1   2   3   4   5
Ім'я файлу: курсова робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 56кб.
Дата: 13.05.2022
скачати

Задачі даної курсової роботи:


1.Визначити ключові поняття курсової роботи пов’язані з її темою

2.Визначити систему правового забезпечення

3.Визначення етичної поведінки в органах МВС

4.Забезпечення законності в адміністративній діяльності поліції

5.Форми реалізації законності в адміністративній діяльності поліції

6.Заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в ОВС

7.Проблеми забезпечення законності

8. Оцінка ефективності поліції у США

Основнавна частина даної курсової роботи складається з трьох частин.Перший і другий розділи присвячено,службовій дисципліні,третій проблемам забезпечення законності та оцінкі діяльності в зрівнянні з поліцією США
Розділ 1. Службова дисципліна


Службова дисципліна ‒ це виконання поліцейськими та працівниками поліції Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому підрозділів та Присяги працівника поліції.

Дисциплінарний проступок ‒ невиконання чи неналежне виконання поліцейським службової дисципліни. Систему правового забезпечення службової дисципліни складають:

Конституція України (п. 22, ст. 92).

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 15).

Закон України від 02 липня 2015 р. «Про Національну поліцію».

Закон України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ» (станом на 11.07.2016 чинний).

Закон України від 14 жовтня 2014 «Про запобігання корупції».

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ».

Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС: наказ МВС України від 28.04.2016. № 326.

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 12 березня 2013 № 230 (станом на 11.07.2016 чинний).

1.1.Не дотримання службової дисципліни


За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності. Що мається на увазі під визначенням «інше порушення службової дисципліни»? У статті 64 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889 (далі — Закон) встановлено загальну підставу для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності. Водночас, ця стаття не є самостійною нормою (з точки зору правового регулювання), бо конкретні підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності визначені в ст. 65 Закону. У разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.

1.2. Особливості адмін.відповідальності


Особливості адміністративної відповідальності визначені ст. 15 КУпАП «Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень»

поліцейські несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами.

До поліцейських не може бути застосовано громадські роботи, виправні роботи і адміністративний арешт.

Розділ 2.Забезпечення службової дисципліниСлужбова дисципліна відповідно до ст. 61 Закону забезпечується шляхом:

«1) дотримання у службовій діяльності вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби та виконання правил внутрішнього службового розпорядку;

2) формування керівником державної служби у підпорядкованих державних службовців високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а також до держави, державних символів України;

3) поєднання керівниками усіх рівнів методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих державних службовців;

4) поєднання повсякденної вимогливості керівників до підпорядкованих державних службовців з постійною турботою про них, виявленням поваги до їхньої честі та гідності, забезпеченням гуманізму та справедливості.»
Правила етичної поведінки поширюються на працівників апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, і є узагальненням стандартів етичної поведінки у їх діяльності. Службова дисципліна в органах поліції досягається: створенням належних умов проходження служби поліцейськими та працівниками поліції; набуттям високого рівня професіоналізму; забезпеченням гласності та об’єктивності під час проведення оцінки результатів службової діяльності; дотриманням законності і статутного порядку; повсякденною вимогливістю керівників до підлеглих, постійною турботою про них, виявленням поваги до їх особистої гідності; вихованням в поліцейських та працівників поліції високих моральних і ділових якостей; забезпеченням соціальної справедливості та високого рівня соціально-правового захисту; умілим поєднанням і правильним застосуванням заходів переконання, примусу, дисциплінарного та громадського впливу; належним виконанням умов контракту про проходження служби. Для відзначення сумлінного ставлення поліцейських до виконання службових обов’язків можуть застосовуватися такі заохочення: 1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення; 2) оголошення подяки; 3) нагородження грошовою винагородою; 4) нагородження цінним подарунком; 5) Міністерства внутрішніх справ України (Національної поліції); 6) занесення на «Дошку пошани»;

7) нагородження відзнаками Міністерства внутрішніх справ України (Національної поліції); 8) дострокове присвоєння чергового спеціального звання; 9) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою; 10) нагородження відзнакою Міністерства внутрішніх справ «Вогнепальна зброя».


1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас