Ім'я файлу: Дизайн. Визначення дизайну, поняття дизайну.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 19.12.2021
скачати

Дизайн. Визначення дизайну, поняття дизайну
Що таке дизайн? Задум, проект, креслення, малюнок. Термін, яким позначають різні види проектувальної діяльності. Наприклад, процес і результат художньо-технічного проектування промислового виробу, сайту. Мета дизайну – створення якнайповнішої відповідності проектованого об'єкту потребам людини.

Дизайн – це область творчої діяльності, що пролягає в проектуванні наочного світу штучного середовища, в створенні зручних і красивих речей.

З дизайном нерозривно пов'язане поняття композиції.

Дизайн – це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їх комплексів і систем, орієнтованого на досягнення якнайповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища в цілому можливостям і потребі людини, як утилітою, так і естетичним.

«Дизайн» – це творча діяльність, метою якої є визначення формальних якостей промислових виробів. Ці якості включають і зовнішні риси виробу, але головним чином ті структурні і функціональні взаємозв'язки, які перетворюють виріб на єдине ціле як з точки зору споживача, так і з погляду виготівника. Дизайн прагне охопити всі аспекти навколишнього середовища людини, яке обумовлене промисловим виробництвом. Запропоновано Томасом Мальдонадо. Затверджено VI Конгресом ІКСІД (ICSID – International Council of Societies of Industrial Design).

У середині ХХ століття в професійному лексиконі для позначення формоутворення в умовах індустріального виробництва вживалося поняття «індустріальний дизайн». Тим самим підкреслювався його нерозривний зв'язок з промисловим виробництвом і конкретизувалося багатозначність терміну «дизайн». І багато трактатів по історії дизайну того часу в заголовках містили уточнення «індустріальний дизайн». Потім в кінці ХХ століття проектно-художню діяльність у області індустріального формоутворення стали називати більш стисло – «дизайн». Частково це пов'язано і з тим, що суспільство вступило у фазу постіндустріального і відбулися значні зміни і в напрямках «індустріального дизайну».

Дизайн (англ. design) – задум, намір, план, мета, намір, творчий задум, проект і креслення, розрахунок, конструкція; ескіз, малюнок, орнамент, композиція, мистецтво композиції, витвір мистецтва.

Дизайн – специфічний ряд проектної діяльності, що об'єднав художньо-наочну творчість і науково обґрунтовану інженерну практику у сфері індустріального виробництва.

Дизайнер – людина, що займається дизайном.

Практика дизайну – художнє конструювання. Теорія дизайну – технічна естетика.

Об'єктом дизайну може стати практично будь-який новий технічний промисловий виріб (комплект, ансамбль, комплекс, системи) в будь-якій сфері життєдіяльності людей, де соціально-культурний обумовлено людське спілкування.

Основний метод дизайну

Художньо-образне моделювання об'єкту дизайн-проектування за допомогою композиційного формоутворення. Воно базується на результатах аналізу і естетичних запитів утиліт і переваг певних груп споживачів, з урахуванням ситуації і середовища використовування і сприйняття об'єкту, а також аналізу функції об'єкту (як засоби наочного забезпечення відповідних потреб), конструкційних і обробних матеріалів і технології виготовлення виробів, обумовленої можливостями конкретного підприємства.

Основні категорії дизайну

Образ – ідеальне уявлення про об'єкт, художньо-образна модель, створена уявою дизайнера.

Функція – робота, яку повинен виконувати виріб, а також смислова, знакова і ціннісна ролі речі.

Морфологія – будова, структура форми виробу, організована відповідно до його функції, матеріалу і способу виготовлення, утілюючими задум дизайнера.

Технологічна форма – морфологія, втілена в способі промислового виробництва речі-об'єкту дизайн-проектування в результаті художнього осмислення технології.

Естетична цінність – особливе значення об'єкту, що виявляється людиною в ситуації естетичного сприйняття, емоційного, плотського переживання і оцінки ступеня відповідності об'єкту естетичному ідеалу суб'єкта.

Види дизайнерської діяльності:

наочний дизайн.

знаряддя праці.

механізми.

побутова техніка.

мода і аксесуари.

дизайн середовища.

дизайн міського середовища.

дизайн інтер'єрів.

світловий дизайн.

колористика і суперграфіка.

дизайн процесів.

фірмові стилі.

дизайн церемоній.

дизайн-програми.

графічний дизайн.

шрифти.

поліграфія.

веб-дизайн.

візуальна ідентифікація.

товарні знаки.

візуальні комунікації.

Термін «дизайн» зустрічається в нашому житті давно, але зараз використання дизайну в усіх його різноманітних правах досягло тієї стадії, коли виникла потреба в законодавчому регулюванні дизайну. Слово дизайн (від англ. Disegno) – художнє конструювання виробів; проектування естетичного вигляду виробів промисловості [1, с. 253].

Всі предмети, що створюються людиною, мають свій специфічний вигляд, тобто дизайн не є модною забавкою, а джерелом доходу, від високооплачуваної роботи, що виконується на постійній основі.

Питання дизайну були предметом дослідження таких науковців, як Підопригора О.О., Підопригора О.А., Литвин О., Кириченко І., Євдоченко Н., Бойченко А., Бенківський В., Коваль А., Кондратюк І., Перетяжко М., Святоцький О., Ступак С., що досліджують проблеми захисту об’єктів інтелектуальної власності, а також статті дизайнерів – Васильєвої Ю., Галкова Ф., Клюєва М., Харитонова А., Кушніра А., присвячені історії становлення, визначенню поняття дизайну та розподілу його на окремі види, їх характеристиці.

Дизайн, як результат творчої, інтелектуальної творчості користується в нашій країні великою популярністю, проте єдиного визначення поняття дизайну ні в юридичному аспекті ні в сфері практичного застосування не існує. Звідси і правова невизначеність дизайну як об’єкту правової охорони, можливість неоднозначного трактування виду охорони. Тобто для можливості вдосконалення законодавства в галузі охорони об’єктів інтелектуальної власності спочатку треба дати чітке визначення дизайну та його видів, виокремити його основні ознаки.

Дизайн, як об’єкт правової охорони повинен відповідати критеріям охороноздатності. Якщо суб’єкт бажає захистити дизайн як промисловий зразок, то він повинен відповідати вимогам патентоспроможності, бо саме цим документом підтверджується правова охорона об’єкта.

Дизайн – це предмет художньо-конструкторської діяльності в сфері проектування зовнішнього вигляду предметів оточуючого середовища з метою надання їм естетичності та ергономічності, який характеризується новизною та оригінальністю.

Дизайн ґрунтується на двох принципах: естетика й ергономіка. Ці два напрямки нероздільні, порушення гармонії між ними зводить нанівець всі спроби зробити якісний дизайн. Естетика – це не просто «коли красиво», а один з напрямків філософії, що використовує елементи мистецтвознавства.

Ергономіка – це теж ціла наука, головна функція якої полягає в забезпеченні придатності предметів для використання людиною. Фахівці будь-якої області дизайну враховують принципи ергономіки.

Види дизайну: На сучасному етапі в нашій країні існує чимало дизайнерських агентств, контор, спілок та окремих дизайнерів, які працюють в найрізноманітніших напрямах та галузях дизайну. До основних видів дизайну відносять:

Графічний.

Промисловий.

Ландшафтний.

Промисловий дизайн – художньо-конструкторське проєктування вигляду об’єктів, які є промисловим товаром [3, с. 2].

Ландшафтний дизайн – це художньо-конструкторське рішення оформлення створення штучного середовища для життєдіяльності людини шляхом використання штучних та природних елементів ландшафту та флори [4].

Дизайн оточуючого середовища – це художньо-конструкторська діяльність по створенню функціонального та гармонійного простору шляхом оформлення вигляду та взаєморозташування елементів декору приміщення ззовні та з середини.

Дизайн одягу та взуття – це художньо-конструкторське рішення проектування вигляду, фасону, співвідношення аксесуарів, елементів одягу та взуття.

Дизайн іміджу людини – це художньо – конструкторське рішення проектування вигляду, стилю, оформлення зовнішності людини.

Фітодизайн – це художньо-конструкторське рішення компонування та розробка схем розташування об’єктів флори.

Із упевненістю можна сказати, що дизайн – це сучасне мистецтво художнього конструювання, розробка зразків раціональної побудови предметного середовища. Отже, поняття дизайну настільки розмаїте, включає так багато ознак, та елементів, що сказати що є дизайном не зможе чітко, напевне, ні професійний юрист, ні сам дизайнер. Розмаїтість видів дизайну дозволяє широко використовувати юридичний захист цього виду об’єктів інтелектуальної власності. В зарубіжних країнах взагалі йде мова про захист дизайну як самостійного об`єкту інтелектуальної власності. Саме відсутність у законодавстві чіткого та однозначного визначення дизайну та шляху його правової охорони створює найбільші складності при його захисті.

Список джерел

дизайн наочний середовище

1. Словник іншомовних слів // За ред. О.С. Мельничука. Вид. друге. Київ. УРЕ. 1985. – 967 с.

2. Клюев М. Графический дизайн. Свойства используемых материалов. Київ. 2006. – 53 с.

3. Галков Ф. Рассуждение о дизайне // Спецвыпуск: Хакер. – 2004. – №050, с. 1–9

4. Словарь терминов. – www.rosdesign.com/design.htm, станом на 1 березня 2006 року.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас