Ім'я файлу: Дитячо-юнацька спортивна школа Ковальчук.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 18.09.2023
скачати

Міністерство освіти і науки України

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Факультет спорту та менеджменту

Реферат з ТМТДОВС на тему:

«Дитячо-юнацька спортивна школа»

Виконала: студент групи 12-ЄС2,

Ковальчук Софія

Перевірив: викладач із дисципліни

«ТМТДОВС»,

Аксютін Віктор Володимирович

Київ-2021

План:

1. Вступ;

2. Загальні положення;

3. Комплектування ДЮСШ;

4. Організація навчально-тренувального процесу;

5. Використана література.

Вступ

Система резервного спорту забезпечує підготовку спортсменів, які закінчили спортивні школи і мають реальні можливості для досягнення високих результатів міжнародного рівня та успішної участі у Всесвітніх студентських іграх. Ця система об’єднує спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, спортивні команди міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також товариств, федерацій.

Система дитячо-юнацького спорту об’єднує спортивні школи всіх типів, що забезпечують відбір обдарованих осіб із системи дитячого спорту, поступову спеціалізацію юних спортсменів, які мають високий рівень підготовленості, для участі в європейських та всесвітніх спортивних змаганнях дітей та школярів, а також для дальшого переходу в систему резервного спорту.

Загальні положення

Дитячо-юнацька спортивна школа – це державний спеціалізований навчально-спортивний заклад, на який покладено функції спортивної підготовки дітей, підлітків і юнацтва.

ДЮСШ є юридичною особою, яка фінансується з державного і місцевих бюджетів та інших джерел, які не суперечать законам, володіє майном і правами, передбаченими законодавством, може мати самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банку, печатку і бланк встановленого зразку.

Право створення ДЮСШ належить органам державного управління фізичною культурою і спортом, освіти, профспілковим та фізкультурно-спортивним організаціям, федераціям, спортивним комітетам, клубам і приватним особам, організуючим їхню діяльність відповідно до законодавства.

ДЮСШ відкриваються при наявності кваліфікованих кадрів, необхідної матеріально-спортивної бази, фінансових засобів, у тому числі фонду оплати праці в обсязі не менше 8 ставок тренерів-викладачів. Для ДЮСШ при профкомах і розташованих у сільській місцевості кількість ставок тренерів-викладачів зі спорту встановлюється не менше чотирьох.

ДЮСШ у своєму складі може мати структурні підрозділи, що працюють на умовах госпрозрахунку та самофінансування.

Державне визнання статусу ДЮСШ (акредитацію) здійснює Міністерство спорту і туризму.

  • Дитячо-юнацькі спортивні школи загальної фізичної підготовки (ДЮСШ ОФП)

ДЮСШ ОФП формується з груп загальної та спеціальної фізичної підготовки.

Основними завданнями ДЮСШ ОФП є зміцнення здоров’я дітей, їх фізична підготовка, передача вихованців в інші спеціалізовані навчально-спортивні заклади.

Основними критеріями діяльності на етапі загальної фізичної підготовки є:

- Стабільність складу що займаються, відвідуваність ними тренувальних занять;

- Динаміка приросту індивідуальних показників розвитку фізичних якостей учнів;

- Рівень освоєння основ гігієни і самоконтролю; на етапі спеціальної фізичної підготовки:

- Стабільність складу що займаються, відвідуваність ними тренувальних занять;

- Динаміка приросту індивідуальних показників фізичної підготовленості вихованців;

- Рівень освоєння основ техніки видів спорту, навичок гігієни і самоконтролю;

- Кількість вихованців, переданих у навчально-спортивні заклади та училища олімпійського резерву.

Оптимальним показником стабільності складу що займаються є збереження не менше 70 відсотків контингенту за кожні 2 роки навчання в групах ЗФП і 60 відсотків – в групах СФП.

Атестація ДЮСШ ОФП проводиться один раз на 4 роки.

ДЮСШ ОФП, що має кваліфіковані кадри, спортивну базу, певні досягнення в роботі, може мати у своїй структурі відділення з видів спорту та відкривати в них навчально-тренувальні групи з письмової згоди відповідної обласної, міського управління з фізичної культури, спорту і туризму або за підсумками атестації бути переведена в установленому порядку в розряд ДЮСШ рішенням засновника та відповідного обласного, міського управління з фізичної культури, спорту і туризму.

  • Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ)

ДЮСШ у своїй структурі мають відділення з видів спорту.

Відділення формуються з груп початкової підготовки та навчально-тренувальних груп. Співвідношення кількості груп початкової підготовки до навчально-тренувальних при комплектуванні за рахунок бюджетних коштів має бути не менше 2:1.

Основним завданням ДЮСШ є підготовка спортивного резерву та передача спортсменів у вищі ланки.

Основними критеріями діяльності на етапі початкової підготовки є:

- Динаміка приросту індивідуальних показників розвитку фізичних якостей та

фізичної підготовленості учнів;

- Рівень освоєння основ техніки видів спорту, навичок гігієни і самоконтролю;

- Число учнів, що займаються, зарахованих до навчально-тренувальних груп.

На навчально-тренувальному етапі:

- Стан здоров’я, рівень фізичного розвитку вихованців;

- Динаміка зростання рівня підготовленості відповідно з індивідуальними особливостями учнів;

- Освоєння обсягів тренувальних навантажень, передбачених програмами з видів спорту;

- Число учнів, переданих в училища олімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки.

За погодженням з відповідним обласним, міським управлінням з фізичної культури, спорту і туризму, у відділеннях з видів спорту ДЮСШ можуть створюватися групи спортивного вдосконалення, які підлягають перезатвердженню щорічно.

Мінімальним показником для збереження статусу дитячо-юнацької спортивної школи є передача не менше 2 учнів у вищу ланку підготовки протягом атестаційного (чотирирічного) періоду для районних (сільських) ДЮСШ і 4 учнів для міських ДЮСШ.

Атестація ДЮСШ проводиться один раз на чотири роки, як правило, після закінчення зимового або літнього олімпійського циклу.

ДЮСШ, які не мають кваліфікованих кадрів, відповідних матеріальних і фінансових умов і, в силу цього, не вирішують завдання підготовки спортивного резерву, можуть бути реорганізовані на підставі висновку відповідної обласної, міської кваліфікаційної комісії:

- В дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки (ДЮКФП) рішенням рай-, міськвідділу освіти та відповідного обласного, міського управління з фізичної культури, спорту і туризму;

- В дитячо-юнацьку спортивну школу загальної фізичної підготовки (ДЮСШ ОФП) рішенням засновника та відповідного обласного, міського управління з фізичної культури, спорту і туризму.

Діяльність ДЮСШ, органів освіти повинна будуватися в тісній організаційно-методичній єдності з роботою з фізичного виховання в загальноосвітніх школах. При цьому може використовуватися матеріальна база загальноосвітніх шкіл для проведення занять навчальних груп ДЮСШ.

  • Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву (СДЮШОР)

СДЮШОР створюється на базі існуючої ДЮСШ, забезпеченої спортивною базою, кваліфікованими тренерськими кадрами, яка досягла високого рівня роботи з підготовки спортсменів високого класу.

Поряд із завданнями дитячо-юнацької спортивної школи, перед нею ставиться головна мета – готувати резерв для національних (збірних) команд і спортивних клубів (команд) з ігрових видів спорту.

Одним з головних періодів роботи зі спортсменами є етап спортивного вдосконалення.

Основними критеріями діяльності груп спортивного вдосконалення є:

- Рівень фізичного розвитку та функціонального стану вихованців;

- Виконання спортсменами обсягів тренувальних, змагальних навантажень і планових завдань, передбачених індивідуальними планами підготовки;

- Динаміка спортивно-технічних показників;

- Результати виступу в державних змаганнях;

- Число спортсменів, зарахованих у резервні та стажерські склади національних команд з видів спорту.

Статус спеціалізованої школи олімпійського резерву присвоюється Міністерством спорту і туризму за поданням управлінь з фізичної культури, спорту і туризму обласних, міського виконавчих комітетів за підготовку спортсменів – учасників Олімпійських ігор, переможців та учасників чемпіонатів та фінальних змагань на Кубки світу та Європи (1-6 місця), чемпіонатів, першостей світу та Європи серед молоді, юніорів та юнаків (1-3 місця); в ігрових командних видах спорту – за підготовку не менше двох спортсменів, які брали участь у фінальних турнірах чемпіонатів світу, Європи, чемпіонатів (першостей) світу та Європи серед молоді, юніорів, юнаків, або не менше трьох спортсменів, підготовлених до основного складу національної команди України. Для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які культивують неолімпійські види спорту, кількість підготовлених спортсменів, що дають право на присвоєння школі статусу спеціалізованої, подвоюється. У залік школі йдуть результати, показані в минулому чотирирічному періоді учнями або вихованцями, переданими в училища олімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки та спортивні клуби (команди) з ігрових видів спорту, але за умови, якщо вони проходили підготовку безпосередньо в школі не менше двох років, починаючи з навчально-тренувального етапу.

Комплексні ДЮСШ наділяються статусом спеціалізованих олімпійського резерву в разі досягнення одним з відділень з виду спорту вищевказаних результатів (без застосування підвищень за спеціалізацію тренерам-викладачам інших відділень).

На окремі СДЮШОР за рішенням органів державного управління з фізичної культури і спорту, освіти, профспілкових органів можуть бути покладені додаткові функції організаційно-методичного керівництва діяльністю ДЮСШ ОФП і ДЮСШ та проведення відомчих спортивно-масових заходів з присвоєнням їм статусу державного, обласного, міського.

Комплектування ДЮСШ

ДЮСШ комплектується дітьми та підлітками, що не мають відхилень у стані здоров’я і протипоказань для занять спортом, представляють їм рівні умови для вступу та навчання, а тим що мають перспективу в спорті вищих досягнень – необхідні умови для їх спортивного вдосконалення.

ДЮСШ встановлює наступні вимоги до рівня майстерності спортсменів-учнів:

- На етап вищої спортивної майстерності зараховуються перспективні спортсмени-учні, які виконали або підтвердили в попередньому році в командних ігрових видах спорту розряд кандидата у майстри спорту, в решті видів спорту – вимоги спортивного звання не нижче «Майстер спорту»;

- На етап спортивного вдосконалення зараховуються спортсмени-учні, які виконали нормативні вимоги програми з виду спорту і виконали або підтвердили в попередньому році в командних ігрових видах спорту для спортсменів старше 18 років – перший розряд; для спортсменів віком до 18 років – перший юнацький розряд; у біатлоні, лижних гонках, легкій атлетиці – 50% спортсменів – «Кандидат у майстри спорту» і 50% спортсменів – перший розряд, в інших видах спорту – розряд «Кандидат у майстри спорту»;

- На навчально-тренувальний етап зараховуються спортсмени-учні, які пройшли навчання на етапі початкової підготовки не менше двох років і виконали контрольно-перекладні нормативи.

Затвердження плану комплектування ДЮСШ з відділенням, навчальним групам і контингенту учнів виробляється засновником до 1 вересня, кошторису витрат – до 1 січня.

Затвердження тарифікаційного списку, річного розрахунку навчальних годин, списків навчальних груп по етапах підготовки проводиться адміністрацією школи (груп спортивного вдосконалення – за погодженням з відповідним обласним, міським управлінням з фізичної культури, спорту і туризму; вищої спортивної майстерності – Міністерством спорту і туризму) до 1 вересня . Затвердження спискового складу груп початкової підготовки та груп загальної фізичної підготовки – до 1 жовтня.

Зарахування учнів до ДЮСШ здійснюється за заявою вступника за згодою батьків і наявності допуску лікаря.

У разі вибуття учня з групи тренер-викладач зобов’язаний доукомплектувати їх у місячний термін.

Для зарахування до навчально-тренувальної групи ДЮСШ учні здають контрольні нормативи із загальної фізичної та спеціальної підготовки. Переведення учнів до групи наступного року навчання проводиться на підставі рішення тренерської ради з урахуванням виконання ними контрольно-передових нормативів, наявності встановленого спортивного розряду. Учні, які не виконали контрольні нормативи з профілюючого виду спорту, можуть залишатися на повторний рік навчання (не більше одного разу на кожному етапі) або переводитися в спортивно-оздоровчі групи (для ДЮСШ). Випуск проводиться після закінчення кожного етапу навчання. Зарахування та випуск учнів оформляються наказом директора спортивної школи.

Учні, передані для підвищення спортивної майстерності в училища олімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності, команди майстрів з ігрових видів спорту, не входять в кількісний склад груп, але вважаються вихованцями даної школи і можуть виступати за її команду. Для доукомплектування групи в неї можуть бути зараховані учні з попереднього року навчання. Режим навчально-тренувальної роботи та наповнюваність даної групи зберігаються до закінчення кожного етапу навчання.

Організація навчально-тренувального процесу

Навчальний рік у ДЮСШ починається 1-го вересня. Навчальна робота проводиться відповідно до програм з видів спорту. Навчальний план розрахований на 46 тижнів навчально-тренувальних занять безпосередньо в умовах школи та на 6 тижнів – в умовах спортивно-оздоровчого табору, навчально-тренувальних зборів, проведених в канікулярний період, і тренувань за індивідуальними завданнями.

Основними формами навчально-тренувального процесу є групові навчально-тренувальні заняття, робота за індивідуальними планами (з учнями груп спортивного вдосконалення і вищої спортивної майстерності, або найбільш обдарованими учнями навчально-тренувальних груп), медико-відновлювальні та оздоровчі заходи, педагогічні тестування, участь у змаганнях і навчально-тренувальних зборах, інструкторська і суддівська практика.

Режим тренерсько-викладацької роботи з навчальними групами і мінімальна наповнюваність груп займаються по етапах навчання визначається інструкцією Міністерства спорту і туризму. Тривалість одного заняття в групах загальної фізичної підготовки, початкової підготовки не повинна перевищувати 2 академічні години, у групах спеціальної фізичної підготовки, навчально-тренувальних групах – 3 та спортивного вдосконалення – 4 годин.

ДЮСШ організовує і проводить у процесі навчально-тренувальних занять, змагань, у вільний час виховну роботу з учнями за планом, затвердженим директором школи.

Для підготовки команд і учнів, допущених до участі в республіканських і міжнародних змаганнях, ДЮСШ мають право в межах асигнувань на навчально-тренувальну роботу проводити в установленому порядку і нормах витрат навчально-тренувальні збори тривалістю до 12 днів до центральних і до 18 днів до міжнародних змагань. Завдання навчально-тренувальних зборів визначаються тренерською радою. Плани зборів затверджуються директором ДЮСШ.

ДЮСШ у межах виділених коштів та відповідно до затвердженого календарного плану спортивних заходів може проводити внутрішньошкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання, а також спортивно-оздоровчі табори.

ДЮСШ може направляти на навчально-тренувальні збори центрів олімпійської підготовки та шкіл вищої спортивної майстерності в якості змінного контингенту учнів, включених до числа членів, стажистів і резерву національних команд з видів спорту та їх особистих тренерів, несучи витрати по проїзду зазначених спортсменів і тренерів та збереженню заробітної плати тренерів. Спортсмени-інструктори штатних національних команд можуть залишатися в списочних складах навчальних груп ДЮСШ за рішенням засновника.

Спортсменами-учнями ДЮСШ можуть бути діти, підлітки та молодь, що не мають медичних протипоказань для занять спортом.

Спортсмени-учні мають право:

- Безкоштовно користуватися спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням спортивної школи;

- Отримувати в установленому порядку спортивний одяг, взуття спеціального призначення та інвентар індивідуального користування;

- Набувати спортивний одяг та взуття загального призначення на умовах часткової оплати її вартості;

- Навчатися у спеціалізованому по спорту класі, залучатися у спортивно-оздоровчий табір;

- Брати участь у конкурсному відборі на черговий етап спортивної підготовки;

- Одержувати по закінченні ДЮСШ копію особистої картки спортсмена.

Учні ДЮСШ зобов’язані:

- Постійно підвищувати свою теоретичну, загальну і спеціальну фізичну підготовку;

- Удосконалювати спортивну майстерність;

- Виконувати намічені плани індивідуальних і групових занять;

- Дотримуватися спортивного режиму і гігієнічних вимог;

- Систематично вести щоденник спортсмена;

- Поєднувати заняття спортом з успішним навчанням у загальноосвітній школі або іншому навчальному закладі;

- Виступати у змаганнях за ДЮСШ або організацію, у віданні якої вона знаходиться;

- Не застосовувати заборонені медпрепарати;

- Суворо дотримуватися вимог лікарського контролю, регулярно, не рідше одного разу на 6 місяців, проходити диспансеризацію.

За порушення правил внутрішнього розпорядку до студентів можуть застосовуватися відповідні заходи впливу, аж до виключення з ДЮСШ або дискваліфікації на певний період за рішенням педагогічної ради.

Лікарський контроль за учнями ДЮСШ здійснюється диспансером спортивної медицини. Лікар, введений в штати ДЮСШ у встановленому порядку, здійснює медичне забезпечення навчально-тренувального процесу та спортивних змагань, контроль за обсягом та інтенсивністю тренувальних навантажень, бере участь у складанні та затвердженні індивідуальних планів підготовки спортсменів.

Використана література:

- Агафії В.В. – «Виховання майбутніх спортсменів»;

- Веселов П.І. – «Особливості навчання і виховання школярів у ДЮСШ»;

- Яковлєва Н.Ю. – «Підготовка Олімпійського резерву».
скачати

© Усі права захищені
написати до нас