децибелах:

L = 10*lg*(j\j0)

де J – інтенсивність даного звуку, Вт/м2;

J0 – інтенсивність звуку на порозі чутності при частоті 1000 Гц (10–12 Вт/м2).

При частоті 1000 Гц рівень інтенсивності звуку дорівнює рівню гучності. Одиницею гучності є фон.

Рівень інтенсивності різних звуків на відстані 1 м складає: шепіт – 10–20 дБ, тиха розмова – 40–50 дБ, гучна розмова – 60–70 дБ, шум на вулиці – 70–80 дБ, шум електропоїзда – 110 дБ, шум реактивного двигуна – 130–140 дБ.

Застосування шкали децибел дозволяє увесь величезний діапазон інтенсивності звуку вимірювати в межах від нуля до 140 дБ. Проте рівень сили звуку, виражений в децибелах, ще не дозволяє судити про фізіологічні відчуття гучності. Чутливість слуху не однакова до звуків різних частот, тому звуки, однакові по своїй силі, але різні по частоті, можуть виявитися на слух не однаково гучними. Слух менш чутливий до низьких частот.

ГОСТ 12.0.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности" передбачає обмеження шуму не лише в цехах, але і на території промислових підприємств.

Розкладання складного коливального процесу (шуму) на прості складові називається частотним аналізом шуму, а залежність амплітуд окремих складових від частоти коливань – спектром шуму.

Для того, щоб ефективно вести боротьбу з шумами, необхідно знати їх звуковий спектр.

Згідно ГОСТ 12.1.003-83, нормованими параметрами шуму при об'єктивній оцінці його спектральної енергії в смузі звукових частот від 40 до 10000 Гц являються рівні звукового тиску (у децибелах), виміряні у відповідних восьми октавах з середньогеометричними частотами: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 і 8000 Гц.

Шум оцінюється орієнтовно за шкалою А (дБА), а також в октавних смугах спектру.

Рівні шуму вимірюються шумомірами ІШВ-1, Ш-71, ШМ-1 та ін.

2. Вимір шуму за допомогою приладу ІШВ-1

ІШВ-1 (рис. 10.1) є комбінованим приладом, призначеним для виміру інтенсивності шуму, вібрації і аналізу їх спектру. Він дозволяє вимірювати шум в межах частот 16-16000 Гц інтенсивністю 30-140 дБ.Передня панель приладу ІШВ-1

Облаштування приладу

На панелі управління приладу є: 1 – вхід для підключення мікрофону; 2 і 3 – перемикачі меж виміру "позн. І" - від 30 до 90 дБ і "позн. ІІ" - від 0 до 40 дБ; 4 - перемикач роду виміру 4, положення якого А, Б і С визначає шкалу, призначену для виміру шуму, "лин" – для виміру вібрації, " Фільтри" – для визначення рівнів звуку в октавних смугах; 5 – перемикач роду роботи, який може бути встановлений в положення "Контр." при перевірці живлення приладу, "Швидко" при вимірі стабільного шуму, "Повільно" – при вимірі переривчастого і імпульсного шуму; 6 – перемикач октавних смуг фільтру; 7 – тумблер перемикання роботи на мікрофон або віброприймач; 8 – гнізда з шліцами для калібрування приладу; 9 – індикатор живлення, що є лампою, яка блимає при роботі приладу; 10 – гніздо для підключення системи електричного калібрування приладу; 11 – стрілочний індикатор; 12 – вихід для підключення осцилографа; 13 – клема заземлення.

Проведення вимірів

Мікрофон підключають до роз'єму "Вхід" (1). Живлення включають перемикачем 6, встановлюючи його в положення "Контр". При цьому індикаторна лампа починає блимати, а стрілка індикатора 11 встановлюється проти сектора "Бат". на шкалі стрілочного індикатора. Тумблер 7 ставлять в положення "Мікрофон". Далі змінюють положення ручки перемикача 5, встановлюючи її в положення "швидко" при вимірі стабільного шуму або "Повільно" – при виміри імпульсного або переривчастого шуму. Перемикач 4 встановлюють в положення А – при вимірах за шкалою дБА, в положення С - при визначенні сумарного звукового тиску в усіх октавних смугах, в положення "Фільтри" – при вимірі звукового тиску в октавних смугах частот. Перемикач 2 і 3 встановлюють в крайнє праве положення відповідно проти цифр 90 і 40.

Якщо загальний рівень шуму вимірюють за шкалою А або С, то перемикач 4 ставлять у відповідне положення проти ділення А або С, потім поступово знижують межі вимірів, спочатку перемикачем 3, потім перемикачем 2. Знаходять таке положення, коли стрілка індикатора 11 встановлюється проти того або іншого ділення шкали. Звуковий тиск визначається як сума свідчень перемикачів 2 і 3, стрілочного індикатора 11.

При вимірі рівнів звукового тиску в октавних смугах перемикач 4 ставлять в положення "Фільтри", перемикач 6 – на октаву 16 Гц і у вказаному порядку визначають величину звукового тиску в цій смузі. Далі переходять до наступних смуг 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; ... 8000 Гц. За даними вимірів будують спектрограму шуму

Спектрограма шумуДля оцінки інтенсивності шуму в межах октавних смуг і загальної інтенсивності користуються ГОСТ 12.1.003-83, в якому передбачений диференційований підхід до допустимих рівнів шуму залежно від характеру праці і умов його виконання.

Висновок: на цій лабораторній роботі ми ознайомились з приладом і способами виміру рівнів шуму,визначили акустичну ефективність звукоізолюючих кожухів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас