Ім'я файлу: 2.doc
Розширення: doc
Розмір: 174кб.
Дата: 16.10.2020


контроль знань

Варіант 2

Дисципліна ГІС І БАЗИ ДАНИХ

Студент(ка)_Сукаленко Владислав ___________________
Група__ГТЗ 1901-2___________________________
НАДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА НАСТУПНІ ПИТАННЯ:(за матеріалами тем 1-3)


  • За яких умов стала можливою поява науки геоінформатики?

  • Які вимоги до апаратного забезпечення ГІС є обов’язковими?(Ваша думка)

  • Охарактеризуйте Атрибутивний тип даних ГІС.

  • Які фактори впливають на вибір способу формалізації просторових даних?  1. Геоінформатика — наука, що має яскраво виражений міждисциплінарний характер, а тому її непросто «втиснути» в оболонку дефініції. Найбільш усталеним на сьогодні є таке визначення: геоінформатика — це наука, яка вивчає інформаційні процеси, що відбуваються в природі, суспільстві, свідомості з метою розкриття суті чотирьох великих феноменів дійсності — Космосу, Землі, Життя та Людини в їх­ньому нерозривному зв’язку. Своєю появою геоінформатика завдячує виникненню таких фундаментальних наук ХХ століття, як кібернетика, теорія інформації, загальна теорія систем, інформатика, глобальне моделювання, енергетика, оптимологія та багато інших, які стали основою нового напряму. Саме геоінформатика дає змогу, з одного боку, об’єднати різні науки про Землю, а з іншого — забезпечити їхній взаємозв’язок з іншими науками як природничого, так і гуманітарного напряму.
  1. Геоінформаційні системи базуються на певному наборі технічного обладнання, основними функціями якого є забезпечення роботи програмних ГІС-продуктів і допоміжних програм, збереження масивів цифрових даних, забезпечення збору і введення даних, представлення готової інформації. Комплекс електронних і електронно-механічних пристроїв, призначений для технічної підтримки працездатності ГІС, називається апаратним забезпеченням ГІС. Загальна організація взаємозв'язку елементів апаратного забезпечення геоінформаційної системи називається архітектурою, сукупність функціональних частин — конфігурацією системи.
  1. МУ ГІС до векторних об'єктів можуть бути прив'язані семантичні дані. Наприклад, на карті територіального зонування до просторових об'єктів, які становлять зони, може бути прив'язана характеристика типу зони. Структуру і типи даних визначає користувач. На основі атрибутивних значень, присвоєних векторним об'єктам на карті, може будуватися тематична карта, на якій ці значення позначені кольорами відповідно до шкали кольорів або різного роду штриховками чи крапом. Найчастіше атрибутивні дані зберігаються у таблицях реляційної бази даних та є прив'язаними до певних векторних об'єктів. У випадку використання растрового способу позиційна та атрибутивна інформація поєднуються — колір пікселя передає одночасно і розташування і характеристику.

  2. Вибір способу формалізації визначається багатьма факторами, серед яких: характер просторової інформації, джерело одержання даних, специфіка розв'язуваних завдань, ємність вільної комп'ютерної пам'яті, швидкодія комп'ютера і деякі інші. Дані - це сукупність фактів, що подані у формалізованому вигляді.скачати

© Усі права захищені
написати до нас