Ім'я файлу: Микроклимат.docx
Розширення: docx
Розмір: 30кб.
Дата: 14.12.2021
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Практична робота №3


з дисципліни «Охорона праці»

на тему: «Дослідження мікрокліматичних умов виробничого середовища»

Виконала: ст. гр. ПЦБ-71а

Шипош В.М
Керівник: Трет'як А.В.

Краматорськ 2021

Дослідження мікрокліматичних умов виробничого середовища

Мета роботи: набути навичок вимірювання основних параметрів метеорологічних умов, визначення відповідності цих параметрів існуючим санітарним нормам і комфортним умовам.

Завдання роботи:


  1. Засвоїти особливості вимірів параметрів мікроклімату у виробничих умовах.

  2. Вивчити принцип роботи приладів, що застосовуються для вимірювання і контролю мікрокліматичних умов.

  3. Визначити основні параметри мікрокліматичних умов у виробничому приміщенні.

  4. Дати оцінку відповідності мікрокліматичних умов санітарним нормам.

Необхідні прилади та інструменти: термометр, психрометр, анемометр.


Оформлення звіту роботи


  1. Результати дослідження оформити у вигляді табл. 2.

  2. Розрахувати зниження працездатності

  3. Зробити загальний висновок, що містить санітарно-гігієнічну оцінку мікроклімату у приміщенні лабораторії охорони праці, а також визначення відповідності параметрів мікроклімату існуючим санітарним нормам.
  1. Розрахунок зниження працездатності


Критерієм оцінки стану умов праці є співвідношення фактичних параметрів зовнішнього середовища встановленим нормам. Рекомендується проводити кількісну оцінку умов праці за коефіцієнтом відповідності мікрокліматичних умов праці у приміщенні (Кі).

Відомий ряд методів оцінки умов праці, заснованих на зіставленні фактичних і нормативних параметрів. Як приватні показники умов праці приймаються наступні: освітленість, чистота повітря, його вологість, шум, вібрація та інші санітарно-гігієнічні показники, що піддаються вимірюванню.

Індекс відхилення фактичних умов праці від нормативних з даного приватного показника (Кi) обчислюється за формулою:

, якщо УФ <Ун , або , якщо УФ > Ун .

де Уф і Ун – відповідно фактичне і нормативне значення показника умов праці.


Загальний коефіцієнт умов праці розраховується як середньогеометрична величина приватних показників, що характеризують умови праці за окремими факторами:

Аумов = 𝑛𝐾1 𝐾2 𝐾𝑛

де Кi – індекси відповідності фактичних умов праці нормативним за цим показником (температура, вологість, швидкість руху повітря, освітленість, запиленість, рівень шуму і т.д.).

n – кількість показників, що характеризують умови праці, за якими проводилися виміри. (Для виконання роботи показники освітленості та рівняшумувзяти з попередніхробіт).

Зниження продуктивності праці розраховують за формулою:

∆ПТ = 100 (1 −Аумов)∙ 0,3

Таблиця 2. Розрахунок зниження працездатності:


 

Фактичні значення

Нормативні значення

Кi

Освітлення

100

400

0,25

Шум

55

50

1,1

Температура

 20°C

22 °C

 0,768

Вологість

70 % 

60 %

 0,857

Швидкість руху повітря

00,652256902851567
 

ΔПТ

 10,4%

 

 Рекомендації для поліпшення мікроклімату даного приміщення :

Параметр 

Відповідає або не відповідає оптимальним значенням

Відповідає або не відповідає нормативним значенням

РекомендаціїОсвітлення

Не відповідає

Не відповідає

Треба збільшити кількість ламп

Шум

відповідає

Не відповідає

Нічого робити не треба

Температура

Не відповідає

Не відповідає

Треба краще утеплити стіни, або увімкнути батареї

Вологість

Не відповідає

Не відповідає

Треба обладнання, яке може зменшити вологість у приміщені

Швидкість руху повітря

Нічого робити не треба


Висновок: в ході практичної роботи я дала оцінку відповідальності мікрокліматичних умов, санітарним умовам, в аудиторії 1307 недостатня температура, рівень вологості та освітлення у приміщенні, з цього падає працездатність людини на 10,4%.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас