Ім'я файлу: оцінка ефективності (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 155кб.
Дата: 08.02.2022
скачати
Пов'язані файли:
1й розділ.docx
додатки Укрсиббанк.doc
Додатки.doc
звіт з практики кафе Ладушка.doc
6PV_2015.doc
Тезис Ризик – менеджмент у комерційному банку.doc
РП банки.doc
РП вир пр банк (1) (2) (1).docx
XYZ (таблица 2.5 (часть 1)) (1).doc
1619510821508309-1.doc
Monografiya_Bigun.doc
програма для навчання з електробезпеки 2-4 група.docx


Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ


за 20__ рік

1.

_________________
(КВКВК ДБ)

____________________________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування головного розпорядника коштів)

2.

______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.

_________________
(КПКВК ДБ)

___________
(КФКВК)

_______________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування бюджетної програми)4. Ціль державної політики:

_________________________________________________________________________________________________________________________

Мета бюджетної програми:

_________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання бюджетної програми:

1) _______________________________________________________________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________________________________________________________

...5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис грн)
Напрями використання бюджетних коштів

План

План зі змінами

Факт

Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)

1

2

3

4

5

6

ВСЬОГО за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

у т.ч.: загальний фонд

 

 

 

 

 

           спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Напрям 1, всього

 

 

 

 

 

у т.ч.: загальний фонд

 

 

 

 

 

           спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Напрям 2, всього

 

 

 

 

 

у т.ч.: загальний фонд

 

 

 

 

 

           спеціальний фонд

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 
Пояснення щодо відхилень:

____________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)
КЕКВ / ККК

План

План зі змінами

Факт

Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кількість змін до плану _______, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника ______.

Пояснення щодо відхилень:

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)
КЕКВ / ККК

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

на початок звітного року

на кінець звітного року

на початок звітного року

на кінець звітного року

всього

з неї прострочена

всього

з неї прострочена

1

2

3

4

5

6

7

ВСЬОГО за бюджетною програмою

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд, всього

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Спеціальний фонд, всього

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 
Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів
Результативні показники

План

План зі змінами

Факт

Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)

1

2

3

4

5

6

Напрям 1

Результативний показник 1 (од. виміру)

 

 

 

 

 

Результативний показник 2 (од. виміру)

 

 

 

 

 

Результативний показник 3 (од. виміру)

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Напрям 2

Результативний показник 1 (од. виміру)

 

 

 

 

 

Результативний показник 2 (од. виміру)

 

 

 

 

 

Результативний показник 3 (од. виміру)

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники

20__ рік
(факт за рік, що передує звітному)


20__ рік
(факт за звітний рік)


Відхилення (+/-)

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Напрям 1 (тис грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 1 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 2 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 3 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Напрям 2 (тис грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 1 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 2 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативний показник 3 (од. виміру)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо динаміки результативних показників
Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

____________________________________________________________________________________________________________________________8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
з/п

Найменування контрольного заходу

Пропозиції за результатами контрольного заходу

Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу

1

2

3

4

 

 

 

 
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
з/п

Напрям підвищення ефективності бюджетної програми

Захід

1

2

3

 

 

 
Керівник установи - головного розпорядника
коштів державного бюджету


 
_________________
(підпис)

 
_________________
(ім'я та прізвище)

скачати

© Усі права захищені
написати до нас