Ім'я файлу: Заява для аккредитации..doc
Розширення: doc
Розмір: 90кб.
Дата: 29.09.2020
скачати
Додаток 1

до Порядку обліку осіб, які

здійснюють операції з товарами

(пункт 2 розділу ІІ)
Форма № 1-ЗЕД


ЗАЯВА

про взяття на облік

особи, яка здійснює операції з товарами+

Юридична особа

+

Взяття на облік
Фізична особа – підприємець


Відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій
Внесення змін
Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції


Інша особа (вказати) _______________________________________________________________________________

(необхідне позначити знаком “” або “”)


1

Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, яка здійснює операції з товарами

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ЕКСПЕРТПРОМСЕРВІС»
2

Податковий номер/ серія та номер паспорта* (необхідне підкреслити)3
Відомості про керівника (фізичні особи – підприємці не заповнюють)
(прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / серія та номер паспорта*)


Ящук Ігор Анатолійович

Телефони:

факс


4
Відомості про уповноважених осіб**:

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

уповноваженої особи


Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта* уповноваженої особи

Телефон

Відмітка «надане право»/ «відкликане право» представляти інтереси особи, яка здійснює операції з товарами

1

Ящук Ігор Анатолійович

3055213017

380672338746

Надане право

2

 

 

 

 

 …

 

 

 

 5
До заяви додаються:

1.

Договір доручення 93/20 від 02.03.2020

2.

Інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною.

________________________________ ______________________ “___”_______________ 20___ року.

(П. І. Б.) (підпис) (дата)

М. П. (за наявності)
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб – платників податків, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

** Кількість рядків у цьому розділі відповідає кількості уповноважених осіб, про яких надаються відомості.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас