Ім'я файлу: зошит Зінчук В В тема 3.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 21.09.2022
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ


РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів 6 курсу
Тема: «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ»
Навчальна дисципліна «Педіатрія, дитячі інфекції»

Модуль 2 «Дитячі інфекційні хвороби»

Напрям «Медицина»

Спеціальність: «Лікувальна справа»

Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Зінчук Віта Володимирівна

7221

Автор: ас. О.А.Дмитриєва

Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією

з педіатричних дисциплін від 27 серпня 2020 р., протокол №1

Завдання 1. Заповніть таблицю класифікації кишкових інфекцій згідно механізму розвитку діарейного синдрому.


Механізм діреї

Кишкові інфекції

Інвазивні

Шигельоз, черевний тиф та паратифи А, В, С, сальмонельози, ешерихіози, кампілобактеріоз, єрсиніоз

Секреторні


Холера, ешерихіози : Ентеропатогенна інфекція, спричинена Еcherichia coli і Ентеротоксигенна інфекція, спричинена Еcherichia coli, ротавірусний ентерит, аденовірусний ентерит, вірусні та інші уточнені кишкові інфекціїЗавдання 2. Заповніть таблицю механізму розвитку

діарейного синдрому при ГКІ.
I. Осмотичний.Ушкодження війчастого епітелію кишечника

на поверхні яких відбувається синтез дисахаридаз (лактази, мальтази, сукрази)


|недостатній синтез дисахаридаз призводить до накопичення дисахаридів у порожнині кишки, підвищення осмотичного тиску в кишечнику, що перешкоджає всмоктуванню води

|


в ентероцитах знижується активність К+/Nа+-АТФази


|


зменшується транспорт натрію і глюкози в середину клітин кишечнику, які, у свою чергу, є провідниками води


|Зменшення всмоктуванню води і збільшення виведення водиІІ. Секреторний.


Активація аденілатциклази в мембрані ентероцита


|
Аденілатциклаза за участю АТФ сприяє синтезу циклічних нуклеотидів (цАМФ і цГМФ)


|
Накопичення циклічних нуклеотидів (цАМФ і цГМФ) зумовлює стимуляцію специфічних фосфоліпаз, які регулюють проникність клітинних мембран

|посилення секреції води та електролітів у порожнину кишечнику і збільшення виведення водиІІІ. Запальний (ексудативний).Інвазія збудника в стінку кишки


|у стінці кишечника розвивається запалення, яке супроводжується синтезом медіаторів запалення (кініни, простагландини, гістамін, серотонін, цитокіни) І відбувається безпосереднє ушкодження клітинних мембран, підвищення їх проникності, порушення мікроциркуляції у слизовій оболонці кишечнику, посилення його моторики


|
Медіатори запалення безпосередньо можуть активувати аденілатциклазу. У порожнину кишечнику при інвазивних кишкових інфекціях виділяється велика кількість ексудату, який містить слиз, білок, кров


|Це збільшує об’єм кишкового вмісту і кількість у ньому рідини.Завдання 3. Заповніть таблицю локалізації інфекційного процесу в ШКТ при різних кишкових інфекціях.


Етіологія ГКІ

Локалізація ураження ШКТ

Шигельоз

Діти старшого віку

Коліт

Діти до 1 року


Гастроенте­роколіт та ентероколіт


Сальмонельоз

Діти старшого

віку

Гастроентерит


Діти до 1 року


Ентероколітична та гастроентероколітна форми


Кишковий ієрсініоз

Гастроентерит,  ентерит

Ротавірусна інфекція

Гастроентерит, гастрит, ентерит


Ентеропатогненний

ешеріхіоз
Ентерит , рідше -гастроентерит


Ентероінвазивний

ешеріхіоз
Ентерит , рідше - гастроентерит


Ентеротоксигенний

ешеріхіоз
Ентерит , рідше - гастроентерит


Ентерогеморагічний

ешеріхіоз
Геморагічний коліт, рід­ше - ентеритна та безсимптомна форми коліту
Завдання 4. Заповніть таблицю симптомів основних синдромів

гострих кишкових інфекцій.


Синдром ГКІ

Перелік симптомів

Гастрит

Нудота, блювання, біль в епігастрії


Ентерит

Характеризується появою частих рідких випорожнень біль у ділянці пупка, метеоризм, випорожнення пінисті, інколи жовтого чи зеленого кольору, з різким кислим запахом

Коліт

Гастроентероколіт: супроводжується сильним абдомінальним болем, нудотою, блюванням, проявами гастроентериту на тлі загальної інтоксикації організму

Дистальний коліт

Ентероколіт : проявляється болями в нижніх відділах живота, переважно зліва, акти дефекації болючі, випорожнення скудні з домішками слизу і крові, помилкові позиви до дефекації, відсутність полегшення після випорожнення


Завдання 5.
Заповніть таблицю обов´язкових лабораторних обстежень хворого на ГКІ.


Метод обстеження

Мета обстеження


Загальний аналіз крові

Диференціальна діагностика вірусних та бактеріальних ГКІ. Виключення бактеріальних ускладнень.

Бактеріологічний

Виділення збудника

ПЛР

Виявлення збудника

Серологічний

Виявлення антитіл проти збудників

Копрологічний

Виявлення запальних змін, ознак порушення фермен­ тативної функції кишок

Бактеріоскопічний

Виявлення збудника


Тестові запитання


  1. Який найчастіший шлях передачі шигельозу, спричиненого шигелами Зонне, у дітей віком від 3 років ?

А. Водний

В. Парентеральний

С. Харчовий

D. Трансмісивний

Е. Контактно-побутовий


  1. Які з лабораторних методів досліджень необхідно призначити при шигельозі в першу добу захворювання для правильної етіологічної діагностики ?

А. Копрологічне дослідження

В. Бактеріологічне дослідження фекалій

С. РПГА

D. Посів крові га стерильність

Е. Посів слизу з носоглотки


  1. Яка клінічна форма сальмонельозу спостерігається переважно у дітей 1-го року життя ?

А. Гастроінтестинальна

В. Тифоподібна

С. Стерта

D. Грипоподібна

Е. Септична


  1. При яких варіантах ешеріхіозів можлива генералізація процесу з виникненням септичних і токсико-септичних форм у новонароджених та дітей перших місяців життя ?

А. ЕПЕ

В. ЕІЕ

С. ЕТЕ

D. ЕГЕ

Е. ЕАЕ


  1. Підвищення температури тіла при ешеріхіозі, спричиненому ЕІЕ, спостерігається, як правило, протягом:

А. 1 – 2 днів

В. 4 – 5 днів

С. 1 тижня

D. 2 тижнів

Е. Понад 2 тижнів


  1. Який відділ травного тракту уражується при ротавірусній інфекції ?

А. Шлунок

В. Тонка кишка

С. Товста кишка

D. Дистальний відділ товстої кишки

Е. Усі відповіді правильні


  1. Чим відрізняється сальмонельоз від ротавірусного гастроентериту ?

А. Наявністю вираженого токсикозу

В. Наявністю гепатолієнального синдрому

С. Наявністю патологічних домішок у калі

D. Відсутністю респіраторного синдрому

Е. Усі відповіді правильні


  1. При яких кишкових інфекціях найчастіше зустрічається виражений дистальний коліт ?

А. Сальмонельоз

В. Шигельоз

С. Ротавірусна інфекція

D. Холера

Е. Ентеропатогенний ешеріхіоз


  1. В якій формі найчастіше перебігає кишковий єрсініоз у дітей раннього віку ?

А. Псевдоапендикулярна

В. Гепатитна

С. Шлунково-кишкова

D. Вузловата ерітема

Е. Правильної відповіді немає


  1. Діагностичним титром єрсініозу в РПГПА є:

А. 1 : 200

В. 1 : 100

С. 1 : 80

D. 1 : 60

Е. 1 : 40
скачати

© Усі права захищені
написати до нас