Ім'я файлу: Етика .docx
Розширення: docx
Розмір: 50кб.
Дата: 04.04.2020
Пов'язані файли:
Фінансова діяльність.pptx

Практична робота №2

Тема: Діагностика типових способів поведінки в конфліктних ситуаціях.

Мета: Закріпити знання стосовно етичних норм та правил під час поперед та розв’язання конфлікту, методів усунення конфлікту.

Хід роботи

l Дати відповідь на запитання:

 1. Чому зазначають, що без конфліктів неможливий розвиток суспільства, організацій, особистості?

 2. Які фактори впливають на успішне розв’язання конфліктів?

 3. Які міжособистісні стилі розв’язання конфліктів вам найбільше імпонують и чому?

ll Виконайте тест <<Діагностика типових способів поведінки в конфліктних ситуаціях>>(Тест Томаса).

lll Написати висовок.

l

 1. Життя без конфліктів неможливе оскільки саме завдяки наявності суперечностей відбувається розвиток, удосконалення як окремої особистості, так і системи міжособистісних взаємин. Формується своєї точки зору відстоювання, при чому маючи на це якісь факти та аргументи.Розвивається уміння комунікувати з стороною, яка має іншу точку зору. 1. Фактори успішного розв’язання конфліктів:

 • Припинення конфліктної взаємодії;

 • Пошук спільних або близьких за змістом точок дотику;

 • Перестати в опоненті бачити ворога;

 • Зменшити негативні емоції;

 • Вибір оптимальної стратегії;

Задоволення власних інтересів

Спільні дії

Індивідуальні дії

Стиль конкуренції

Стиль співпраці

Стиль пристосування

Стиль

ухилення

Стиль компромісу
Активні діїПасивні дії


Задоволення інтересів іншої

сторони конфлікту

Рис. Сітка Томаса-Кілмена

Стилі розв’язання конфліктів:

 • Конкуренція – людина активна і вважає за краще йти до вирішення конфлікту власним шляхом;

 • Уникнення – індивід не відстоює свої права, ні з ким не співпрацює для вироблення рішення, ухиляється від вирішення проблем;

 • Співробітництво – бере активну участь у вирішенні конфлікту та відстоює свої інтереси, але прагне при цьому співпрацювати з іншою людиною;

 • Компроміс – Обидві сторони трохи поступаються в своїх інтересах, щоб задовольнити їх в іншому, часто головному;

 • Неадекватність – ігнорування іншої думки, конфліктності поведінки, довгим переживань;

Мені більше імпонує конкуретивний стиль вирішення конфлікту так як я в більшості випадків маю правильну точку зору, але даю право на існування точки зору опонента паралельно конкуруючи з нею.

ll

Виконавши тест <<Діагностика типових способів поведінки в конфліктних ситуаціях>>(Тест Томаса):Результат: найбільше я притримаюсь стратегії конкуренції або уникнення.

lll

Висновок: я закріпила знання стосовно етичних норм та правил під час попередження та розв’язання конфліктів, методів усунення конфлікту.Пройшовши тест дізналась стратегії, яких я дотримаюсь під час вирішення конфлікту.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас