Ім'я файлу: дизайн реферат.doc
Розширення: doc
Розмір: 118кб.
Дата: 09.02.2021
скачати

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Реферат

на тему: «Дизайн. Види дизайну»

Виконала:

учениця 10 класу

Оноківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Граб Яна

Предмет: трудове навчання

Перевірив:
3 0 листопада 2011р.

Зміст.

Вступ ………………………………………………………………………..2

1 Основні цілі і завдання дизайну ………………………………………..3

2 Об’єкти і види дизайну. Метод та сучасні принципи. …………………8

3 Основні етапи дизайнерського проектування ………………………..13

4 Основні вимоги дизайну до предметного

поновлення середовища. ……………………………………………..……17

5 10 дизайнерських порад про те, як зробити квартиру затишною,

стильною і функціональною? ………………………………………….…19

Список використаних джерел

Вступ

Провідна роль дизайну в розвитку постіндустріального суспільства визначається всіма розвиненими державами світу, зокрема, підкреслюється рішеннями Європейського Економічного Співтовариства. Ще у березні 1994 року ЄЕС призвало європейські країни до активної підтримки дизайну у всіх сферах промислового виробництва, економіки, культури, освіти.

Сучасний стан розвитку економіки України вимагає пріоритетного вирішення проблем, пов'язаних з якістю діяльності та середовищем життєдіяльності людини, асортиментом та конкурентоспроможністю промислової продукції.

1 Основні цілі і завдання дизайну

Дизайн - це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтованого на досягнення найбільш повної відповідності створюваних об'єктів і середовища в цілому можливостям і потребі людини, як утилітарним, так і эстетическим.

Дизайн (англ.desіgn) - задум, намір, план, мета, намір, творчий задум, проект. креслення, розрахунок, конструкція; ескіз, малюнок, візерунок, композиція, мистецтво композиції, твір мистецтва.

Дизайн - специфічний ряд проектної діяльності, що об'єднав художньо-предметну творчість і науково обґрунтовану інженерну практику в сфері індустріального виробництва.

Як засвідчує світовий досвід, дизайн це потужне джерело забезпечення якості товарів та послуг, ефективний засіб суттєвого підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, всього середовища життєдіяльності. Його застосування, при відносно незначних фінансових вкладеннях, здатне спричинити вагомий позитивний ефект на економіку держави, на розвиток матеріальної культури суспільства.

Система дизайну та ергономіки, що існувала в Україні до незалежності, була невід'ємною складовою дизайн-ергономічного забезпечення потреб промисловості та соціально-культурної сфери колишнього СРСР. На початку 90-х років вона припинила своє існування, обсяги дизайнерських та ергономічних розробок у зв'язку зі спадом виробництва різко скоротилися.

Проблема ефективного використання дизайну та ергономіки почала вирішуватись в Україні лише в останні роки. Про це свідчить ряд постанов Кабінету Міністрів України з цього питання та розроблений на їх виконання Національним НДІ дизайну спільно зі Спілкою дизайнерів України, Всеукраїнською ергономічною асоціацією комплекс заходів з розвитку національного дизайну на період 1996-2002 рр

ДИЗАЙН у моді, про нього написано багато і напишуть ще більше. Цілком зрозуміло, на очах одного покоління виникла і затвердилася нова професійна діяльність, яку потрібно якось осмислити. Спочатку писали про терміни, про те, що англійське "desіgn" - похідне від італійського "dіsegno", а означає не тільки креслення або малюнок, але і складні речі - навряд чи не всю область роботи художника, за винятком станкового мистецтва. Потім писали про предмети, зроблених за участю ДИЗАЙНЕРОВ, про те, які це красиві і зручні речі. Потім об самих ДИЗАЙНЕРАХ - що вони роблять, як виходить ДИЗАЙНЕРСКОЕ рішення і чим воно відрізняється від звичайного інженерного. Писали вже багато про що, але по окремості - виявилося, що всі ці окремі фрагменти знань зовсім не просто з'єднати в єдине ціле, для цього потрібні особливі засоби.

ДИЗАЙН - явище імпортне, тому природним є переконання, що вуж про західний Дизайн відомо всі, і потрібно тільки добре довідатися, що про нього написано. Але це виявилося набагато складніше, ніж припускали автори перших статей про західний Дизайн. Хоча західна література по Дизайні нараховує більш півстоліття розвитку, про єдину точку зору в ній не може бути і мови. Справа в тім, що досить часто "ДИЗАЙН" означає власне діяльність художників у промисловості, значно частіше - продукт цієї діяльності (річ або система речей), а іноді - область організації діяльності, узяту як ціле. У деяких випадках "ДИЗАЙН" трактується гранично розширено і далеко виходить за рамки позначення діяльності художника за рішенням задач промислового виробництва.

При безлічі окремих ухвал Дизайну, вироблених у західній літературі, найбільшою чіткістю відрізняється визначення, прийняте в 1964 році міжнародним семінаром по ДИЗАЙНЕРСКОМУ утворенню в Брюгге:

"ДИЗАЙН "- це творча діяльність, метою якої є визначення формальних якостей промислових виробів. Ці якості включають і зовнішні риси виробу, але головним чином ті структурні і функціональні взаємозв'язки, що перетворюють виріб у єдине ціле як з погляду споживача, так і з погляду виготовлювача"

Цим визначенням затверджується наявність особливої творчої діяльності, що відрізняється від традиційних і більш-менш вивчених: мистецтва, інженерії, науки. Питання про меті діяльності позбавлений змісту. Мети, причому різні, можуть ставити люди, що здійснюють цю діяльність, тому у формулюванні семінару зазначений фактично продукт Дизайну - формальні якості промислових виробів у досить розширювальному трактуванні "формального". Описувану в такий спосіб (це зовсім не виходить, що опис вірний) діяльність здійснює ДИЗАЙНЕР або художник-конструктор. Цікаво, що це визначення прийняте не просто Дизайнерами-практиками, а методистами, педагогами, що повинні знати про Дизайн більше інших, але зіставити це визначення з дійсною практикою Дизайну не так-те просто. Нескладно переконатися, що вважати продуктом Дизайну тільки речі, промислові вироби немає достатніх основ. Розмаїтість продуктів, приписуваних Дизайнові, коливається в залежності від конкретного джерела інформації. Більшість ДИЗАЙНЕРОВ відносять до Дизайну не тільки промислові і суспільні інтер'єри (які ніяк не віднесеш до промислових виробів), але і виставочну експозицію, промислову графіку і навіть нові системи організації виробництва, обслуговування, реклами. Більш того, цілий ряд ДИЗАЙНЕРОВ і ДИЗАЙНЕРСКИХ організацій узагалі не виконує проектів промислових виробів, але це не може бути прийняте як підстава відмовити їм у праві представляти в системі поділу праці нову професію.

Спроба виділити якийсь сумарний продукт Дизайну наштовхується на значних труднощів.

Спеціальні національні і міжнародні виставки Дизайну - це уже відібрані згідно не завжди ясно вираженій установці різні речі.

Ще більший добір випереджає публікацію зразків Дизайну спеціальними журналами. Досить зіставити журнали "Іndustrіal Desіgn", "Domus", "Ulm", щоб переконатися в тім, що три основних джерела поточної інформації про діяльності конструкторів показують три "Дизайни". Кожний з них конструює свій "ДИЗАЙН" з безлічі продуктів роботи художника в області промислового виробництва і послуг відповідно до програмної установки. "Ulm" і "Domus" Принаймні свою принципову установку на "Дизайни" формулюють явно і відкрито; всі інші журнали або її не мають, або не вважають потрібним повідомляти.

На підставі друкованих публікацій і виставочної експозиції ми не маємо можливості побачити дійсне значення Дизайну в економічному житті сучасного Заходу. Спеціальні журнали, природно, цю роль перебільшують, а експонати виставок істотно перевершують по технічним і естетичним якостях середній рівень промислової продукції.

Відповідно до принципів історизму, для того щоб зрозуміти якесь явище в сьогоденні, необхідно простежити його історію. Це так, але справа в тім, що часом історія пишеться й у залежності від того, як розуміється явище в сьогоденні. Але все-таки спокуса настільки велика, що історію звичайно пишуть раніш, ніж знаходять для неї логічні підстави, при цьому історичне дослідження будується на негласному допущенні, що зв'язок між фактами встановлюється як би сама, природним шляхом. Ця доля не минала і західного Дизайну. У нашу задачу не входить історичний опис становлення Дизайну і його відносини до "історій Дизайну", що вже були написані. ДИЗАЙН багато в чому залишається явищем легендарним, і легенди представляють для нас істотний інтерес. Усяка спроба визначити час виникнення Дизайну є схованим визначенням. Уже саме твердження, що ДИЗАЙН починається з робіт Морриса, або з діяльності німецького Веркбунда, або з роботи американських художників у період великої кризи 1929 року, має на увазі зовсім визначене представлення про тім специфічний "Дизайні", історія якого будується на "фактичному матеріалі". Хоча приватних історій-визначень Дизайну можна зіставити не менше десятка, ми зупинимося лише на трьох найбільш популярних описах народження Дизайну, тим більше, що інші є проміжними стосовно цим основного.

У першому випадку (при розширювальному трактуванні Дизайну) затверджується, що ДИЗАЙН - явище, що має тривалу історію, вимірювану тисячоріччями, а "сучасний ДИЗАЙН" - це не більш ніж кількісний стрибок. Він виражається в різкому збільшенні кількості речей, у створенні яких бере участь художник, і відповідно в самовизначенні Дизайну як самостійної діяльності за рахунок його виділення з мистецтва й інженерії. Сутність діяльності ДИЗАЙНЕРА при цьому істотно не міняється.

За останні два десятиліття практика Дизайну надзвичайно ускладнилася, і провести границю між ДИЗАЙНОМ і іншими областями професійної діяльності художника поза мистецтвом у його станковому варіанті стає усе складніше. Проектування принципове нових промислових виробів; косметичні зміни в зовнішньому вигляді промислової продукції без серйозної зміни її технічних характеристик; створення фірмового стилю, що охоплює всі сфери діяльності сучасної корпорації; рішення експозицій - усе це сьогодні називається ДИЗАЙНОМ і виконується професійними ДИЗАЙНЕРАМИ. Проект організації навчання по телебаченню, проект комплексного процесу переробки м'ясних продуктів, програма урбанізації для країн, що розвиваються, Африки, нарешті, художня обробка кандидатів на виборах - усе це в наші дні на Заході називається ДИЗАЙНОМ або нон-дизайном і виконується професійними ДИЗАЙНЕРАМИ. Фактично, зараз неможливо знайти область соціальної практики розвитих капіталістичних країн, у якій не приймали б досить діяльна участь професійні художники-проектувальники, ДИЗАЙНЕРИ.

2 Об’єкти і види дизайну. Метод та сучасні принципи

В сучасному світі існують дуже багато видів дизайну.

Назвемо основні області, які в свою чергу можна розбити на багато-багато видів.

Області Дизайну:

Промисловий - дизайн промислових товарів, конвейєрно-потоковий масовий дизайн. Проектування 3-х мірних об’єктів. Основна область дизайну, де найбільше повно застосовуються професійні навички і досвід дизайнера, де від дизайнера потрібно вся його майстерність і навіть більше.. Це:

1. Послуги технологічних дизайнерів, що проектують естетично зроблені структури тканин, рельєфи плиток, фактури покрить, текстури пластиків.

2. Послуги дизайну, що декорує, коли проектуються художні тканини, портьєри, скатертини, килими для промислового виготовлення.

3. Послуги інженерного дизайну, що здійснює всебічне удосконалювання інструментів, приладів, верстатів, машин.

4. Послуги класичного дизайну (або художнього конструювання) об'єктів суспільного побуту і побутової праці.

5. Послуги нон - дизайну, що організує процеси виробництва, обслуговування, збуту, навчання.

Промисловий дизайн - це практика аналізу, створення і розробки продукції для масового виробництва. Ціль промислового дизайну - створити форми, успіх яких гарантований до того, як були зроблені великі капіталовкладення, щоб така продукція вироблялася за ціною, що дозволяє її добре продавати й одержувати розумні прибутки.

Стайлінг "дизайн" - художня адаптація вже готової форми (інтер'єр-екстер'єр) або поліпшення технічної частини об'єкта. У Росії розвивається досить вигадливо :) Средовой дизайн - дизайн архітектурного середовища (інтер'єр-екстер'єр), послуги дизайнерів, що проектують художні свята, виставки і тд.

Графічний дизайн - проектування символів-знаків, логотипів, послуги дизайнерів, що проектують поліграфічну продукцію і тд. Послуги стайлинг і арт-дизайна, що приділяють основну увагу виразності корисних предметів. Сплав форми і змісту, реалізації й унікального вираження даних.

Публіш-арт - так називаний народний (міський) дизайн. Процвітає на заході.

Нон-дизайн - організує процеси виробництва, обслуговування, збуту, навчання.

Web-дизайн - проектування інтерактивних web проектів.

Сайнс-дизайн - науковий дизайн.

Фито-дизайн - дизайн із застосуванням, в основному, природних елементів, квітів і рослин.

Рекламний дизайн - скоріше комерційне ремесло, засноване більше на досягненні прибутку, чим на мистецтві. Футуро-дизайн - історичний дизайн і прогностичний дизайн майбутнього.

Кустарний дизайн - скоріше ремесло, засноване більше на особистому досвіді і смаку, чим на утворенні.

Кітч - примітивний, тупий (кухонний) "дизайн", у даний час визначення носить відтінок зневаги і презирства. Цей стиль широко використовується в сучасній рекламі, орієнтованої на широкого (народного) споживача. Слово з'явилося в 1860-1870-і роки в Німеччині (Мюнхені) і означало переробку старих меблів, відновлення з відтінком обману: продавати старе як нове. Друга ймовірна складового значення - англійське слово sketch ("начерк").

Один зі словників докладно пояснює це джерело: "Коли англо-американські покупці не хотіли дорого платити за картину, вони вимагали начерк, sketch" . Деякі значення, що існують ще на етапі формування терміна і відбиті в німецьких етимологічних словниках, залишаються в ньому донині : комерційне побутування (використання при описі кітчу слів "продаж", "розпродаж", "збування"); негативна оцінка (часте згадування слів сміття , бруд , а також звуконаслідування, у якому "шиплячий звук символізує перебільшене неприйняття" ); підробка під що-небудь коштовне і новомодне.

Арт-дизайн - дизайн штучний, концептуальний, елітний.

Психо-дизайн- це наука адаптації інтер'єрів, архітектурних і ландшафтних форм під конкретну людину, його психологічні особливості і потреби. Інтер'єр здатний стимулювати і руйнувати, набудовувати на успіх, спокій або активність, знімати або збільшувати внутрішні проблеми людини, родини, колективу; активізувати творчий процес, впливати на продажі. Створити індивідуальну дизайн-модель "під людину" можна тільки на основі об'єктивної, науково обґрунтованої інформації і методики, що поєднує принципи дизайну і психології.

Дизайн середовища - дизайн архітектурного середовища. Послуги дизайнерів, що проектують художні свята, ходи, обряди, виставки. Послуги програмного дизайну, що організує масштабні об'єкти з обліком практичних і художніх задач.

Ландшафтний дизайн-дизайн навколишнього середовища, зелених насаджень, компоновка створеного людиною з природнім

Виділимо основні поняття в дизайні:

1. Практика і теорія дизайну

2. Предмет дизайну

3. Об'єкти дизайну

4. Основний метод дизайну

5. Основні категорії дизайну

Практика і теорія дизайну

Практика дизайну - художнє конструювання. Теорія дизайну - технічна естетика.

Предмет дизайну

Предметом дизайнерської діяльності (тим, на що вона спрямована) є створення гармонічної, змістовної і виразної форми об'єкта, у якому відбиває цілісне значення його споживчої цінності.

Об'єкти дизайну

Об'єктом дизайну може стати практично новий технічний промисловий виріб (комплект, ансамбль, комплекс, системи) у будь-якій сфері життєдіяльності людей, де культурно обумовлене людське спілкування.

Основний метод дизайну моутворення. Воно базується на результатах аналізу утилітарних і естетичних запитів і переваг визначених груп споживачів, з урахуванням ситуації і середовища використання і сприйняття об'єкта, а також аналізу функції об'єкта (як засобу предметного забезпечення відповідних потреб), конструкційних і оздоблювальних матеріалів і технології виготовлення виробів, обумовленої можливостями конкретного підприємства.

Основні категорії дизайну

Образ - ідеальне представлення про об'єкт, художньо-образна модель, створена уявою дизайнера.

Функція - робота, що повинна виконувати виріб, а також значеннєвої, знакова і ціннісна ролі речі.

Морфологія - будівля, структура форми виробу, організована відповідно до його функції, матеріалом і способом виготовлення, що втілюють задум дизайнера.

Технологічна форма - морфологія, втілена в способі промислового виробництва речі-об'єкта дизайну-проектування в результаті художнього осмислення технології.

Естетична цінність - особливе значення об'єкта, що виявляється людиною в ситуації естетичного сприйняття, емоційного, почуттєвого переживання й оцінки ступеня відповідності об'єкта естетичному ідеалові суб'єкта.

Як визначити продукт дизайну, якщо не прибігати до спроб вивести його за аналогією з наукою, мистецтвом або інженерією? Складність полягає в тім, що в ролі продуктів дизайну виступають гранично різні об'єкти: машини, верстати, різні технічні пристрої, товари широкого вжитку, упакування, промислові інтер'єри і виставочні експозиції, нарешті, особливі види послуг, включаючи стайлінг кандидата на вибори. Ця складність ставила і ставить у тупик західних дослідників дизайну, що дотепер не змогли вийти з безпосереднього предметного плану розгляду емпірії дизайнерської практики.

Отже, з одного боку, у ролі продукту дизайну виступає й аналізується вся річ, але адже вся річ є продуктом сумарної виробничої діяльності і як така оцінюється і реалізується на ринку. Виходить, продуктом дизайну покладаються визначені властивості речі, що привносяться дизайнером у її створення, - визначення цих властивостей через річ виявляється нерозв'язною проблемою: занадто різні речі, що несуть властивості, привнесені дизайном, які б вони ні були.

Тоді виявляється, що дуже легко знайти ту єдину площину, на якій виявляються в рівній ситуації всі найрізноманітніші речі; ця площина навіть не повинна штучно будуватися, вона реально існує. Усі перераховані вище об'єкти діяльності дизайнера (і всі неперераховані теж) поєднує повною мірою тільки одне: усі вони споживаються в сучасній західній цивілізації, усі вони є предметами споживання. Але адже споживання - не є щось однорідне, воно володіє складною внутрішньою структурою, що залежить від конкретних соціально-історичних умов, від характеристик людей, що виступають стосовно всієї суми речей як їхні споживачі. Виходить, проблема функції дизайну як сфери професійної діяльності розв'язна тільки і тільки через людину (у його конкретності, не абстрактної людини узагалі), іншої можливості не дано.

3 Основні етапи дизайнерського проектування

З погляду психології в мисленні можна виділити аналіз і синтез, абстракцію й узагальнення.

Аналіз через синтез – « основний нерв процесу мислення... об'єкт у процесі мислення включається в усі нові зв'язки й у силу цього виступає в усі нових якостях, що фіксуються в нових поняттях; з об'єкта, таким чином, як би вичленяеться весь новий зміст: він як би повертається щораз іншою своєю стороною, у ньому виявляються всі нові властивості».

У навчальному проектуванні студент робить ці розумові операції. Він аналізує умови задачі на основі обраної їм творчої установки, аналізує первісну спробну ідею, що приводить до розкладання загальної мети на спектр ієрархічно взаємозалежних підцілей, аналізує загальний задум архітектурного об'єкта й одержує при цьому представлення про можливі шляхи його розгортання в проектній моделі, аналізує проміжні результати проектування для виявлення їхньої відповідності всім заданим обмеженням задачі.

Студент використовує різні абстрактні представлення: композиційні схеми, апріорні принципи просторової побудови, що при подальшому проробленні теми наповняються конкретним змістом і перетворюються в органічні частини проектованого об'єкта.

Студент узагальнює використовувані їм прийоми роботи, поширюючи них на різні інші об'єкти, він узагальнює і формальні (абстрактні) засобу просторової побудови об'єктів, застосовуючи ті самі архітектурні і композиційні схеми і засоби архітектурної мови для рішення всіляких задач. Узагальнене представлення про яких-небудь об'єкти він одержує через аналіз системи, у яку вони із самого початку входять, як органічні елементи, або через функціональне, значеннєве об'єднання спочатку роз'єднаних об'єктів у рамках деякої цілісної системи.

Студент здійснює синтез. Він поєднує різні аспекти задачі в загальному задумі, синтезує різноманітні прийоми і методи проектування у своїй роботі. Він поєднує багато підсистем об'єкта в цілісному архітектурному добутку.

Ці найбільш загальні ланки розумового процесу знаходяться в діалектичній єдності, супроводжують один одному і взаємодіють на всіх стадіях проектування від задуму до розробки проектної моделі. При цьому співвідношення аналітичних і синтетичних процедур на різних стадіях по-різному.

Зміст проектної діяльності може розкритися в тріаді: аналіз - синтез - оцінка. Стадії розчленовування задачі на частині або декомпозиція, з'єднання частин по-новому, вивчення результату повторюються багаторазово відповідно до етапів розробки моделі. Кожен цикл відрізняється від попередньою більшою деталізацією і меншою узагальненістю.

Творчі задачі відносяться до класу "погано визначених задач", що містять багато "відкритих" (що піддаються змінам) обмежень і цілей, заданих лише функціонально, при відсутності критеріїв для оцінки морфологічних елементів рішення.

Первісний аналіз творчої задачі дозволяє розкрити головний зміст майбутнього об'єкта, виробити представлення про меті проектування, виділити з умов задачі "тверді" обмеження (вимоги, яким варто задовольнити в першу чергу) і виявити необхідні функціональні зв'язки. Цей аналіз розкриває склад і структуру процесу, що повинний бути організований в об'єкті. На підставі результатів аналізу і концептуальної схеми об'єкта виробляється синтез виявлених компонентів і виробляється ідея, що органічно з'єднує них у єдине ціле - просторову структуру, взаємозалежну з навколишнім середовищем. Синтез розкриває те загальне, що зв'язує компоненти системи.

Подальша діяльність складається в залученні загальних і приватних критеріїв: технологічних, містобудівних, технічних, економічних - для оцінки відповідності пропонованої структури найважливішим з них. Оцінки, отримані в результаті порівняння варіантів, дають можливість судити про відносну ефективність рішення і намітити наступні кроки'.

Кумулятивна стратегія Пейджа (США) рекомендує збільшити витрати зусиль на аналіз і оцінку і зменшити витрати на синтез рішень, "які можуть виявитися непридатними, тобто виключити необхідність розробляти погані проекти, щоб навчитися створювати гарні".

Однак чим більше вводиться критеріїв, тим більше диференційованим стає зміст оцінки і тем сутужніше погодити них між собою. У кожен момент вироблення рішення необхідно домагатися гарних сполучень ведучих показників. Оцінка відіграє роль "фільтра", що відсіває неприпустимі рішення або погані варіанти. Синтез дозволяє знайти можливі області рішення, перебороти розкриті аналізом протиріччя, конкретизувати взаємозв'язку приміщень у структурі цілого.

Пошук невідомого у творчому процесі ескізування має спрямований характер. Кожен новий ескіз, що узагальнено виражає результати попередньої аналітико-синтетичної діяльності, є в той же час відправною крапкою для подальшого ходу думки, спрямованої на перетворення форми, об'ємно-просторової композиції, конструктивної основи об'єкта за законами необхідності, доцільності і художній виразності. Продуктивно "розумове програвання" процесів життя об'єкта на проектній моделі, що розглядається при цьому як функціональний організм.

Застосовуючи аналіз, синтез і оцінку у творчій роботі, студент тренує свій розум, розвиває інтуїцію, здобуває здатність критичного судження. Залучаються одночасно й у взаємодії один з одним міркування від часткового до загального (індукція) і від загального до частки (дедукція). Пошук концептуальної схеми об'єкта й образної її інтерпретації складається з циклів, що повторюються доти , поки не найдеться одне домінуюче рішення. Застосуванням аналізу і синтезу, індукції і дедукції в процесі побудови моделі об'єкта досягаються функціональна ясність, структурність і композиційна цілісність.

На всіх етапах проектування педагог допомагає студентам дозволити виникаючі в них питання, заохочує найбільш змістовні творчі пропозиції учнів, дає ради, приводить корисні для даного випадку аналоги, виявляє перспективні напрямки розвитку ідеї. На стадії пошуку принципового задуму педагог особливо уважний і обережний, щоб сприяти виробленню студентом самостійного оригінального рішення і не порушити руху творчої думки. Однак умови навчальної творчої діяльності мають свої особливості і якщо спроби рішення самостійно студентом проектної задачі занадто затягуються, педагог прибігає до підказки. Важливо враховувати, що пошук рішення студентом до підказки сприяє виникненню особливого стану "пошукової домінанти", що визначає наступне орієнтування в ситуації підказки і веде до рішення творчої проблеми.

Архітектурна школа повинна підготувати архітектора здатним самостійно вирішувати проблеми і створювати нові творчі задуми. Цьому сприяє перенесення акценту з інформаційно-запам'ятовуючого навчання на вироблення здібностей до одержання нових знань, оволодінню методами творчої проектної діяльності. Активізація самостійних продуктивних дій студента на старших курсах, у сполученні зі здатністю критично оцінювати хід рішення проектної задачі, формує в мислення, що учиться оригінальність,, що виступає в незвичайності способів рішення проблеми. Так зміцнюється здатність до творчості - індивідуальному підходові до кожної проблеми, поглядові на будь-яку ситуацію в проектуванні як на ще незнайому, з нової точки зору, що вимагає перебування нестереотипних шляхів і засобів рішення. Це нешаблонне мислення виражається в готовності зштовхнутися з новими проблемами і використовувати особисті здібності не обмежуючи уже випробуваними способами досягнення цілей, розробленими стандартними підходами і методичними схемами.

4 Основні вимоги дизайну до предметного поновлення середовища

Щоб аналізувати той або інший предмет з погляду дизайну, потрібно виділити загальні питання формоутворення, на підставі сказаного в цій главі.

Отже, на думку сучасного теоретика дизайну, О.И.Нестеренко, речам предметного середовища властива та ж закономірність і доцільність, що і формам живої природи.

"У виразних проявах форми беруть участь:

а) її власні властивості (вид, величина, маса, колір, щільність);

б) її просторові зв'язки (масштаб, стійкість, рухливість, динамічна спрямованість, довжина, колірний розвиток);

в) засоби і способи зображення, взаємодіючі з поверхнею (лінійність, площинність, обсяг, фактура, колірне покриття і т.д.)."

Нестеренко так само виділяє основні принципи побудови предметної форми:

"а) конструктивні якості, що випливають з функції предмета;

б) пропорційна взаємодія частин, зв'язаних з конструктивною основою;

в) розподіл маси в залежності від призначення частин і властивостей матеріалу.

Аналіз тієї або іншої стильової форми вимагає діалектичного підходу, тобто дослідження її в живому процесі розвитку, від моменту виникнення до занепаду або переродження. Розвиток меблевих форм визначається потребами і смаками людей тієї або іншої епохи, тому, щоб дати повний аналіз формоутворення меблів для сидіння, необхідно звернутися до запропонованого матеріалу курсу "Історія і теорія дизайну" і на підставі закономірностей формоутворення, виведених у даній главі, зробити аналіз по приведеній вище схемі.

Відомо, що взаємодія в предметному оточенні людини не обмежується формулою людин - предмет. Крім цього існують також взаємодії: предмет - людин і предмет - предмет. Людина виявляє своє відношення до предмета, але і предмет, у свою чергу, теж впливає на людину за допомогою своїх характеристик: розміру, форми, кольору, матеріалу і навіть ціни. Що стосується форми та перевага віддається ідеальності і простоті. У колірному відношенні найкраще сприймаються родинні кольори спектра або контрастні (тепле - холодне). Можлива фактура матеріалу, але це на аматора.

Домірність змушує предмети підкорятися один одному. Домінують завжди речі великих розмірів, отже - більшої маси, отже - більш вагомі. Чим більше простору контролює предмет, тим він значніше в силу своїх розмірів. Виміру відбуваються по вертикалі, по горизонталі і у всіх напрямках: Ейфелев вежа домінує своєю висотою, Велика китайська стіна - своєю довжиною, а скажемо звезда Бетельгейзе - своїм обсягом.

Подібність і розходження визначають доречність місця розташування предметів у середовищі собі подібних (за формою, напрямкові, динаміці, ергономіці). Сусідство речей буває як: позитивним, коли спостерігається спорідненість у виді органічності форм або колірних гам; дисонансним - коли присутні контрасти; негативне або неприйнятним - коли має місце невідповідність форм і нетектонічність предметів. Органічно сприймаються предмети, поєднувані задумом при присутності домінантного лідерства одного з них, і розумно відзначених композиційних центрів, що складають структуру або основу композиції. Дисонують різнохарактерні предмети, коли простежується домінантність обопільна або не монопольна. Це коли в середовищі "лідерів" відбувається хаос або симетрія, що заперечує естетику композиції.

Композиція - кінцева безліч взаємозалежних елементів.

Елемент - обмежена одним або декількома контурами частина композиції, що володіє визначеними ознаками.

Ознаки - характеристики елементів, обмежених параметрами (візуальна маса, ступінь динамічності – що характеризується витянутістю маси по осях).

Складники естетичної оцінки предмета, де людина діє на середовище (людина-предмет-середовище): техніка, інженерія, ергономіка, естетика, соціологія, економіка.

5 10 ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ПОРАД ПРО ТЕ, ЯК ЗРОБИТИ КВАРТИРУ ЗАТИШНОЮ,

СТИЛЬНОЮ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ?

1. Зонуємо великий простір

Тотальна мода на вільне планування, квартири-студії і сполучені кухні-їдальні має свої підвідні камені. Будь-який архітектор скаже вам, що просто знести стіни недостатньо. Не розділена на підзони велика площа незабаром може почати пригнічувати. Заберіть перегородки між кімнатами, об'єднаєте їх з коридорами і кухнею - і ви одержите зовсім нове приміщення, де, як незабаром виявиться, вам не дуже подобається жити. Чому?

Тому що чисто психологічно нам потрібно кілька різних місць для різних занять.

Нам потрібно, щоб були окремі, хоча б умовно відмежовані зони, де б ми могли спокійно сісти і пообідати, не почуваючи за спиною двадцяти метрів порожнього простору, щоб був затишний куточок, де б ми могли усамітнитися з книгою, і так далі.

Перше правило планування відкритого простору - хоча б візуально розділити зони різного функціонального призначення - приготування, прийому їжі, перегляду телевізора, роботи, відпочинку, спілкування... Це можна зробити за допомогою:

а) різної текстури підлоги;

б) перепаду висоти стелі чи арки між кухонною і вітальні зоною;

в) декількох колон;

г) світлової завіси (звичайно їдальня висвітлюється більш яскраво, а кухня знаходиться в півмороку, де підсвічуються тільки робітники поверхні);

д) "барної стійки" чи якихось інших предметів інтер'єра, що виступають у ролі бар'єра.

2. Виганяємо запахи, відтинаємо звуки

Кухня - це, звичайно, здорово, але є одне "але". Коли ми готуємо, у нас пригоряють котлети, стікає молоко і т.д. Ситуація - як у рекламі, тільки з точністю до навпаки: "А запах! Цей запах!.." Можна, звичайно, провітрити - і забути. А м'які меблі? А килими? А портьєри? Тканини всмоктують запахи, як губка. Якщо ви часто готуєте їжу в будинку, зробіть розсувну перегородку між кухонною і вітальні зоною - в будь-який момент кухню можна буде відітнути. До того ж перегородка - це і звуковий екран.

3. Обставляємо просторі кімнати

У дуже великих приміщеннях не варто розставляти меблі винятково по периметру.

Навіщо вам потрібно, щоб кімната нагадувала армійський плац чи танцклас? Заповнити центр можна “обідньою групою” чи просто гостьовим диваном.
4. “Розширюємо” маленьке приміщення

Якщо квартира типова з малюсінькою кухнею і не дуже просторими кімнатами? Візуально збільшити простір можна за допомогою:

а) подовжнього напрямку мостин чи малюнка паркету;

б) двер зі склом, дзеркальних стулок шафи-купе і просто дзеркал;

в) розосередженого освітлення.

Існує розхожа думка, що світлі тони візуально розширюють приміщення. Але в дуже маленьких кімнатах, наприклад, 8 кв. м, біла шпалера проблему не вирішать. Навпаки, на багатьох маленьке світле приміщення діє пригнічувано, викликаючи асоціації з амбулаторією чи вбиральнею.

Маленьку кімнату краще зробити яскравою, як скринька.

А якщо ви боїтеся колірного "перевантаження", залишіть одну стіну світлою й однотонною.

5. "Піднімаємо" стелю

Якщо ви хочете візуально збільшити висоту стелі, можна зробити її разнорівневою, наприклад, у коридорах нижчою, а в кімнатах вищою. Занижена стеля при вході в приміщення створює ілюзію більш високих стель у житловій частині квартири.

Інший спосіб візуально "підняти" стелю - вибрати шпалеру з вертикальним малюнком - наприклад, у класичну смужку.

6. Повторюємо елементи

Якщо ви використовуєте в інтер'єрі пластичні елементи -і арки, вигнуті стіни, криволінійні подіуми чи стійки, обов'язково повторіть ці лінії ще раз. Золоте правило дизайнера інтер'єру: усі виразні деталі повинні знаходити відзвук у сусідніх елементах, які проглядаються.

7. Вибираємо двері і вікна

Якщо вам подобаються розсувні двері - вибирайте купе на дві направляючі, верхню і нижню. Двері з одним верхнім кріпленням дуже хитливі: найменший протяг - і вона "гуляє". З таким купе ви раз у раз будете просипатися по ночах від противного деренчання.

Що б ви не вибрали, усі двері повинні бути в одному стилі.

"Дверна різноголосиця" дуже псує загальне враження.

Те ж саме відноситься і до вікон. До речі, найкраще дивляться вікна із симетричним плетінням - не варто прагнути до асиметрії вікон там, де можна її уникнути.

8. Чого не варто робити на кухні

Кухня являє собою арену, де можна спостерігати "єдність і боротьбу" трьох протилежностей - плити, мийки і холодильника. Кожний з цих елементів повинен мати хоча б мінімум власного простору, але в той же час вони не повинні стояти далеко одні від одного. І не ставте між ними предмети, що заважають рухатися - це створить на вашій кухні джерело постійного роздратування.

Якщо ви вирішили поставити на кухні гарнітур з окремо стоячим "островом", розплануйте його місце так, щоб із усіх чотирьох сторін залишалися проходи не менше метра - інакше ним буде незручно користатися і вам гарантований ще одне джерело роздратування.

Стіни кухні можна закрити так званим кухонним "фартухом".

Ця рада актуальна, насамперед, для старих будинків, куди часто навідуються комунальні служби -ізмінювати проводку, батареї, газові труби... При установці кухонної гарнітура не зашпаровуйте наглухо доступи до цих самих комунікацій. Майте на увазі, що зняти цілковитий "фартух" із пластику набагато простіше, ніж розбивати кахельну плитку.

9. Чи вже так вам потрібний подіум?

Така начебто б красива штука, як подіум, часто обертається вивихнутими суглобами і розбитими дитячими колінами. Багато людей, що влаштували в себе в будинку "сходинки", скаржаться на те, що це виявилося дуже незручно.

Якщо є можливість зонувати простір якось інакше, підлогу краще залишити без перепадів.

До того ж чим підлога вища, тим стеля нижча. І, відповідно, повітря, настільки дорогоцінного в міських умовах, менше.

10. Боремося з повінню

Не варто піднімати підлогу у ванній і туалетній кімнатах: вода має властивість текти вниз. І, якщо під час вашої відсутності, не дай Боже, лопне труба чи кран, можуть постраждати паркетні підлоги, ламінат, меблі, сусіди знизу... Запобігти цій проблемі легше, ніж її вирішити: зробіть невеликий порожок. Якщо аварія невелика (наприклад, потік вентиль), а шви по периметру забиті герметично, такий "резервуар" заповниться не раніше, ніж через 12 годин, людина ж заходить у ванну в середньому кожні 4--6 годин, так що, швидше за все, до потопу справа не дійде.

І останнє: не забувайте, що туалет є не тільки у вас.

Якщо ви затіяли перепланування, простежте, щоб спальня не виявилася поруч із сусідським санвузлом. Шум води, що спускається, буде для вас навряд чи самим приємним наспівом. Хоча один мій знайомий, пам'ятається, втішав себе тим, що це самий живий "природний" звук серед технічних міських шумів.


Список використаних джерел

1 ДСТУ 3899-99. Дизайн та ергономіка. Терміни та визначення. - Київ: Держстандарт України. - 1999. - 33 с.

2 Постанова КМУ від 30 липня 1996 р. № 876 “Про Раду з дизайну”.

3 Постанова КМУ від 20 січня 1997 р. № 37 “Про першочергові заходи щодо розвитку національної системи дизайну та ергономіки і впровадження їх досягнень у промисловому комплексі, об’єктах житлової, виробничої і соціально- культурної сфер”.

4 Сборник переводов iN" 1. ВННИТЭ, стр. 37.

5 У підготовці реферату використовувались матеріали з Глобальної

6 Мережі Інтернет. Основою рефератові послужили матеріали з таких сайтів як:

HYPERLINK http://www.osp.ru www.osp.ru

HYPERLINK http://www.dvgups.ru www.dvgups.ru

HYPERLINK "http://www.bis-n.ru" www.bis-n.ru

HYPERLINK http://www.ergonomic.ru www.ergonomic.ru

HYPERLINK http://www.felix.ru www.felix.ru

HYPERLINK http://www.ixbt.com www.ixbt.com

HYPERLINK "www.optiergo.ru" www.optiergo.ru

http://library.sredaboom.ru/


скачати

© Усі права захищені
написати до нас