Ім'я файлу: ВІЛ.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 13.02.2022
скачати
Пов'язані файли:
Курсова зоомагазин.docx
Стадії психосексуального розвитку за З.docx
реферат на тему 10 ( Гайдай К., ЕП-18-1).docx
задачи.doc
Ек.та_орг.__нновац_йно__д_ял._Курс.роб..doc
сучасн__мови_3.doc
Абразивный инструмент методичка.doc
Курсовий Проєкт Кириліна УФКС-317 (1).docx
03101830_34_gostr_porush_mozk_krov.ppt
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ АСПЕКТІВ ЛІДЕРСТВА 2022.docx
pm_60271454.docx

ВІЛ

?

Після клінічного та лабораторного обстеження пацієнта з рецидивуючими опортуністичними інфекціями лікар хворому поставив діагноз “ВІЛ-інфекція”. Яким чином міг інфікуватися пацієнт? Вкажіть можливе джерело інфікування?

+Джерело інфекції: хвора людина та вірусоносій.

-Джерело інфекції лише вірусоносії.

-Джерело інфекції грунт

-Джерело інфекції: хворі тварини (велика та мала свійські тварини).

?

Після клінічного та лабораторного обстеження пацієнта з рецидивуючими опортуністичними інфекціями лікар хворому поставив діагноз “ВІЛ-інфекція”. Вкажіть можливі шляхи інфікування у хворого?

+Можливих шляхів інфікування декілька: – парентеральний, через інфіковану кров або інструменти, статевий, вертикальний.

-Повітряно-крапельний механізм передачі має велике значення, оскільки ВІЛ може виділятися із слизом носоглотки в кінці інкубаційного періоду та на самому початку захворювання.

-Механізм передачі: фекально-оральний, але ймовірний і повітряно-крапельний механізм передачі вірусу.

-Пацієнт інфікувався контактним шляхом.

?


Вкажіть правильні етапи циклу репродукції збудника ВІЛ у клітині?

+Вірус зв’язується поверхневим глікопротеїном gp120 із рецептором CD4 на клітинах імунної системи, після чого заходить шляхом злиття із мембраною клітини та роздягається. Віріон звільняє РНК, на матриці якої відбувається синтез комплементарної ДНК. У подальшому ДНК транспортується у ядро, де інтегрується у ядерну ДНК клітини. Рекомбінантна ДНК – провірус – є основою для синтезу нової геномної РНК, яка забезпечуює синтез компонентів вірусу та їх збирання. Віріони виходять із клітини шляхом брунькування, серцевина одягається у змінену цитоплазматичну мембрану.

-Прикріплення вірусу відбувається за рахунок зв’язування полімеризованого HBsAg із рецепторами на поверхні гепатоцитів, роздягання вірусу за рахунок злиття цитоплазматичної мембрани та суперкапсиду, та проникнення серцевини вірусу у гепатоцит, де неповна нитка ДНК добудовується , та потрапляє у ядро. Під час транскрипції утворюється 4 іРНК, серед яких є і РНК-прегеном. Прегеном кодує HBе та HBс антигени, полімеразу та білковий праймер для реплікаії ДНК, а також є матрицею для реплікації генома ДНК. Інформаційні РНК переміщаються у цитоплазму, де на них синтезуються вірусні білки, які потім збираються навколо утвореного прегеному. Нуклеокапсид містить РНК-залежну ДНК-полімеразу, яка діє як зворотна транскриптаза. У результаті синтезується –ДНК, потім руйнується іРНК, та на матриці – ДНК добудовується +ДНК. Вірус набуває суперкапсиду при проходженні через апарат Гольджи.

-Репродукція збудників гепатиту В відбувається у цитоплазмі та супроводжується ЦПД. Геном вірусу проникає у клітину шляхом ендоцитозу ? з наступним виходом нуклеїнової кислоти із вакуолі або ін’єкції РНК через ЦПМ. На кінці РНК є вірусний протеїн. Геном використовується як іРНК для синтезу білка. Поліпротеїн транслюється з вірусного геному. Після чого поліпротеїн розщеплюється на індивідуальні вірусні протеїни, включаючи вірусну РНК-залежну полімеразу. Полімераза синтезує –ланцюг-матрицю з поверхні +-ланцюга та реплікує геном. Структурні білки збираються у капсид, у нього включається геном, утворюючи віріон. Трансляція вірусних білків відбувається у цитоплазмі клітині. Віріон виходить із клітини шляхом її руйнації, одночасно «одягаючись» суперкапсидом.

?

Вкажіть мікробіологічні особливості патогенезу ВІЛ інфекції.

+Віруси потрапляють через пошкоджену шкіру та слизові у кров. З током крові розносяться по всім органам та системам і ушкоджують переважно клітини імунної системи, спричинюючи їх загибель і розвиток імунодефіциту. При розвитку термінальної стадії виникають ускладнення у вигляді опортуністичних інфекцій та лімфопроліферативних процесів.

-Віруси потрапляють через пошкоджену шкіру та слизові у кров. З током крові розносяться по всім органам та системам і ушкоджують переважно клітини імунної системи, спричинюючи їх пухлинну трансформацію. Клінічно дана патологія проявляється у вигляді опортуністичних інфекцій та лімфопроліферативних процесів.

-Інфекційний процес розпочинається після проникнення віруса в кров, звідки він ендоцитозом проникає у лейкоцит. Після проникнення віруса в клітину можливий розвиток двох типів інфекції: інтегративної та продуктивної. Інтегративна інфекція супроводжується інтеграцією віруса у хромосому із утворенням провіруса. При цьому відбувається продукування антигенів та вірусоносійство. Як наслідок може розвинутись рак селезінки. При продуктивному типі інфекції відбувається активний інфекційний процес із утворенням нових вірусів, при цьому основна роль у руйнуванні спленоцитів належить Т-кілерам. Як наслідок може розвинутись некроз селезінки.

?


Які клітини імунної системи є основною мішенню для ВІЛ?

+Т-хелпери

-Т-кілери

-В-лімфоцити

-макрофаги

-еозинофіли

?

Після клінічного та лабораторного обстеження пацієнта з рецидивуючими опортуністичними інфекціями лікар хворому поставив діагноз “ВІЛ-інфекція”. Якими методами лабораторної діагностики можна підтвердити діагноз ВІЛ у хворого?

+Серологічний.

+Експрес-метод.

-Мікроскопічний.

-Фаготипування.

-Бактеріологічний

-Вірусологічний.

?

Після клінічного та лабораторного обстеження пацієнта з рецидивуючими опортуністичними інфекціями лікар хворому поставив діагноз “ВІЛ-інфекція”. Який матеріал можна взяти від пацієнта для індикації ВІЛ?

+Кров

+Біоптати кісткового мозку

+Сперма

+Ліквор

-Жовч

-Сеча

-Носоглоткові змиви

?

Серологічна діагностика ВІЛ проводиться з використанням наступних реакцій:

+ІФА

-РЗК.

-РН.

-РГГА.

-РНГА.

?

При проведенні ІФА в сироватці крові пацієнта було виявлено антитіла до gp120. Проаналізуйте отриманий результат.

+У пацієнта можлива ВІЛ інфекція, необхідно провести додаткове обстеження

-У пацієнта СНІД

-Пацієнт здоровий

-Пацієнт вірусоносій

?

Верифікаційним методом при діагностиці ВІЛ є імуноблот. Результати реакції вважають позитивною у разі виявлення антитіл до наступних вірусних антигенів (оберіть правильну відповідь):

+gp120

+gp41

+p24

-р9

-р7

gp61

?


Які з перерахованих опортуністичних інфекцій є СНІД маркерними?

+Кандидоз стравоходу

+Цитомегаловірусна пневмонія

+Криптококовий менінгіт

-Стафілококова пневмонія

-Менінгококова інфекція

-Лімфогранулематоз

?

У пацієнта з рецидивуючими опортуністичними інфекціями лікар попередньо діагностував «ВІЛ-інфекцію». Як ви розумієте значення слів «опортуністична інфекція»?

+Інфекції викликані умовно-патогенними мікроорганізмами на тлі імунодефіциту.

-Інфекції викликані госпітальними штамами.

-Інфекції викликані представниками нормальної мікрофлори.

-інфекції викликані особливо небезпечними мікроорганізмами.

?

При проведенні ІФА в сироватці крові пацієнта було виявлено антитіла до gp 120.


Що необхідно зробити лікарю у цьому випадку?

+Необхідно провести повторне ІФА, а у разі позитивного результату використати імуноблот для верифікації ВІЛ-інфікування

-Пацієнт ВІЛ-інфікований, його необхідно лікувати

-Необхідно провести повторне ІФА, у разі позитивного результату можна говорити про ВІЛ-інфікування

-Наявність антитіл до gp120 у сироватці крові не дозволяє говорити про ВІЛ-інфікування, необхідно визначити наявність антигенів у крові.

-У пацієнта СНІД, його необхідно лікувати

?


Для серологічної діагностики з парними сироватками хворого проведено ІФА. Зазначте, як буде виглядати позитивна реакція ?

+Відбувається зміна кольору субстрату.

-Утворюється осад у пробірці.

-Відмічається гемоліз еритроцитів.

-Відмічається світіння об’єктів маркованих флюорохромом при вивченні їх із допомогою люмінесцентного мікроскопа.

-Утворюється кільце преципітації.

?

Вкажать, які з означених компонентів були використані під час постановки ІФА

+Сироватка крові хворих

+Специфічні антигени у вигляді діагностикума

+Специфічні антигени сорбовані на твердій фазі

-Фекалії хворих

-Жовч

-Специфічні антитіла сорбовані на твердій фазі

?


Які ферменти використовуються у якості мітки при проведенні ІФА?

+Пероксидаза хріну

+Лужна фосфатаза

-Еластаза

-Ферментаза

-Трансфераза

-Іфаза

?

Дайте характеристику імунітету, який буде сформований після СНІДу.

+Непротективний нетривалий гуморальний.

-Постінфекційний клітинний та гуморальний, видоспецифічний, непротективний.

-Місцевий специфічний тривалий клітинний.

-Загальний групоспецифічний гуморальний.

-Місцевий та загальний протективний клітинний та гуморальний.

-Типоспецифічний протективний за запальним типом.

?


Як проводиться активна специфічна профілактика ВІЛ в Україні?

+Не проводиться.

-Планово (за календарем щеплень, розпочинається у 1-день життя і далі згідно з календарем щеплень) за допомогою рекомбінантної вакцини.

-За епідеміологічними показниками групам ризику .

-Планово (за календарем щеплень, починаючи з 3-х місячного віку і далі відповідно календаря щеплень) за допомогою інактивованої вакцини.

-Планово (за календарем щеплень, починаючи з 6-х місячного віку і далі відповідно календаря щеплень) за допомогою живої вакцини.

?


Як проводиться лікування ВІЛ інфекції в Україні?

+Антиретровірусними препаратами

-Препарати адамантанового ряду

-Ацикловіром та його похідними

-З використанням специфічної сироватки

-Не проводиться

?


Як проводиться неспецифічна профілактика ВІЛ в Україні?

+Перевірка крові та її препаратів, які будуть використовуватись для переливання, на наявність ВІЛ.

+Використання бар’єрних контрацептивів.

-Ізоляція хворих.

-Обов’язкове переривання вагітності у ВІЛ- інфікованих жінок.

-Безкоштовне забезпечення засобами контрацепції усіх контактуючих із ВІЛ-інфікованими.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас