Ім'я файлу: Доповідь_Тебенко (2).docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 23.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
Е. Хемінгуей Прощавай, зброє! тест.docx
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОИМ Шпортько О.В. Кулик А.Ю..doc
Завдання для звіту 7.doc
Завдання до теми 2.docx
Організація інноваційної діяльності ЗМЕБ 41.doc
Методи оптимізації та моделі управління грошовими потоками на
самост робота.docx

Слайд 1 Вельмишановний Голово, шановні члени державної екзаменаційної комісії, шановні присутні, дозвольте представити вашій увазі доповідь за результатами дипломної роботи.
…. доповідь за результатами дипломної роботи за темою: «Флористичний аналіз фітоценозів міста Суми» (звичайно тему оголошують, у такому випадку її не потрібно озвучувати знову!!!)
Слайд 2 Зростаючий техногенний вплив в умовах міста викликає все більше уваги з боку науковців у контексті розробки шляхів формування комфортного середовища існування для людини і всіх інших організмів, життя яких пов’язане з містом. Основна середовищеутворювальна роль належить рослинним угрупованням, що виконують низку важливих функцій, серед яких – регулювання газового складу повітря і ступеня його забрудненості, зниження впливу шумового фактору, формування оптимальних кліматичних характеристик міста, естетична та можливість відпочинку населення. Збереження вже існуючих природних комплексів та розширення площі зелених насаджень має вирішальне значення для міста. Тому метою дипломної роботи є аналіз флористичного складу фітоценозів м. Суми, зокрема, центральної частини міста та парків-пам’яток садово-паркового мистецтва як одних із основних осередків біорізноманіття, а також вивчення природно-заповідного фонду м. Суми.

Або:

Місто Суми включає значну кількість зелених зон, що являють собою рослинні угруповання як природного (береги річок, озер), так і антропогенного походжень (парки та інші зони відпочинку). Всі вони мають вагоме значення для створення комфортного середовища для живих організмів міста, основними функціями яких є: регулювання газового складу повітря і ступеня його забрудненості, зниження впливу шумового фактору, формування оптимальних кліматичних характеристик міста, естетична та можливість відпочинку населення. Частина із них відноситься до об’єктів та територій природно-заповідного фонду міста, що гарантує збереження цих рослинних комплексів для нащадків. Розширення цих територій є ключовою задачею як місцевого, так і державного рівнів. Тому метою дипломної роботи є аналіз флористичного складу фітоценозів м. Суми, зокрема, центральної частини міста та парків-пам’яток садово-паркового мистецтва як одних із основних осередків біорізноманіття, а також вивчення природно-заповідного фонду м. Суми.

Відповідно до мети у роботі поставлено завдання, які зазначено на слайді.
Слайд 3 Дослідженням було охоплено центральну частину міста, а також парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Більшу увагу було зосереджено на парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Асмолова», флору якого досліджено більш детально.

Слайд 4 – З метою збереження унікальної флори міста у складі міських фітоценозів, створюються об’єкти ПЗФ. На території Сум знаходяться 13 природоохоронних об’єкти, які відносяться до різних категорій ПЗФ. Серед них – парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, дендрологічні парки загальнодержавного значення, ботанічні сади місцевого значення та ботанічні пам’ятки природи місцевого значення.

Слайд 5 – У роботі було досліджено другу та частину третьої зони ландшафтно-екологічного поясу в межах комплексу зелених посадок в місті Суми. До цих зон належать саме парки та лісопаркові насадження, а також насадження вздовж центральних вулиць, які характеризуються типовими умовами для зростання рослин.

У роботі досліджувалися фітоценози 4 парків пам’яток садово-паркового мистецтва. З них:

  1. Парк «Асмолова Флора саме даного парку вивчалася нами особливо детально.

  2. Парк «Басівський».

  3. Парк «Веретенівський».

  4. Парк «Будинок-музей А.П.Чехова».

Слайд 6 - Аналіз флори центральної частини міста Суми

Дендрофлора центральної частини міста Суми, що включала вулиці: Харківська, Петропавлівська, Троїцька, Ільїнська та Прокоф’єва представлена 28 видами дерев, які належать до 16 родів та 12 родин. З них покритонасінні складають 86 %, а голонасінні – 14 %.

Слайд 7. Найбільшу частку серед дерев центральної частини міста займають родини Tiliaceae – 40 %, Sapindaceae – 18 %, Hippocastanaceae – 15 %, Salicacea – 10 %. Інші насадження мають частку менше 5 %.

Найпоширенішими деревами у кількісному співвідношенні дендрофлори центральної частини міста Суми є Tiliacordata Mill. та Tiliaplatyphyllos Scop., що є позитивним для міста. Це обумовлено тим, що липа є типовим представником міської дендрофлори і має ряд корисних властивостей: величні та густі крони дають багато тіні; ці дерева покращують тепловий режим; поглинають шум; знижують пилове забруднення завдяки липкому покриттю на листках; виділяє значну кількість фітонцидів, що сприяє знезараженню повітря.

(Добавити про Мельник Т.І)

Слайд.8. Аналіз флори парків-пам’яток садово-паркового мистецтва «Веретенівський» та «Басівський» зазначений на слайді. Він показав, що провідними родинами, які зростають у парках є, Pinaceae, Sapindaceae,, Salicaceae,Rosaceae.

Слайд 9. Одним з представників парку «Веретенівський» є Pseudotsugamenziesii Mirb. – псевдотсуга Мензіса. А парку «Басівський» Catalpabignonioides Walt. – катальпа бігноєподібна

Слайд 10. Аналіз флори парків садово-паркового мистецтва «Будинок-музей А.П. Чехова» показав, що провідними є родинами, які зростають в парку є Fagaceae, Malvaceae, Betulaceae. Серед цінних видів рослин слід відмітитиSpiraeavanhoutteiспірею Вангутта.

Слайд 11. Аналіз співвідношення видів різних життєвих форм за І.Г. Серебряковим показав, у флорі парку переважають дерева (58 видів, 62,4 %), дещо менше чагарників (33 види, 35,5 %), незначну частку у спектрі життєвих форм мають ліани (2 види, 2,1 %)

Систематичний аналіз деревних та напівдеревних видів рослин показав, що на території парку зростає 96 видів, які належать до 62 родів, 34 родин, 27 порядків, 8 класів та 2 відділів. Провідними виступають Rosaceae (12 видів), Pinaceae (8 видів), Sapindaceae (6 видів), Cupressaceae (5 видів), Malvaceae (4 види).

На території парку зростають цінні види рослин, одним із яких є сосна Веймутова.

Слайд 12. Коркове дерево амурське (Phellodendronamurense L.).

Слайд 13. А також сосна Кримська (Pinusnigrasubsp. Pallasiana)

Слайд 14Вивчення дендрофлори парку Асмолова, дозволила нам кількісно розподілили деревні види до 4 типів екоморф.

По відношенню рослин до вологи у парку переважають мезофіти, рослини цієї групи  добре ростуть в умовах помірного зволоження та є характерними видами для міста Суми. Представником є Fraxinusexcelsior L. –ясен звичайний

Слайд 15- За вимогами до світла у складі флори переважають світлолюбні види 44 %. До таких рослин відноситься і Juniperussabina L ялівець козацький

Слайд 16 – За вимогами до температури флора парку характеризується однаковою кількістю видів середньо-теплолюбних та теплолюбних рослин, по 31%. Представником цієї екоморфи є Sambucusracemosaбузина червона та QuercusroburL. – дуб звичайний.

Слайд 17 - По відношенню до родючості ґрунту рослини розподілились відносно однаково, але найбільшу частку складають мезотрофи та мегатрофи по 36 та 35 % відповідно.

Слайд 18 – В ході проведення дослідження ми проаналізували індекс рослинності NDVI у межах парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Асмолова» за допомогою аерофотознімків. За участю даного показника ми визначили відсоток максимальної густоти рослинності за період дослідження та порівняли їх у різні роки.

Найвище значення індексу NDVI парку зображено на рис. але за різними роками (зліва – 2019 (0,84) рік, справа – 2020 (0,89) рік).

Слайд 19 – Виявлені дані говорять про незначні зміни температури за роки дослідження та майже одинаків вегетаційний індекс.

Аналіз індексу NDVI у парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Асмолова» у м. Суми дає можливість оцінити його динаміку і по всій території м. Суми.

Таким чином, за результатами дослідження флористичного складу фітоценозів центральної частини м.Суми та парків-пам’яток садово-паркового мистецтва зазначимо, що флора міста Суми у цілому відповідає природно-кліматичним умовам його розташування. Також у його складі багато декоративних видів немісцевого походження, які добре акліматизувалися у наших умовах. Слід відмітити значну кількість синантропних видів, які займають рудеральні місця зростання, серед яких і карантинний вид рослин – Ambrosia artemisifolia. Зазначимо, що основною функцією міських екосистем є рекреаційно-оздоровча, про що свідчить підбір видів рослин, що складають ядро міської флори.

В цілому, у межах міста важливо зберігати існуючі природні комплекси та збільшувати площі подібних територій, що сприятиме оптимальному функціонуванню видів у складі урбанізованих ландшафтів.

Слайд 10– Висновки були наведені під час доповіді, тому дозвольте їх не зачитувати.

Слайд 21 - Дякую за увагу!!! (голосно)


скачати

© Усі права захищені
написати до нас