Ім'я файлу: титулка_Зразок_20.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 16.06.2020
Пов'язані файли:
ПЕРЕЛІК Купчак.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ»

ДИПЛОМНА РОБОТАСервісні програми. Комп’ютерні віруси та антивірусні програми. Архівація і розархівація файлів. Запис даних на компакт-диски. Розробка поліграфічної продукції у програмі Microsoft Word.Професія: 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Учениця групи ОПЗ-31 _____ В.М. Івасюк «_____»______________2020 р.

(підпис) (розшифровка підпису) (дата)
Керівник дипломної роботи:
викладач ______________ В.Я. Опар «_______»______________2020 р.

(посада) (підпис) (розшифровка підпису) (дата)

Консультант:

з охорони праці

викладач ______________ О. М. Маланюк «_______»______________2020 р.

(посада) (підпис) (розшифровка підпису) (дата)
Нормоконтроль

викладач _____________ Н. М. Марчук «_______»______________2020 р.

(посада) (підпис) (розшифровка підпису) (дата)

Допускається до захисту з оцінкою___________________


2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НВР

________________Р.Ф.Дуткевич

“ ” 202__ р.

ЗАВДАННЯ


на дипломну роботу


Учня (учениці)
(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема роботи
2. Термін здачі учнем закінченої роботи _______________________________3. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить зробити)

4. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

5. Консультанти із зазначенням розділів роботи, що стосуються їх:


Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Теоретична частина

Опар В.Я.Охорона праці

Маланюк О. М.Нормоконтроль

Марчук Н. М.

6. Дата видачі завдання ______________________

Керівник: _______________ В.Я. Опар____

(підпис) (розшифровка підпису)


Завдання прийняв до виконання ________________ _________________

(підпис) (розшифровка підпису)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас