Ім'я файлу: Дю ілюстр.матеріал.docx
Розширення: docx
Розмір: 355кб.
Дата: 21.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
Метод_рекоменд_курсова_діловодство.doc

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кафедра менеджменту

Ілюстративний матеріал

до захисту дипломної роботи бакалавра

студента групи МНД-41
Дю Артема Нозимовича

«МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ»

Науковий керівник – Сотниченко В.М.

Київ 2018

Характерними ознаками кризи є:

перевиробництво товарів порівняно з платоспроможним попитом населення;

різке падіння цін внаслідок переважання пропозиції товарів над попитом;

скорочення обсягів виробництва;

масові банкрутства промислових, банківських, торгових фірм;

зростання безробіття і падіння зарплати;

потрясіння кредитної системи.

Додаток 1.Характерні ознаки кризи на підприємстві
Додаток 2.Класифікація кризДодаток3.Організаційна структура ПАТ «Житомирський маслозавод»


Додаток 4. Алгоритм методики оцінки ризику


Структура необоротних активів підприємства

Структура оборотних активів підприємства


Д
Структура оборотних активів підприємства


одаток 5.
Аналіз балансу підприємства ПАТ «Житомирський маслозавод»


Додаток 6 Графіки зміни оборотних та необоротних активів підприємстваДодаток 7. Аналіз показників-індикаторів кризового стану та загрози банкрутства підприємстваДодаток 8. Показник поточної платоспроможності підприємстваДодаток9. Коефіцієнт У.Бівера на ПАТ «Житомирський маслозавод»

Причина

Дії по зниженню ризику збитків

1

2

Інфляція

Прогнозування динаміки інфляції та введення спеціальної поправки (інфляційної премії) до рівня базової ставки процентів (або пороговому значенню рентабельності) при оцінки ефективності проектів або певних заходів.

Відмова в кредиті

Залучення декількох джерел фінансування проекту, тобто диверсифікація

Втрата управління в зв’язку з переходом контролю в інші руки

Підтримка структури капіталу на оптимальному рівні.

Помилка в оцінці ефективності проекту

Загальні інвестиції не повинні перевищувати можливостей фінансування з власних і залучених джерел; рентабельність повинна бути вищою, ніж в альтернативних варіантах, а прибуток - перевищувати суму залучених зовнішніх фінансових ресурсів; обраний проект повинен мати рівень ризику, який не перевищує звичайний ризик для даного виду діяльності; потрібно заздалегідь проаналізувати і окреслити способи підвищення рентабельності проекту.

Невірний розподіл ресурсів

Чіткий розподіл пріоритетів при розподілі ресурсів, оптимальний рівень оборотного капіталу, достовірні маркетингові дослідження для визначення оптимального кількості виробленої продукції.

Зміна попиту

Прогнозування попиту. Ефективна реклама.

Дії конкурентів

Прогнозування дій конкурентів та урахування їх дій в маркетинговій та виробничій діяльності.

Пасивність капіталу; велика кількість коштів, вкладених в один проект

Вірне розміщення капіталу. Управління фінансовими ресурсами, організація венчурних фірм і передача ним частини ризику шляхом підключення їх до фінансування великого проекту.

Помилки менеджерів

Надійна система контролю і перевірки, виправдане дублювання. Моделювання ситуації та підготовка рішень

Політичні події

Необхідність попередньої розробки схем виходу із ситуації у форс-мажорних обставинах.

Катаклізми, стихійні лиха

Необхідність попередньої розробки схем виходу із ситуації у форс-мажорних обставинах. Страхування.

Невірне формування портфелю цінних паперів

Необхідно мати портфель різноманітних цінних паперів (в портфелі повино бути не менше семи об’єктів); не варто придбавати звичайні акції за кошти, що знадобляться не раніше, ніж через чотирі роки; не варто придбавати звичайні акції, якщо навколо них багато дискусій в пресі; не варто придбавати акції, за якими брокери не дають достатню кількість інформації; не варто купувати акції з низьким ступенем ризику. Навпаки, потрібно купувати акції швидкоростучих компаній (товар яких знаходиться на першій або другій стадії життєвого циклу), а для балансу частину коштів вкласти в облігації або інші цінні папери з мінімальним ризиком; не варто купувати акції протягом року після президентських виборів. З деяких причин в цей час майже завжди в країні відбувається зниження активності;

Додаток 10. Рекомендації по зниженню ризику ПАТ «Житомирський маслозавод»
скачати

© Усі права захищені
написати до нас