1   2   3
Ім'я файлу: Диференційний діагноз жовтяниць у дтей.docx
Розширення: docx
Розмір: 77кб.
Дата: 30.09.2020
скачати

Диференційний діагноз жовтяниць у дтей

Д і агностичн і ознаки

Надпечінкові жовтяниці

Печінкові жовтяниці

Підпечінкові жовтяниці

Анамнез

Спадкова схильність

Контакт з хворими на вірусний гепатит, парентеральні втручання, статевий контакт

Вроджені вади, механічні причини

Розвиток хвороби

Частіше – поступовий

Гострий, підгострий

Наростаючий

Наростання жовтяниці

Повільне, тривале, з періодичним посиленням

Швидке (ВГА),

поступове (ВГБ)

Швидке

Колір шкіри

Лимонно (блідо)-жовтий

Жовтий, шафрановий

Зеленувато-жовтий

Свербіж шкіри

Відсутній

При холестазі (парентеральні гепатити)

Помірний

Збільшення селезінки

Значне

Рідко

Немає

Колір сечі

Звичайний

«Кольору пива»

Насичений

Колір випорожнень

Насичено темний

Знебарвлений (ахолічний)

Знебарвлений

Гемограма

Анемія

Лейкопеніялімфоцитоз

Залежить від причин

Гіпер-

білірубінемія

Непряма фракція

Більше – пряма фракція

Пряма фракція

Цитоліз

(АЛТ, АСТ)

Норма / збільшення в 2-3 рази

Різке підвищення

(десятки разів)

Норма / помірне підвищення

Холестаз (лужна фосфатаза)

Норма

Норма / підвищення

Значне підвищення

Вірусні гепатити – це група інфекційних захворювань, що викликаються первинно-гепатотропними вірусами, з фекально-оральним та гемо-контактним механізмами передачі, які характеризуються переважним ураженням печінки.

Гепатит А ( ГА) - гостре циклічно перебігаюче інфекційне захворювання, що характеризується помірними симптомами інтоксикації, швидко минучими порушеннями функції печінкових клітин та доброякісним перебігом. Джерелом інфекції є хворі всіма формами гострого інфекційного процесу. При цьому найбільше епідеміологічне значення мають хворі безжовтяничними й безсимптомними формами. Вірусемія короткочасна й епідеміологічного значення не має. Особливістю епідемічного процесу при ГА єосінньо-зимова сезонність. Механізмпередачі збудника - фекально-оральний.

Періоди та їх тривалість за типово го перебігузахворювання:

· Інкубаційний(10-45 днів)

· Продромальний(2-6 днів)

· Жовтяничний(розпалу) – 7-14 днів

· Постжовтяничний(п еріод до нормалізації розмірів печінки та функціональнихпечінкових проб )

· Реконвалесценції(відновлювальний) – 2-3 місяці .

Інкубаційний період:мінімальний - 7 днів, максимальний - 50 днів, частіше від 15 до 30 днів.

Початковий (переджовтяничний)період звичайно характеризується грипопод i бним, диспепсичним абоастеновегетативним варіантами клінічних проявів. Тривалість початкового періоду4-7 днів.

У випадку грипопод i бноговаріанту хвороба починається гостро, температура тіла швидко підвищується до38-390С, часто з пропасницею, і тримається на цих цифрах 2-3 дні.Хворих турбують головний біль, ломота у м'язах та суглобах. Іноді відзначаютьсяневелика нежить, хворобливі відчуття в ротоглотц i .

Для диспепсичного варіанту переджовтяничного періоду хвороби характернізниження або зникнення апетиту, болі й важк i сть в еп i гастр i ї або правому підребер'ї,нудота й блювання. Іноді частішають випорожнення до 2-5 разів на добу.

За астеновегетативно го варіант у хвороба починається поступово,температура тіла залишається нормальною. Переважає слабкість, знижуєтьсяпрацездатність, з'являються дратівливість, сонливість, головний біль,запаморочення.

Змішаний варіант початку хвороби проявляється найчастіше ознакамидекількох синдромів. При пальпації органів черевної порожнини відзначаютьзбільшення, ущільнення й підвищення чутливості печінки, а нерідко й збільшенняселезінки. За 2-3 дні до появи іктеричності склер і шкірних покривів хворі зауважують, що в них потемнішала сеча (набулатемно-коричневого кольору), а випорожнення, навпаки, стали більш світлими(гіпохол i чними).

Жовтяничний період проявляєтьсяжовтушн i стю склер,слизових оболонок ротоглотки, а потім шкіри. Інтенсивність жовтяниці наростаєшвидко й у більшості випадків уже у найближчий тиждень досягає свого максимуму.Колір сеч i стає усебільше темним, випорожнення - безбарвними. З появою жовтяниці ряд симптомівпереджовтяничного періоду слабшає й у значної частини хворих зникає , а загальний стан та самопочуттяпокращуються . При цьому довше за все зберігаються загальна слабкість ізниження апетиту, іноді - відчуття важкост i в правому підребер'ї. Температура тіла в жовтяничному періодізазвичай нормальна. При обстеженні хворого можна виявити збільшення, ущільненняй підвищення чутливості краю печінки, позитивний симптом Ортнера. У 15-50%хворих у положенні на правому боці пальпується край селезінки. Характерно спов i льнення пульсу. Артеріальнийтиск нормальний або дещо знижений. Перший тон серця на верхівці ослаблений.

У крові підвищений змістзагального білірубіна, головним чином за рахунок прямого (кон'югованого), різконаростає активність ам i нотрансфераз, особливо алан i нової ам i нотрансферази (АлАТ),збільшені показники тимолової проби. Характерні гематологічні зрушення:лейкопенія, нейтропен i я, відносний л i мфо- і моноцитоз, нормальна або вповільнене ШОЕ. При серологічномудослідженні крові визначаються анти- HAV Ig М.

Тяжкiсть клінічної форми ВГ встановлюють шляхом комплексної оцінки стану хворогов розпалі хвороби, тривалості жовтяничного періоду, загальної тривалостіхвороби й особливо цитолітичного синдрому, що визначається підвищеннямактивності АлАТ.

Таблиця

Критерії тяжкості вірусногогепатиту А

Критерій

Легка форма

(50-60% хворих)

Середньотяжка

(30-40% хворих)

Тяжка форма

(1-3% хворих)

Лихоманка

Короткочасна, частіше субфебрильна

Фебрильна короткочасна

Фебрильна короткочасна

Інтоксикація

Слабо виражена

Помірно виражена

Різко виражена, з появою жовтяниці може наростати

Жовтяниця

Помірна

Від помірно вираженої до значної

Виражена

Гепатомегалія

Помірна

До 5 см нижче реберної дуги

Різко виражена, поєднується зі спленомегалією

Тривалість жовтяничного періоду

7-10 днів

10-14 днів

14-21 день

Вміст загального білірубіну

До 85 мкмоль/л

85-200 мкмоль/л

170-200 мкмоль/л

Вільна фракція білірубіну

25 мкмоль/л

До 50 мкмоль/л

Більше 50 мкмоль/л

Активність АлТ, АсТ

Підвищена , 5-10 од

Підвищена , 10-15 од

Підвищена , 15-30 од

Протромбіновий індекс

На межі норми

Знижений до 60-70%

Знижений до 50-60%

Тимолова проба

Помірно підвищена

Значно підвищена

Значно підвищена

Фульмiнантна (вкрай важка) форма гострого гепатиту проявляється швидким, протягом годин-доби, розвитком гострої печінкової енцефалопатiї. Такий плин характеризується швидким настанням печінкової коми, найчастіше на 4-5 день від початку жовтяниці. Убільшості хворих спостерігаються геморагiї в місцях ін'єкцій, носова кровотеча, блювота по типу “кавовоїгущ і ”. Нерідко відзначається поява набряків на стопах і в нижній третині гомілок. Про глибоке ушкодження печінкових клітин свідчать високі показники активності ам i нотрансфераз, при цьому АсАТ переважаєнад АлАТ , причому поряд із прямоюнаростає непряма гіпербілірубінемія. Розвиток коми призводить долетального результату, особливо при відсутності превентивної інтенсивноїтерапії.

Легкі форми ГА відзначаються в 70-80%, середньоважк i - в 20-30%, важкі - в 2-3% випадків.Гострий циклічний плин переважає в 95-97% випадків, затяжний – в 3-4%, летальнівипадки спостерігаються дуже рідко.

Безжовтяничніформи ГА. Початковий період у більшості хворих протікає по змішаномуастенодиспепсичному варіанту. На 3-й день підвищується температура тіла до 37,3 - 37,80С,з'являються загальне нездужання, неприємні відчуття в еп i гастр ii або в правому підребер'ї, нудота, блювота, знижується апетит.Збільшуються розміри печінки, край її ущільнюється, виступає з-під правогопідребер'я на 1-3 см. У розпалзахворювання загальний стан може погіршуватися, інтоксикація підсилюється. Уцей період деякі хворі скаржаться на нудоту, важк i сть в еп i гастр ii або правому підребер'ї. Може відзначатися субіктеричн i сть склер. Найбільш чутливим діагностичним тестом вважається підвищення активності амінотрансфераз в 3-5 і більше раз за "печінковим типом " (активність АлАТ вище, ніж АсАТ). Часто підвищуєтьсяактивність лактатдегідрогенази, особливо п'ятої "печінкової" фракції.Клінічний перебіг безжовтяничних форм ГА зазвичай легкий й рідко перевищує одинмісяць.

Стерта форма – характеризується перебігом із мінімальною виразністю симптомів усіх періодів.

Субкл i нічн i форми. Для них характерно помірне підвищення активностіам i нотрансфераз при повній відсутностіклінічних проявів гепатиту, за винятком можливої незначної гепатомегал ii . Субкл i ничн i й інапарантн i (виявлення анти- HAV Ig при повній відсутностіклініко-біохімічних ознак) форми, як і безжовтяничні, виявляються у вогнищах ВГпри цілеспрямованому обстеженні всіх, хто контактував із хворими жовтяничнимиформами захворювання.

Д іагностика :

1. Загальний аналіз крові. У крові спостерігаєтьсянормоцитоз або лейкопенія з відносним лімфо- та моноцитозом, нормальна ШОЕ.

2. Біохімічні дослідження. У сироватці крові визначаєтьсяпідвищення вмісту білірубіну, причому майже виключно за рахунок прям ої фракції, підвищення активності печінково-клітиннихферментів типу А лА Т, А сА Т. У гострому періоді виявляють диспротеїнемія, позитивніосадові проби - тимолова і сулемова, збільшення бета-ліпопротеїдів, зниженняпротромбінового індексу і підвищення вмісту заліза в сироватці крові.

3. Специфічна діагностика:а) вірусологічний метод - виявляє AgHAV в останній тиждень інкубації і першийтиждень хвороби, б) серологічний метод виявляє специфічні антитіла:

- Анти-HAV (IgM) -з'являються в крові з і швидким подальшим підйомом і повільним зниженням до 3-6 міс. від початку захворювання;

- Анти-HAV (IgG) -свідчать про попередні зустрічі з HAV і про імунітет до цієї інфекції. З'являються в крові на 2-3тижні гострого періоду, але діагностичний титр формується тільки до 1-3 міс. захворювання та для ранньоїдіагностики не використовується. Виявлення цього маркера в гострій стадіїбудь-якого гепатиту свідчить про раніше перенесений ГА.

Диференційний діагноз. У п е реджовтушному періоді ГА диференціюють з ГРВІ , гастроентеритом , ентеровірусною інфекцією , апендицитом , глистною інтоксикацією ; у жовтяничному періоді - з вірусними гепатитами іншої етіології ( В, С , Д , Е ), з надпечінков ою жовтяниц е ю , спадковимгепатозом , жовтяницею при інфекційному мононуклеозі , ієрсиніозі , лептоспірозі , з токсичними гепатитами , ангіохолецист и тами .

Гепатит В - гостре інфекційне захворювання, що характеризується різним ступенем тяжкості , тривалістю перебігу, можливістю переходу в хронічний гепатит та цироз печінки . Джерелом інфекції є хвора людина та вірусоносії,передача інфекції відбувається переважно парентеральним шляхом, у підлітківможливий статевий шлях. Інкубаційний період триває від 42 до 180днів, у середньому 60-120 днів.

Початковий (переджовтяничний) період. Захворювання в 50-55%випадків починається з ознак змішаного варіанта переджовтяничного періодузвичайно без значного підвищення температури тіла. Симптоми інтоксикації ідиспепсичні прояви виражені помірно. У 30-35% хворих спостерігається артралгічний варіант початковогоперіоду, особливістю якого є посилення болю у великих суглобах вночі та в ранкові години. В 10-12%хворих можуть з'являтися уртикарні висипання на шкірі, що зберігаються 1-2 дніі супроводжуються еозинофілією у периферичній крові. В 5-7% випадків ознакиінтоксикації повністю відсутні, а іктеричність склер і шкіри, потемніння сечіможуть бути першими клінічними проявами захворювання. Початковий період хворобитриває 7-14 днів і більше, однак при зараженнях, пов'язаних з переливаннямкрові, він може бути коротшим.

Жовтяничний період звичайно триває 3-4 тижні й характеризується погіршенням стану та наростанням клінічнихпроявів. Відзначаються більш виражені та тривалі больові відчуття в правомупідребер'ї. Зберігається слабкість, зниження апетиту доходить до анорексії.Нерідка нудота і навіть блювота. Зрідка відзначається сверб іж шкіри. Печінка завжди збільшена, при пальпації гладка, ущільненої консистенції.Як правило, відзначається збільшення селезінки. Можуть бути позитивними жовч о міхурові симптоми.

Гіпербілірубінемія вира зніша й стійк іш а, ніж при ГА,особливо на 2-3 тижні жовтяничного періоду. Як правило, спостерігається доситьманіфестне підвищення активності амінотрансфераз у сироватці крові при зниженнісулемового тесту й протромбінового індексу. При серологічному дослідженні кровівиявляються HBsAg, анти-НВ с І g.

При тя жкому перебігудуже важливі своєчасне виявлення й комплексна оцінка ознак наростанняпечінкової недостатності та прогресування некротичних процесів у печінці:посилення загальної м'язової слабкості, запаморочення, апатія, анорексія,нудота, часта блювота, порушенняперіодизації сну та неспання, поява немотивованого порушення пам'яті;прогресуюче збільшення жовтяничного забарвлення ш кіри; зменшення розмірів печінки, посилення болючостіїї краю; поява геморагічного синдрому (петехіальні висипання на шкірі, носовікровотечі, крововиливи в місцях ін'єкцій, блювота з домішками крові); появанабряково-асцитичного синдрому (набряки на стопах і нижній третині гомілок,асцит); виникнення лихоманки, тахікардії, нейтрофільного лейкоцитозу;збільшення вмісту загального білірубіну в сироватці крові при наростанні його непрямої фракції; зменшення вмісту холестерину нижче 2,6 ммоль/л, коефіцієнта естерифікації нижче 0,2,сулемового титру менш 1,2. Особливо інформативні виражені зміни коагулограми - подовження часу рекальцифікації та часу утворення згустку крові, зниження толерантності плазми до гепарину, зниження протромбінового індексу нижче 50%, кількості тромбоцитів- нижче 100х109/л.

Жовтяничнийперіод ГВ характеризується тривалістю й стійкістю симптомів хвороби.Нормалізація активності амінотрансфераз, як правило, при легкій формівідбувається до 35-го дня хвороби, при середньотяжкій - до 50-го, при важкій формі – до 65-го дня.

При ГВ із холестатичним синдромом на тлі інтенсивного цитолізугепатоцитів (висока активність амінотрансфераз, диспротеінемія, п ідвищена тимолова проба, низькі цифрипротромбінового індексу) у розпалі жовтяничного періоду з'являються ознакихолестаз у (сверб іж шкіри, вираженагіпербілірубінемія, підвищення активності лужної фосфатази, ГГТП, збільшення вкрові жовчних кислот, фосфоліпідів, бета-ліпопротеїдів, холестерину). Упоодиноких випадках (як правило, у хворих літнього віку) при ГВ розвиваєтьсяхолестатична форма, для якої характерний виражений синдром холестаз у за слабк ої виразності цитолітичного синдрому.


  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас